1 Budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025 - arbeidsdokument 5/21 Opne dokument
2 Budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025 - arbeidsdokument 5/21 Opne dokument
3 Vestland fylkeskommune Budsjett 2022 Økonomiplan 2022- 2025 Opne dokument
4 Notat Versjon 2 - 3.7 Kultur, idrett og inkludering budsjett 2022 Opne dokument
5 Uttale frå VU - Budsjett 2022 /Økonomiplan 2022-2025 Opne dokument
6 Uttale frå RMNF - Budsjett 2022 Økonomiplan 2022-2025 Opne dokument