1 Spørsmål frå Brosvik (Krf) - Manglande busstilbod mot Bergen Opne dokument