eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2020/71018 20200914 14.09.2020 Inngående brev Eldre arkiv frå gamle Selje kommune gnr 91 bnr 1 Iris Gangeskar
2020/55084 20200914 14.09.2020 Inngående brev Tilstandsrapport skuleåret 2019/2020 - Austevoll vgs AUSTEVOLL VIDAREGÅANDE SKULE
2020/1 20200914 14.09.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/48811-13 Bjørn Loe Nyhuus
2020/55084 20200914 14.09.2020 Inngående brev Tilstandsrapport skuleåret 2019/2020 - Tertnes vidaregåande skule TERTNES VIDAREGÅANDE SKULE
2020/1 20200914 14.09.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/59598-4 Eirik Rise
2020/1 20200914 14.09.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/56942-1 Lars-Thomas Larsen
2020/1 20200914 14.09.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/56020-2 Eirik Rise
2020/61260 20200914 14.09.2020 Inngående brev Russestyre - Nordahl Grieg videregående skole NORDAHL GRIEG VIDEREGÅENDE SKOLE
2020/1 20200914 14.09.2020 Inngående brev Innsyn Elektronisk postjournal klimaanlegg på Haugesenteret - Ulvik Olav Ljones
2020/55084 20200914 14.09.2020 Inngående brev Tilstandsrapport skuleåret 2019/2020 - Askøy vgs ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE
2020/55084 20200914 14.09.2020 Inngående brev Tilstandsrapport skuleåret 2019/2020 - Voss gymnas VOSS GYMNAS
2020/70949 20200914 14.09.2020 Inngående brev Nye kulturminneregistreringer i Mjølfjellområdet 2020 Helge Titland
2020/70925 20200914 14.09.2020 Inngående brev Forespørsel om undervisning for elever med spesielle behov - Korona Gina Phankhoon
2020/41791 20200914 14.09.2020 Inngående brev Ang generell status / avløpssituasjon / Storetveitvegen Beate Hope
2020/70908 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om restaurering av brakekledning Simoløa, Havrå Helene MK
2020/70909 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om utvidet bruk av avkjørsel - fv. 563 - gnr 1 bnr 152 - Askvegen - Askøy kommune NORSTRAND EIENDOMSRÅDGIVNING AS
2020/70919 20200914 14.09.2020 Inngående brev Orientering om vedtatte endringer i forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. - ikrafttredelse 1. november 2020 STATENS VEGVESEN
2020/70920 20200914 14.09.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2020/70921 20200914 14.09.2020 Inngående brev Tannjournal *****
2020/70775 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om fornyelse av avkjørsel - fv. 5172 - gnr 118 bnr 29 - Grimseidvegen - Bergen kommune RAVNANGER HUS AS
2020/70768 20200914 14.09.2020 Inngående brev Refusjonskrav for grunnskoleopplæring - våren 2020 INNLANDET FYLKESKOMMUNE
2020/70769 20200914 14.09.2020 Inngående brev Vettismorkji, DNT selvbetjeningshytte, vurdering av uthusløsning DNT OSLO OG OMEGN
2020/70951 20200914 14.09.2020 Inngående brev Tilsegn tilskot på inntil kr 500 000 til 317657 317657 Forprosjekt Barn i risiko og oral helse, arbeidspakke 2 -AP2 Vestland fylkeskommune
2020/70953 20200914 14.09.2020 Inngående brev Brev til Hovudutval for samferdsel og mobilitet i Vestland Fylkeskommune - Krav om betre ferjetilbod for Austevoll Senterpartiet i Austevoll
2020/70956 20200914 14.09.2020 Inngående brev Forespørsel om flytting av busstopp - Kringsjåveien - Bergen kommune Tobias B Øvstedal
2020/70957 20200914 14.09.2020 Inngående brev Ber om trafikksikringstiltak - skilt - beitende dyr - Osterøy kommune Asgeir Presttun
2020/70959 20200914 14.09.2020 Inngående brev Ber om bedre vedlikehold - lapping av hull i vegbana - Austevoll kommune Åge Blix
2020/70964 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om fartsdempande tiltak - Hillerenveien - Bergen kommune Roar Grønaas Hansen
2020/70966 20200914 14.09.2020 Inngående brev Mulighetsbanken - Relansering 2020 - Brev til samarbeidspartnere BERGEN KOMMUNE
2020/70967 20200914 14.09.2020 Inngående brev Nabovarsel - gnr 13 bnr 200 - Jacob Kjødes veg 4 A - veg - Bergen kommune MULTICONSULT NORGE AS
2020/70968 20200914 14.09.2020 Inngående brev Bestilling - kopi av vitnemål Liliana Vargas
2020/70971 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon frå byggegrense - fv 573 - gnr 112 bnr 315 - Bergen kommune Svein Roald Granum m.fl.
2020/70974 20200914 14.09.2020 Inngående brev Fråsegn til søknad - rive eksisterende fritidsbustad og oppføring av ny - gnr 217 bnr 14 - Sundvorvegen - Bjørnafjorden kommune FYLKESMANNEN I VESTLAND
2020/70975 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om samlokalisering på lokalitet Laberget lok.nr. 34657 LANGØYLAKS AS
2020/70976 20200914 14.09.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2020/70984 20200914 14.09.2020 Inngående brev Kunngjering offentleg høyring og ettersyn for framlegg til planprogram - kommunedelplan for oppvekst - Alver kommune ALVER KOMMUNE
2020/70986 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om Graveløyve - Leirvåggata 45-47 - Kinn kommune SFE NETT AS
2020/70993 20200914 14.09.2020 Inngående brev Klage på inneklima ved Kvinnherad vgs - ber om tilbakemelding KVINNHERAD KOMMUNE
2020/71001 20200914 14.09.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2020/71012 20200914 14.09.2020 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning - 29.09.2020 - kl. 11.00 - ved kommunal parkeringsplass, rett over off. vei fra omsøkte parsell - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2020/71013 20200914 14.09.2020 Inngående brev Anmodning om kontonummer ifm utbetaling av midler fra Havbruksfondet 2020 FISKERIDIREKTORATET
2020/70928 20200914 14.09.2020 Inngående brev Nabovarsel - nybygg bustad - gnr 145 bnr 16 - Øredalsvegen 6 - Etne kommune TUNGESVIK BYGG AS
2020/70930 20200914 14.09.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2020/70937 20200914 14.09.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar på Vestland fylkeskommune v/ sekretariat for kontrollutvalet Dss Dep - regjeringen.no - Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2020/70937 20200914 14.09.2020 Utgående brev Høyring - "forslag til lov om midlertidig unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper" Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2020/70937 20200914 14.09.2020 Utgående brev Høyring - "forslag til lov om midlertidig unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper" Jon Askeland m.fl.
2020/70937 20200914 14.09.2020 Inngående brev Høring - Gjeninnføring av midlertidig lovgivning om fjernmøte Fkt - Forum for Kontroll og Tilsyn
2020/70939 20200914 14.09.2020 Inngående brev Kunngjering oppstart av planarbeid med høyring og offentleg ettersyn -kommunplan helse, sosial og omsorg - Alver kommune ALVER KOMMUNE
2020/71019 20200914 14.09.2020 Inngående brev Bybane i tunnel – alternativ med innslag i Peter Motzfeldts gate. Skisser og vurderinger STIFTELSEN BRYGGEN
2020/71024 20200914 14.09.2020 Inngående brev Integrasjon mellom RF13.50 og saks-/arkivsystemer Trøndelag fylkeskommune