1 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 19.05.2020 Opne dokument
2 Møteprotokoll frå møte 19.05.2020 Opne dokument