1 E-sport i Vestland fylke. Status på område, kunnskapsgrunnlag og strategi for arbeidet. Opne dokument
2 Strategi for e-sport og gaming i Vestland 2021 – 2022 Opne dokument
3 Kunnskapsgrunnlag Opne dokument
4 Uttale VU - E-sport i Vestland Opne dokument