1 Val av nye elev- og lærlingrepresentantar til yrkesopplæringsnemnda Opne dokument