1 Reduksjon av meirverdiavgift og prisreduksjon på ferje Opne dokument
2 Notat om krisepakkanes innverknad på økonomien innan kollektivtransporten i Vestland Opne dokument
3 Vedlegg A Sammenligning av ferjetakster RR vs AP med overgang 1.april 2020 Opne dokument
4 Vedlegg B Sammenligning av ferjetakster AP vs AP med overgang fra 1.nov 2020 Opne dokument