1 Erasmus+ strategisk partnarskap YESpecialists – entreprenørskap blant ungdom i rurale strøk Opne dokument