eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 11 21 20191121 21.11.2019 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS2072019 PS 207/2019 Godkjenning møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2082019 PS 208/2019 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2092019 PS 209/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1522019 RS 152/2019 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet - Handlingsprogram 2017-2021 - Status og framdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1532019 RS 153/2019 Årsrapport frå elev- og lærlingombodet i Hordaland 2018/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1542019 RS 154/2019 Årsrapport 2018-19 frå mobbeombodet i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1552019 RS 155/2019 Invitasjon til kulturpolitisk toppmøte 25. november 2019 - regionreform - drøfting av oppgavedeling på kulturområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1562019 RS 156/2019 Oversending av spørsmål frå fylkesutval Vestland - Deloitte si rolle i samband med pågåande kontroll av Ferde Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2102019 PS 210/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2112019 PS 211/2019 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS52019 DS 5/2019 Refinansiering av sertifikatlån 350 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2122019 PS 212/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2132019 PS 213/2019 Rekneskapsrapport pr. oktober 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2142019 PS 214/2019 Energi Vestland - sluttkontingent Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2152019 PS 215/2019 Kvalitetsmelding. Vidaregåande opplæring 2018/19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2162019 PS 216/2019 Søknad om tilskot til kjøp av ny arbeidsbåt mot marin forsøpling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2172019 PS 217/2019 Løyveforvaltninga i Hordaland løyvedistrikt 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2182019 PS 218/2019 Namn på haldeplassar og tunnelar for Bybanen byggetrinn 4 Fyllingsdalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2192019 PS 219/2019 Status for Handlingsprogram 2019 - Premiss: Kultur. Regional kulturplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll