1 Utviklingsplan for Vestland - regional planstrategi 2020-2024, oppfølging av sak Opne dokument