eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2020/1 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav 2020/45005-1 BT
2020/1 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innsynskrav 2020/44566-2 BT
2020/45097 20200330 30.03.2020 Inngående brev Trekt søknad - riving av løe og flytting av vedhus på gnr 41 bnr 3 - Sunnfjord kommune SUNNFJORD KOMMUNE
2020/44565 20200330 30.03.2020 Inngående brev Uttale - Melding om tiltak i avstand innanfor 300m frå Storetveit kirke BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
2020/43561 20200330 30.03.2020 Inngående brev Reguleringsplan for Grandane, med Lærdal Fjordfront - orientering om vidare saksgang LÆRDAL KOMMUNE
2020/39577 20200330 30.03.2020 Inngående brev Reguleringsendring for Bolstadøyri stasjon, planid 2017009 – tilleggsvarsling MULTICONSULT NORGE AS
2020/35567 20200330 30.03.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling - Prosjekt: Digitalt fiskekart Jølster - Jølster Aurefest JØLSTER AUREFEST AS
2020/36005 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om fylkeskommunalt tilskot til Verne- og formidlingsbygg for Holvikejekta, Musea i Sogn og Fjordane NORDFJORD FOLKEMUSEUM
2020/46152 20200330 30.03.2020 Inngående brev Losjar i Jølster, materiell i private heimar Anne-Cecilie Kapstad
2020/46120 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tannlegejournal - tannjournal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/46121 20200330 30.03.2020 Inngående brev Kopi - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Vassbygdi - melding om vedtak - gnr 19 bnr 6, 7 og 21 - Aurland kommune AURLAND KOMMUNE
2020/46122 20200330 30.03.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av detaljregulering for Kistebakkane, del av gnr. 182, bnr. 160 m.fl. Bergen kommune. ARKOCONSULT AS
2020/46123 20200330 30.03.2020 Inngående brev Forelegging av ny nettstasjon og kabel på Skei - Fuglebakken - Sunnfjord kommune SUNNFJORD ENERGI AS
2020/46124 20200330 30.03.2020 Inngående brev Brev-Videobesiktigelse - Fjøsangerveien 147 Rambøll Norge AS
2020/46125 20200330 30.03.2020 Inngående brev Nabovarsel - grensejustering - gnr 83 bnr 30 - Fana Bergen kommune Frode Hatlestad
2020/46126 20200330 30.03.2020 Inngående brev Offentlig høring med kort frist- midlertidig forskrift til koronaloven om billettering på ferjer etter yrkestransportlova SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
2020/46127 20200330 30.03.2020 Inngående brev Brev-Videobesiktigelse - Løbergsalleen 31 - 17.03.2020 Rambøll Norge AS
2020/46128 20200330 30.03.2020 Inngående brev Nabovarsel - Nybygg - Oppføring av garasje - gnr 209 bnr 200 - Bergen kommune Marius Notøy
2020/46130 20200330 30.03.2020 Inngående brev Nabovarsel - Støytiltak - gnr 9 bnr 285 - Kleppestø - Askøy kommune MULTICONSULT NORGE AS AVD BERGEN
2020/46132 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av påbygg - til uttale - gnr 134 bnr 119 - Etne kommune ETNE KOMMUNE
2020/46133 20200330 30.03.2020 Inngående brev Trygg tilkomst til bussholdeplass - Lyderhornsveien - Tennebekk - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2020/46137 20200330 30.03.2020 Inngående brev innkalling til representantskapsmøte Indre Hordaland Miljøverk INDRE HORDALAND MILJØVERK IKS
2020/46138 20200330 30.03.2020 Inngående brev Fv. 565 - Alvervegen 13 - midlertidig tilkomst for eneboliger - Alver kommune ROMARHEIM ENTREPRENØR AS
2020/46138 20200330 30.03.2020 Inngående brev Midlertidig avkjørsel - Fv. 565 - Alvervegen 13 - Alver kommune ROMARHEIM ENTREPRENØR AS
2020/46139 20200330 30.03.2020 Inngående brev Fv 578 Åsamyrane x Rollandslia - Varsling om farlig kryss Mari Ulset
