1 Klagesak - klage på vedtak om tilskot til sikring og istandsetjing av verna fartøy - Vestgar Opne dokument
2 Tilskot til sikring og istandsetjing av verna fartøy 2021 Opne dokument
3 Klage frå Øygardsbåtane AS - vedtak om tilskot til fartøyvern - VESTGAR Opne dokument
4 Klage på vedtak om tilskot til sikring og istandsetjing av verna fartøy - V Opne dokument
5 Protokoll - Handsaming av klage i Hovudutvalet 14.06.2021 Opne dokument
6 Oversendingsbrev til klagenemda - Klage på vedtak om tilskot til sikring og istandsetjing av verna fartøy - Vestgar Opne dokument