1 Godkjenning av møteprotokoll frå ekstramøte i hovudutval for opplæring og kompetanse 15.06.2021 Opne dokument
2 Møteprotokoll frå ekstramøte i hovudutval for opplæring og kompetanse 15.06.2021 Opne dokument