eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/37967
:
Karoline Hareide Breivik
:
Under behandling
:
Vestland fylkeskommune journalenhet
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2020/37967 20211103 03.11.2021 Utgående brev Ordre 751611 er nå aktivert men ikke sendt leverandør Gunn Elin Frilund
2020/37967 20211104 04.11.2021 Utgående brev Innvilga søknad om dispensasjon frå kulturminnelova §8, første ledd - med villkår om utgraving av id. 273904, 273936 og 273938. Fortun transformator, Luster kommune. STATNETT SF
2020/37967 20211028 28.10.2021 Inngående brev Vedtak - kulturminne - Fortun transformatorstasjon - Luster kommune Riksantikvaren
2020/37967 20211022 22.10.2021 Inngående brev Kopi - Oversender forslag til prosjektplan og budsjett som grunnlag for § 10, Fortun transformatorstasjon - gnr 8 bnr 1 og 3 Luster kommune UNIVERSITETET I BERGEN
2020/37967 20211013 13.10.2021 Utgående brev Deres ref: 2020/37967-13 Akseptskjema for kulturminneregistreringer, Fortun Gunn Elin Frilund
2020/37967 20211011 11.10.2021 Inngående brev Akseptskjema for kulturminneregistreringer - Fortun - Luster kommune STATNETT SF
2020/37967 20211003 03.10.2021 Utgående brev Ber universitetsmuseet om å utarbeide prosjektplan og budsjett for arkeologiske utgravninger i saka Fortun transformatorstasjon - gnr 8 bnr 1 og 3 - Luster kommune UNIVERSITETET I BERGEN
2020/37967 20210929 29.09.2021 Inngående brev Tilrådning - Fortun transformatorstasjon - gnr 8 bnr 1 og 3 - Luster kommune UNIVERSITETET I BERGEN
2020/37967 20210925 25.09.2021 Utgående brev Uttale og varsel om registrering i vurdering av nye areal for transformatorstasjon i Fortun, Luster kommune STATNETT SF
2020/37967 20210917 17.09.2021 Utgående brev Søknad om løyve til inngrep i automatisk freda kulturminne i Fortun og vurdering av nye areal - Luster kommune STATNETT SF
2020/37967 20210917 17.09.2021 Utgående brev Fortun transformatorstasjon, Luster kommune. Dispensasjon frå kulturminnelova §8.1. Førespurnad om fagleg tilråding og eventuelle villkår UNIVERSITETET I BERGEN
2020/37967 20210909 09.09.2021 Inngående brev Søknad om løyve til inngrep i automatisk freda kulturminne i Fortun og vurdering av nye areal - Luster kommune STATNETT SF
2020/37967 20210622 22.06.2021 Utgående brev Svar - flytte stasjon for unngå kulturminne, transformatorstasjon i Fortun, Luster Statnett
2020/37967 20201209 09.12.2020 Utgående brev Luster - transformatorstasjon, Fortun, Statnett, - Tilbakemelding etter arkeologisk registrering STATNETT SF
2020/37967 20200903 03.09.2020 Inngående brev Utsatt befaring for Fortun- Grandfastareguleringene NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2020/37967 20200213 13.02.2020 Inngående brev Aksept for kulturminneregistreringar, Fortun - Luster kommune Statnett
2020/37967 20200207 07.02.2020 Inngående brev Luster - Fortun - Behov for arkeologisk vurdering av areal - etterspørring av tilbakemelding STATNETT SF
2020/37967 20200221 21.02.2020 Internt notat uten oppfølging Behov for arkeologisk vurdering av areal - etterspørring av tilbakemelding Karoline Hareide Breivik
2020/37967 20200221 21.02.2020 Internt notat Behov for arkeologisk vurdering av areal Glenn Heine Orkelbog
2020/37967 20200127 27.01.2020 Inngående brev Behov for arkeologisk vurdering av areal - etterspørring av tilbakemelding STATNETT SF