1 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i hovudutval for opplæring og kompetanse 06.10.21 Opne dokument
2 Møteprotokoll frå møtet i hovudutval for opplæring og kompetanse 06.10.21 Opne dokument