eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Styret for Fagskolen i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 11 28 20191128 28.11.2019 09:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Sunnhordland, 4. etasje Styret for Fagskolen i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS412019 PS 41/2019 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS422019 PS 42/2019 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS432019 PS 43/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS172019 RS 17/2019 Oppdragsverksemd Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182019 RS 18/2019 Rekneskapsrapport 3. kvartal Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192019 RS 19/2019 Orientering - Tilbod innan RAS-teknologi Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202019 RS 20/2019 Medlemskap i Utdanning i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212019 RS 21/2019 Informasjon om forskrift om høyere yrkesfagleg utdanning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222019 RS 22/2019 Møteplan for styret for Fagskolen i Hordaland 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232019 RS 23/2019 Uttale i samband med sak om rom og funksjonsprogram og samlokalisering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS442019 PS 44/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS452019 PS 45/2019 Styret sin kompetanse og delegering til rektor Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462019 PS 46/2019 Endring av utdanningsløpet for maritim fagskuleutdanning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472019 PS 47/2019 Mål- og tiltaksplan 2019/20 og utkast til nytt kvalitetssystem Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482019 PS 48/2019 Tilbodsstruktur for Fagskolen i Hordaland 2020/21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492019 PS 49/2019 Fastsetting av forskrifter for Fagskolen i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll