1 Fråsegn til offentleg ettersyn og høyring av områdereguleringsplan for Midtmarka og Rotemyra, Alver kommune Opne dokument
2 Fråsegn til områdeplanen frå administrasjonen ved VLFK Opne dokument
3 Planskildring Opne dokument
5 Plankart-26.11.19 Opne dokument
6 Føresegner 221119 Opne dokument
7 Illustrasjonsplan-med-bygningstypologi-15.11.19 Opne dokument
8 Kvalitetsprogram 310319 Opne dokument
8 Lokale-og-regionale-verknader-handel-og-boliger Opne dokument