1 Justering av opplæringstilbodet skuleåret 2020/21 Opne dokument
2 Tilbakemeldingar frå opplæringskontor og lærebedrifter på søkartal til vg1 og vg2 Opne dokument
3 Tilbakemeldingar frå dei vidaregåande skulane på 1. prøveinntak Opne dokument
4 Samla tilbod ved skulane med framlegg til justeringar Opne dokument
5 Tillegg til sak - Justering av opplæringstilbodet skuleåret 2020/21 Opne dokument