1 Søknad om fritak for verv som første varamedlem i fylkesutvalet - Jenny Følling (Sp) Opne dokument