1 Interpellasjon til fylkestinget om oppretting av nasjonalpark/landskapsvernområde og vindindustri Opne dokument
2 Interpellasjon om verneomraŐäde Opne dokument