1 Interpellasjon frå Andersen (FNB) og Aafløy (UA) - vedtak i sak om forlenging av bybane til Spelhaugen Opne dokument
2 Politiske vedtak i Vestland Fylkesting føreset at sentral Opne dokument