1 Kandidatinnspel til styret i Innovasjon Norge Opne dokument