1 Oppfølging av innspel til revidering av delegeringsreglement Opne dokument