1 Velferdsteknologiens muligheter! Tilbud om foredrag/kurs vĂ¥ren 2020 Opne dokument