1 Invitasjon til dialogmøte 24. januar 2020 Opne dokument