1 Søknad om fritak for verv som varamedlem i fylkestinget - Torill Frøise (R) Opne dokument