20191120 20.11.2019 Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13:45 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje
20191119 19.11.2019 Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland 00:00 UTGÅR
20191107 07.11.2019 Utval for miljø og samferdsel 17:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje
20191107 07.11.2019 Fylkeseldrerådet i Hordaland 09:30 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje
20191106 06.11.2019 Utval for opplæring og helse 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje
20191031 31.10.2019 Fylkesutvalet 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. et.
20191028 28.10.2019 Kontrollutvalet 10:00 Utgår
20191023 23.10.2019 Yrkesopplæringsnemnda 10:00 Wigandgården Forskjønnelsen, 8. etasje
20191022 22.10.2019 Klagenemnda 10:15 Fylkeshuset 826, 8.et.
20191012 12.10.2019 Ungdommens fylkesutval 14:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen
Linjer per side Oppdatere vising
Første Syner side: 2 / 79 Siste