1 Forsterka krisepakke for olje- og gassnæringa Opne dokument