1 Søknad om fritak frå verv - Alfred Bjørlo - suppleringsval Opne dokument