1 Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger. Stadfesting Opne dokument
2 Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger. Avgjerd i innvendingssak Opne dokument
3 Mål og retningslinjer - endra 2020 Opne dokument
4 Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger. Planomtale til fylkestinget 2017. Opne dokument