1 Orientering om høyringar frå Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet med kort høyringsfrist som følgje av Covid 19 Opne dokument
2 Midlertidig forskrift til koronaloven om billettering. Opne dokument
3 Forskrift til koronaloven om gyldighet for kjøreseddel etter yrkestransportloven Opne dokument
4 Midlertidig forskrift om byggverk for innkvartering av asylsøkere. Opne dokument