1 Spørsmål frå Kollbotn (R) - om Hydro-Lysevedtaket Opne dokument
2 Spørsmål i fylkestinget om Lyse-Hydrokonsesjonen. Opne dokument