1 Saksdokument vedr. prosjekt - Tiltak mot marin forsøpling. Opne dokument
2 Årsrapport 2019. Prosjekt - tiltak mot marin forsøpling Opne dokument
3 Sluttrapport. Prosjekt - Tiltak mot marin forsøpling. Opne dokument
4 Ein plastfri fylkeskommune, ein plaststrategi for Vestlandet Opne dokument