eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/36500
:
Arlen Synnøve Bidne
:
Under behandling
:
Vestland fylkeskommune journalenhet
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2020/36500 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om tilleggsløyving til utarbeiding av forvaltingsplan KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20211123 23.11.2021 Inngående brev Fredning av Kaupanger Hovedgård og ikke freda bygg - svar på henvendelse RIKSANTIKVAREN
2020/36500 20211116 16.11.2021 Utgående brev Søknad om utsetjing av sluttrapportering - Revegetering av Slåtteenger KAUPANGER HOVEDGÅRD NILS JOACHIM KNAGENHJELM
2020/36500 20211105 05.11.2021 Inngående brev Søknad om utsetjing av sluttrapportering - Revegetering av Slåtteenger KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20211027 27.10.2021 Utgående brev Svar - Klimastrategien til RA, solceller og tilskotsordningar KAUPANGER HOVEDGÅRD NILS JOACHIM KNAGENHJELM
2020/36500 20211025 25.10.2021 Inngående brev Spørsmål om stillas - låven til Kaupanger Hovedgård KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20211026 26.10.2021 Utgående brev Svar - innsyn - gnr 105 bnr 1 - Sogndal kommune KAUPANGER HOVEDGÅRD NILS JOACHIM KNAGENHJELM
2020/36500 20211028 28.10.2021 Utgående brev Vedtak om tildeling av tilskot - gnr 105 bnr 1 - Kaupanger hovedgård - Sogndal kommune KAUPANGER HOVEDGÅRD NILS JOACHIM KNAGENHJELM
2020/36500 20211019 19.10.2021 Utgående brev Vedrørande - oversikt over ikkje freda bygg og søknad om tilleggsløyving - Kaupanger Hovedgård KAUPANGER HOVEDGÅRD NILS JOACHIM KNAGENHJELM
2020/36500 20211015 15.10.2021 Inngående brev Kopi - spørsmål om stillas - låven - Kaupanger Hovedgård KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20211013 13.10.2021 Inngående brev Kopi - Purring på svar - forvaltningsplan - Kaupanger Hovedgård KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20211011 11.10.2021 Inngående brev Klage på avslag på innsyn - gnr 105 bnr 1 - Sogndal kommune KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20211011 11.10.2021 Inngående brev Purring på svar - forvaltningsplan for Kaupanger Hovedgård - Sogndal kommune KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20211007 07.10.2021 Inngående brev Ber om tilbakemelding - oversikt over ikkje freda bygg - Kaupanger Hovedgård KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20211004 04.10.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd og merknad til brev - vedtak om dispensasjon frå freding KAUPANGER HOVEDGÅRD HOLDING AS
2020/36500 20210928 28.09.2021 Utgående brev Førebelssvar - søknad om tilleggsløyving til Forvaltningsplan for Kaupanger hovedgård KAUPANGER HOVEDGÅRD NILS JOACHIM KNAGENHJELM
2020/36500 20210924 24.09.2021 Inngående brev Klimastrategien til RA, solceller og tilskotsordningar KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20211003 03.10.2021 Utgående brev Svar -søknad om bygging av slakteri og reiskapshus - Gnr 105 bnr 1 - Kaupanger hovedgård - Sogndal kommune KAUPANGER HOVEDGÅRD NILS JOACHIM KNAGENHJELM
2020/36500 20211003 03.10.2021 Utgående brev Kaupanger Hovedgård - Sogndal kommune - Vedtak om dispensasjon frå freding KAUPANGER HOVEDGÅRD NILS JOACHIM KNAGENHJELM
2020/36500 20210923 23.09.2021 Inngående brev Kopi - Søknad - dispensasjons - nytt gjerde - Kaupanger Hovedgård - Sogndal kommune KAUPANGER HOVEDGÅRD NILS JOACHIM KNAGENHJELM
2020/36500 20210917 17.09.2021 Inngående brev Søker tilleggsløyving - forvaltningsplan - Kaupanger Hovedgård - Sogndal kommune KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad om bygging av slakteri og redskapshus - Gnr 105 bnr 1 - Kaupanger hovedgård - Freda bygg - Sogndal kommune KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20210914 14.09.2021 Utgående brev Svar - Forvaltingsplan for Kaupanger hovedgård og Kaupanger stavkyrkje KAUPANGER HOVEDGÅRD NILS JOACHIM KNAGENHJELM