2020/46140 20200330 30.03.2020 Inngående brev Nabovarsel - gnr 88 bnr 4 - masseutfylling - Fv 604 - Gaupne - Luster kommune Ole Arne Haugen
2020/46141 20200330 30.03.2020 Inngående brev Bilbransjen treng bistand - corona / korona SOGN OG FJORDANE BILBRANSJEFORENING
2020/46142 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon i samband med søknad om løyve til riving og bygging av nytt naust - Haukafærvågen - gnr 52 bnr 1,2,3,4,5,6 og 8 - Tysnes kommune TYSNES KOMMUNE
2020/46144 20200330 30.03.2020 Inngående brev Brev til kommunene fra Byggenæringens Landsforening Treindustrien
2020/46145 20200330 30.03.2020 Inngående brev Rapport Medieprosjekt for Førdefestivalen FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL
2020/46146 20200330 30.03.2020 Inngående brev Kontrollskjema - Cytox - Utskifting muse/rottegift - Fløenbakken 5 Cytox
2020/46147 20200330 30.03.2020 Inngående brev Dispensasjon frådeling av hyttetomter - Gramstølen - Lærdal kommune LÆRDAL KOMMUNE
2020/46150 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon frå formål skule til leilighet for deler av bygning - oversendast for uttale - gnr 253 bnr 45 - Øygarden kommune ØYGARDEN KOMMUNE
2020/46151 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om støtte - Hotell Videseter - Stryn kommune VIDESETER HOTELL
2020/46153 20200330 30.03.2020 Inngående brev Førespurnad om utbetring av drenering - Hollekjegen - 1200 hp5 m 525 - Tysnes kommune Sjur André Dalland
2020/45963 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gloppen kommune - høyring - SMIL-strategiplan GLOPPEN KOMMUNE
2020/45912 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søke om avkjørsel - gnr 203 bnr 5 - fv 391 - Hjelmås - Alver kommune Osvald Fyllingen
2020/46095 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om graveløyve - Fv. 5198 - hp02 m2109 - Sanddalsringen - Bergen kommune BKK ENOTEK AS
2020/46096 20200330 30.03.2020 Inngående brev Kontaktopplysnigner prøvenemndsmedlem *****
2020/46097 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om graveløyve - Fv. 5198 - hp02 m2394 - Sanddalsringen - Bergen kommune BKK ENOTEK AS
2020/46099 20200330 30.03.2020 Inngående brev Haus sentrum - uttale til forslag om mindre endring av reguleringsplan - planid 50427 - Osterøy kommune STATENS VEGVESEN REGION VEST LEIKANGER KONTORSTED
2020/46101 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av stolpe samt kryssing i luft av fv. 79 - Steinstø - Kvam herad KVAM KRAFTVERK AS
2020/46105 20200330 30.03.2020 Inngående brev Gnr 168 bnr 3 - Byfjellene - Rehabilitering av dammer - Bergen kommune RIKSANTIKVAREN
2020/46106 20200330 30.03.2020 Inngående brev Nabovarsel - Påbygg/tilbygg - Nytt ingangsparti og større bod - gnr 206 bnr 404 - Bergen kommune Hans Petter Moe
2020/46107 20200330 30.03.2020 Inngående brev Fv. 565 12-3450 Vardebrua - underbygning - Teknisk godkjenning/godkjenning av arbeidstegninger STATENS VEGVESEN
2020/46108 20200330 30.03.2020 Inngående brev Nabovarsel - dispensasjon fra forbod mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag - gnr 9 bnr 47 - Sogndal kommune Norsk Miljøervice AS
2020/46109 20200330 30.03.2020 Inngående brev Brev - videobesiktigelse - Løbergsalleen 29 Rambøll Norgen AS
2020/46111 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av Naust - til uttale - gnr 23 bnr 2 - Etne kommune ETNE KOMMUNE
2020/46113 20200330 30.03.2020 Inngående brev Stryn Tannklinikk innredning PLANDENT AS
2020/46114 20200330 30.03.2020 Inngående brev Melding om utviding av planområde for detaljreguleringsplan av gnr. 109 bnr. 7 m.fl. for fritidsbustader på Gråskorv, Øvre Haukås i Strandebarm, Kvam herad GEOPLAN AS