1 Nominering eller val av medlemer til ulike styre, nemnder, o.l. Opne dokument