1 Revidert nasjonalbudsjett 2020 - uttale om tiltak for framtidig næringsutvikling og sysselsetting på Vestlandet Opne dokument