1 Nye Kvam vgs – Funksjonsprogram og romliste og sambruk med Kvam herad Opne dokument
2 Funksjonsprogram Opne dokument
3 Romliste og areal Opne dokument
4 Tilstandsvurdering Opne dokument
5 Innmåling Opne dokument
6 Kulturminnedokumentasjon Opne dokument
7 Mogeleigheitsstudie Opne dokument
8 Trafikksikkerhetsanalyse Opne dokument
9 Uttale RMNF - nye kvam vgs Opne dokument