eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2020/1 20200706 06.07.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/39229-14 Sigbjørn Linga
2020/41990 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oversending av dokumentasjon - utbetaling - tilskot til sikring og istandsetjing av verna fartøy 2020 - M/S Midthordland DET MIDTHORDLANDSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS
2020/58497 20200706 06.07.2020 Inngående brev Retting - Viktig informasjon om utvida tilgang til pliktavlevert materiale NASJONALBIBLIOTEKET
2020/59210 20200706 06.07.2020 Inngående brev Utviklingsavtale mellom Vestlandsforsking, Høgskulen på Vestlandet og Sogn og Fjordane Fylkeskommune - sluttrapport 2016-2020 STIFTINGA VESTLANDSFORSKING
2020/59203 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kulturminneregistreringer ved Herfangen / Vaksdal - meir informasjon Helge Paul Stumpf Titland
2020/59203 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kulturminneregistreringer ved Herfangen / Vaksdal Helge Paul Stumpf Titland
2020/49441 20200706 06.07.2020 Inngående brev Protokoll generalforsamling Hardanger AKS AS HARDANGER AKS AS
2020/59052 20200706 06.07.2020 Inngående brev Bakgrunnssjekk fra Semac AS - verifisering av dokument SEMAC AS
2020/1 20200706 06.07.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/37838 Berit Dahle
2020/1 20200706 06.07.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/56012-1 Tore Thowsen
2020/42168 20200706 06.07.2020 Inngående brev Purring på søknad - Den Trondhjemske Postveg - Sunnfjord kommune - søknad løyve til bruk av vegen til skiløype på Langeland LANGELAND SKI- OG FRITIDSSENTER AS
2020/42708 20200706 06.07.2020 Inngående brev DKS -rapportering for Eidfjord kommune 2019 Eidfjord Kommune - Celik, Lisbeth Bygstad
2020/42782 20200706 06.07.2020 Inngående brev Rapport prosjekttilskudd: Kultur - amatør våren 2018 Vestlandske teatersenter
2020/42836 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tekniske teikningar til godkjenning - Fv 552 Hatvikvegen - Reguleringsplan for Osøyro Hamnevegen Lientomta - gnr. 63 bnr. 24 mfl. - Bjørnafjorden Kommune BJØRNAFJORDEN KOMMUNE
2020/42925 20200706 06.07.2020 Inngående brev Anmodning om uttalelse til søknadspliktig tiltak - Nybygg lager - gnr 195 bnr 26 - Adresse Ikke Definert - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2020/42953 20200706 06.07.2020 Utgående brev Fornya førehandstilsegn - Avkøysle - Rosslandsvegen - Fv 564 - Gnr 5 bnr 47 - Alver kommune Aasmund Eikum Roterud
2020/43205 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oversendelse av dispensasjonssøknad for uttale - Enebolig m/leilighet - gnr 5 bnr 215 - Florvågvegen 223 - Askøy kommune ASKØY KOMMUNE
2020/43252 20200706 06.07.2020 Inngående brev Ny Fagleg leiar for BUA-lærlingane i Bjørnafjorden kommune BJØRNAFJORDEN KOMMUNE
2020/43256 20200706 06.07.2020 Inngående brev Møte i Nynorskfylket Vestland 23. juni Noregs Mållag
2020/43263 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kopi - Eide Fjordbruk AS - Stadfesting Vestland fylkeskommune vedtak beregning tillatelseskapasitet som unntas fra nedjustering - lokalitet 13870 Eikebærånæ - FISKERIDIREKTORATET
2020/43285 20200706 06.07.2020 Inngående brev Gnr 7 bnr 17 m fl - uttale - søknad om midlertidig brukstillatelse - Askøy kommune - frist 2 uker ASKØY KOMMUNE
2020/42417 20200706 06.07.2020 Inngående brev E-post fra Mattilsynet Mattilsynet
2020/41633 20200706 06.07.2020 Inngående brev Overskjønn Hjellestadvegen - Gulating Lagmannsretts sak 18-174833SKJGULA/AVD2 STATENS VEGVESEN
2020/41892 20200706 06.07.2020 Inngående brev Aller Aqua Norway AS 994046055- lokalitetsklarering og utstedelse av tillatelsesdokumenter FISKERIDIREKTORATET
2020/41909 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kopi - Firda Seafood Group AS - tillatelse etter havne- og farvannsloven - anleggsendring - lokalitet 11737 Skorpa - Gulen kommune KYSTVERKET
2020/44198 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kvotebrev ku Landbruksdirektoratet
2020/44245 20200706 06.07.2020 Inngående brev Begrenset nabovarsel - Reguleringsendring Plan 153 - Minde Askøy kommune Jmn Plan & Arkitektur AS
2020/44481 20200706 06.07.2020 Inngående brev Meir HardangerMoreller - Statusrapport pr. mai 2020 Sjur Ove Svartveit
2020/44481 20200706 06.07.2020 Inngående brev Meir HardangerMoreller - Statusrapport pr. april 2020 Sjur Ove Svartveit
2020/44660 20200706 06.07.2020 Inngående brev Landbrukssak - Bed om uttale - Landbruksveg - gnr 415 bnr 10 - Nordanger - Alver kommune ALVER KOMMUNE
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar situasjonsundersøking av Kultur- og idrettsaktører i Vestland Stiftinga Hardingtonar
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar situasjonsundersøking av Kultur- og idrettsaktører i Vestland Hordaland Husflidlag
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar situasjonsundersøking av Kultur- og idrettsaktører i Vestland Malakoff Rockfestival
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar situasjonsundersøking av Kultur- og idrettsaktører i Vestland Grieg internasjonale korfestival
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar situasjonsundersøking av Kultur- og idrettsaktører i Vestland Kystkultur No
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar situasjonsundersøking av Kultur- og idrettsaktører i Vestland Jakob Sande-Selskapet
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar situasjonsundersøking av Kultur- og idrettsaktører i Vestland Norsk Countrytreff
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar situasjonsundersøking av Kultur- og idrettsaktører i Vestland Bergen Assembly
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar situasjonsundersøking av Kultur- og idrettsaktører i Vestland Teaterfestivalen
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar situasjonsundersøking av Kultur- og idrettsaktører i Vestland Nattjazz
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar situasjonsundersøking av Kultur- og idrettsaktører i Vestland Norsk Jeger og Fiskerforbund, Sogn og Fjordane
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar situasjonsundersøking av Kultur- og idrettsaktører i Vestland Teater Vestland
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar situasjonsundersøking av Kultur- og idrettsaktører i Vestland Sogn og Fjordane Turlag
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar situasjonsundersøking av Kultur- og idrettsaktører i Vestland Teaterfestivalen i Fjaler
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar situasjonsundersøking av Kultur- og idrettsaktører i Vestland Norsk Forfattersentrum, Vestland
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar situasjonsundersøking av Kultur- og idrettsaktører i Vestland Vestland Idrettsforbund
Ingen tilgang 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar situasjonsundersøking av Kultur- og idrettsaktører i Vestland Jakov Sande-Selskapet
2020/36932 20200706 06.07.2020 Inngående brev Uttale til Sjøfartsdir sin rapport om utsetjing av nullutsleppsvedtaket. 29-2 AURLAND AS
2020/37409 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kopi - Godkjenner kjørespor til mast 3 og mast 39. 132kV Mauranger-Jukla-Eidesfossen NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2020/37742 20200706 06.07.2020 Inngående brev Signert Regnskapsrapport 2019 for prosjekt ***** STEEN-HANSEN AS