1 Spørsmål frå Hammer (SV) - Prisregulering tannhelsetenester Opne dokument