1 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for opplæring og kompetanse 10.08.21 Opne dokument
2 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for opplæring og kompetanse 10.08.21 Opne dokument