2020/36500 20210902 02.09.2021 Inngående brev Forvaltingsplan for Kaupanger hovedgård og Kaupanger stavkyrkje KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20210828 28.08.2021 Utgående brev Svar - Forvaltningsplan Kaupanger Hovedgård og Stavkirke KAUPANGER HOVEDGÅRD NILS JOACHIM KNAGENHJELM
2020/36500 20210820 20.08.2021 Inngående brev Forvaltningsplan Kaupanger Hovedgård KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20210623 23.06.2021 Inngående brev Forvaltningsplan Kaupanger Hovedgård og Stavkirke KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20210702 02.07.2021 Inngående brev Tilstandsvurdering av muren foran hovudhuset Nils Joachim Knagenhjelm
2020/36500 20210601 01.06.2021 Inngående brev Kopi - Kaupanger hovedgård - kml § 15a - avgjørelse av klage på avslag på søknad om montering av solcellepanel RIKSANTIKVAREN
2020/36500 20210528 28.05.2021 Utgående brev Vedtak om dispensasjon til endring/rivning av impregneringsverkbygning ved Kaupanger Hovedgård KAUPANGER HOVEDGÅRD NILS JOACHIM KNAGENHJELM
2020/36500 20210512 12.05.2021 Inngående brev Kaupanger stavkyrkje - Ny slakteribygning på Kaupanger hovedgård - Uttale vedrørande tilhøvet til stavkyrkja i samband med søknad om dispensasjon Riksantikvaren
2020/36500 20210513 13.05.2021 Utgående brev Svar - Utbetalingsanmodning: forvaltingsplan Kaupanger Hovedgård KAUPANGER HOVEDGÅRD NILS JOACHIM KNAGENHJELM
2020/36500 20210430 30.04.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning: forvaltingsplan Kaupanger Hovedgård Kaupanger Hovedgård
2020/36500 20210504 04.05.2021 Utgående brev Svar - Forvaltningsplan Kaupanger Hovedgård med vedlegg KAUPANGER HOVEDGÅRD NILS JOACHIM KNAGENHJELM
2020/36500 20210413 13.04.2021 Utgående brev Førebelssvar - søknad om dispensasjon Kaupanger hovedgård KAUPANGER HOVEDGÅRD NILS JOACHIM KNAGENHJELM
2020/36500 20210413 13.04.2021 Utgående brev Kaupanger stavkyrkje - ber om uttale vedrørande tilhøvet til stavkyrkja i samband med søknad om dispensasjon frå kml § 19 RIKSANTIKVAREN
2020/36500 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon til endring/rivning av impregneringsverkbygning Kaupanger Hovedgård Kaupanger hovedgård
2020/36500 20210406 06.04.2021 Inngående brev Forvaltningsplan Kaupanger Hovedgård med vedlegg KAUPANGER HOVEDGÅRD HOLDING AS
2020/36500 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon til endring/rivning av impregneringsverkbygning Kaupanger Hovedgård - Sogndal kommune Nils Joachim Knagenhjelm
2020/36500 20210304 04.03.2021 Utgående brev Kaupanger hovedgård - tilbakemelding på utkast til forvaltningsplan KAUPANGER HOVEDGÅRD NILS JOACHIM KNAGENHJELM
2020/36500 20210204 04.02.2021 Utgående brev Kaupanger Hovedgård - kulturlandskapet - Statsbudsjettet 2020 kap 1429 post 71 - Delutbetaling av tilskot KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20210120 20.01.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - faktura frå HVL - FOU-prosjekt: Revegetering av slåttenger KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20201206 06.12.2020 Utgående brev Kaupanger Hovedgård - kulturlandskapet - Statsbudsjettet 2020 kap 1429 post 72.5 - Delutbetaling av tilskot og overføring av restmidlar til 2021 KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20201206 06.12.2020 Utgående brev Kaupanger Hovedgård - hovudhuset - Statsbudsjettet 2020 kap 1429 post 71 - Delutbetaling av tilskot - vedtak om omfordeling av restmidlar og overførinng til 2021 KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20201206 06.12.2020 Utgående brev Kaupanger Hovedgård - forvaltningsplan - statsbudsjettet 2019 kap 1429 post 71 KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20201203 03.12.2020 Inngående brev Førespurnad om opplysningar og tilbakemelding KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20201202 02.12.2020 Utgående brev Førespurnad om opplysningar - og tilbakemelding Kaupanger hovedgård
2020/36500 20201116 16.11.2020 Inngående brev Vedtak forvaltningsplan Kaupanger hovedgård KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20201114 14.11.2020 Utgående brev førespurnad om utbetaling - oppfølging Christoffer Knagenhjelm
