1 Høring - Forslag til midlertidige endringer i valgforskriften - smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av stortingsvalget 2021 Opne dokument
2 Høring - Forslag til midlertidige endringer i valgforskriften - smittevernfaglig forsvar Opne dokument
3 Høringsnotat Opne dokument