20191219 19.12.2019 Klagenemnda 10:30 Fylkeshuset Sunnhordland 4. et.
20191210 10.12.2019 Fylkesutvalet 11:00 Scandic Hotel Ørnen, Bergen
20191210 10.12.2019 Fylkestinget 00:00 UTGÅR
20191204 04.12.2019 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Sunnhordland, 4. etasje
20191203 03.12.2019 Klagenemnda 10:15 Fylkeshuset, 8. et. 826
20191129 29.11.2019 Fylkeseldrerådet i Hordaland 13:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje
20191128 28.11.2019 Styret for Fagskolen i Hordaland 09:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Sunnhordland, 4. etasje
20191126 26.11.2019 Yrkesopplæringsnemnda 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen 616
20191125 25.11.2019 Kontrollutvalet 10:00 Grand Hotel Terminus
20191121 21.11.2019 Fylkesutvalet 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje
Linjer per side Oppdatere vising
Første Syner side: 1 / 79 Siste