2020/36500 20201112 12.11.2020 Utgående brev Kaupanger hovedgård - piper - statsbudsjettet 2019 kap 1429 post 71 - sluttutbetaling av tilskot KAUPANGER HOVEDGÅRD NILS JOACHIM KNAGENHJELM
2020/36500 20201112 12.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning, måling av sørsida av hovudhuset KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20201112 12.11.2020 Inngående brev Restaurering av piper Kaupanger Hovedgård KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20201013 13.10.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning: FOU-prosjekt: Revegetering av slåttenger - Kaupanger hovedgård KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20201013 13.10.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning: FOU-prosjekt: Revegetering av slåttenger KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20200903 03.09.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning, restaurering av piper Kaupanger Hovedgård
2020/36500 20200616 16.06.2020 Utgående brev Kaupanger hovedgård - oppstartmøte i samband med istandsetjing Nils Joachim Knagenhjelm
2020/36500 20200616 16.06.2020 Utgående brev Førespurnad knytt til veg ved Kaupanger Hovedgård Kjetil Andre Rødland
2020/36500 20200721 21.07.2020 Inngående brev Førespurnad knytt til veg ved Kaupanger Hovedgård AT SKOG SA
2020/36500 20200616 16.06.2020 Utgående brev Førespurnad knytt til veg ved Kaupanger Hovedgård Atskog
2020/36500 20200721 21.07.2020 Inngående brev Førespurnad knytt til veg ved Kaupanger Hovedgård AT SKOG SA
2020/36500 20200520 20.05.2020 Inngående brev Akseptskjema tilskot Kaupanger Hovedgård KAUPANGER HOVEDGÅRD NILS JOACHIM KNAGENHJELM
2020/36500 20200516 16.05.2020 Utgående brev Kaupanger hovedgård - vedtak om tildeling av tilskot frå statsbudsjettet kap. 1429 post 71 KAUPANGER HOVEDGÅRD NILS JOACHIM KNAGENHJELM
2020/36500 20200507 07.05.2020 Inngående brev Kaupanger Hovedgård - nytt midlertidig svar RIKSANTIKVAREN
2020/36500 20200507 07.05.2020 Utgående brev Kaupanger Hovedgård - Vedtak om tildeling av tilskot over statsbudsjettet 2020 kap 1429 post 71 KAUPANGER HOVEDGÅRD NILS JOACHIM KNAGENHJELM
2020/36500 20200507 07.05.2020 Utgående brev Sogndal - Kaupanger hovedgård gnr. 105 bnr. 1 - vedtak om dispensasjon frå freding KAUPANGER HOVEDGÅRD NILS JOACHIM KNAGENHJELM
2020/36500 20200507 07.05.2020 Utgående brev Svar - vedrørande kulturlandskapet ved Kaupanger hovedgård KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20200415 15.04.2020 Inngående brev Bilete frå Kaupanger Hovedgård KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20200330 30.03.2020 Inngående brev Bilete frå Kaupanger Hovedgård - Sogndal kommune KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20200323 23.03.2020 Inngående brev Kaupanger hovedgård - mellombels svar på klage - Kopibrev Riksantikvaren
2020/36500 20200226 26.02.2020 Inngående brev Førespurnad om møte - Kaupanger Hovedgård KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20200516 16.05.2020 Internt notat uten oppfølging Sogndal gbnr 105/1- Kopi av dokument frå ESA
2020/36500 20200406 06.04.2020 Utgående brev Sogndal - gnr. 105 bnr. 1 Kaupanger hovedgård - oversending av klagesak til Riksantikvaren RIKSANTIKVAREN
2020/36500 20200221 21.02.2020 Utgående brev Svar - vedrørande spørsmål om klage på avslag på dispensasjon, Låven, Kaupanger Hovedgård KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20200204 04.02.2020 Inngående brev Klage på avslag på dispensasjon, Låven, Kaupanger Hovedgård - Sogndal kommune KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20200427 27.04.2020 Utgående brev Klage på avslag på dispensasjon, Låven, Kaupanger Hovedgård Kaupanger Hovedgård
2020/36500 20200128 28.01.2020 Inngående brev Klage på avslag på dispensasjon, Låven, Kaupanger Hovedgård Kaupanger Hovedgård
2020/36500 20200128 28.01.2020 Inngående brev Klage på avslag på dispensasjon, Låven, Kaupanger Hovedgård Kaupanger Hovedgård