1 Referat frå meklingsmøte om områdeplan for Lyseparken - Bjørnefjorden kommune Opne dokument
2 Referat frå mekling - områdeplan Lyseparken - Bjørnafjorden kommune Opne dokument