1 Interpellasjon frå Syversen (R) - Solidaritet med det palestinske folket Opne dokument
2 Interpellasjon Palestina Opne dokument