eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 11 25 20191125 25.11.2019 10:00 Grand Hotel Terminus Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS882019 PS 88/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS892019 PS 89/2019 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS902019 PS 90/2019 Evaluering av arbeidet i Kontrollutvalet i denne valperioden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912019 PS 91/2019 Prosjektleiar/fylkesrådmann i Vestland fylkeskommune orienterer om status i arbeidet med regionreforma Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922019 PS 92/2019 Fylkesrådmannen orienterer om evaluering av fv 567 gjennom Hosanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932019 PS 93/2019 Fylkesrådmannen orienterer om det "business as usual" i fylkeskommune trass regionreforma Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942019 PS 94/2019 Deloitte presenterer interimsrevisjonsrapport for 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952019 PS 95/2019 Godkjenning av prosjektrekneskap Årstad vgs - Uttale frå kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962019 PS 96/2019 Levering av prosjektrekneskap frå andre enn eigedomsavdelinga - Status Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972019 PS 97/2019 Selskapskontroll av Ferde AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982019 PS 98/2019 Selskapskontroll av Skyttel AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992019 PS 99/2019 Fylkesrådmannen orienterer om status i høve innføring av ny personvernlov Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002019 PS 100/2019 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012019 PS 101/2019 Handlingsplan - Vurdering av ordning for finansiering av friskular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022019 PS 102/2019 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan fråfall i vidaregåande opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032019 PS 103/2019 Oppfølging - Selskapskontroll av Grieghallen IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042019 PS 104/2019 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052019 PS 105/2019 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS382019 RS 38/2019 Forum for kontroll og tilsyn - Medlemsinformasjon september 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392019 RS 39/2019 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 19.september 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402019 RS 40/2019 Vedtak i FN 18.09.19 Reglement for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412019 RS 41/2019 Vedtak i FN 18.09.19 Val av revisor for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS422019 RS 42/2019 Vedtak i TING 01.10.19 Finansrapport 2. tertial 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432019 RS 43/2019 Vedtak i TING 01.10.19 Tertialrapport pr. august 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442019 RS 44/2019 Vedtak i TING 01.10.19 Godkjenning av prosjektrekneskap Bergen handelsgym Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452019 RS 45/2019 Vedtak i TING 01.10.19 Forvaltningsrevisjon av Bybanen Utbygging Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462019 RS 46/2019 Vedtak i TING 01.10.19 Forvaltningsrevisjon innan transporttenesta for forflytningshemma Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472019 RS 47/2019 Vedtak i TING 01.10.19 Selskapskontroll av Bybanen AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482019 RS 48/2019 Vedtak i TING 01.10.19 Selskapskontroll av VIGO IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492019 RS 49/2019 Rettstvistar i Hordaland fylkeskommune per 26. september 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1062019 PS 106/2019 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll