1 Behov og potensial for ei styrka nasjonal karbonfangstsatsing i Vestland Opne dokument