1 Tertialrapport pr. august 2021 - rekneskapsprognose Opne dokument