1 Spørsmål om plan for berekraftig Hardangerfjord (2) Opne dokument