eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2020/51236 20210510 10.05.2021 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Kommunekraft AS 20. mai 2021 inkl. godkjent årsregnskap for 2020 KOMMUNEKRAFT AS
2021/20287 20210510 10.05.2021 Inngående brev Vitnemål Alrik Velsvik
2021/20286 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kopi av vitnemålet fra vgs *****
2021/5915 20210510 10.05.2021 Inngående brev Utbetaling av tilskot post 73 Olav Magne Dyrdal
2021/20280 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kultur geografisk registrering på Vestlandet V/ Johan Litleskare Aril Langesæter
2021/1 20210510 10.05.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/19088-1 Sigbjørn Linga
2020/44883 20210510 10.05.2021 Inngående brev Gjerde 4 Roger Privat
2021/1 20210510 10.05.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/16175-1 Sigbjørn Linga
2021/1 20210510 10.05.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/16175-1 Sigbjørn Linga
2021/1 20210510 10.05.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/19085-1 Sigbjørn Linga
2021/4769 20210510 10.05.2021 Inngående brev Ansvarserkjennelse - NO2421.0006.7122.6 Vanameyde - fcd@vanameyde.no
2021/1 20210510 10.05.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/19084-1 Sigbjørn Linga
2021/1 20210510 10.05.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/7708 12 Sigbjørn Linga
2021/15805 20210510 10.05.2021 Inngående brev Supplerende oppdragsbrev om forvaltning av tilskudd til studieplasser til Industrifagskolen post@diku.no
2021/16025 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging 2021/16025 - Manglande skiltplan - skiltbestilling Jon Roger Falkevik Nygård
2021/16095 20210510 10.05.2021 Inngående brev Vedtak - gnr 35 bnr 426 - Innglassing på eksisterande terrasse - Øygarden kommune ØYGARDEN KOMMUNE
2021/16236 20210510 10.05.2021 Inngående brev Melding om utsett høyringsfrist - kommuneplan arealdel 2020 - 2032 - Hyllestad kommune HYLLESTAD KOMMUNE
2021/16236 20210510 10.05.2021 Internt notat Kommuneplan arealdel 2020-2023 - Hyllestad Berit Anna Gjerland m.fl.
2021/7757 20210510 10.05.2021 Inngående brev Nabovarsel - avkjørsel - fv. 5420 - gnr 60 bnr 55 - Votlavegen 226 - Osterøy kommune ARKOCONSULT AS
2021/7892 20210510 10.05.2021 Inngående brev Planendring for utbyggingsplan for Vik Fjellandsby - Nyastøllii - Vik kommune VIK KOMMUNE
2021/15643 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kopi - vedtak - løyve til nydyrking 5 daa - gnr 139 bnr 9 - Vik kommune Vik kommune
2021/6710 20210510 10.05.2021 Inngående brev Utsending av matrikkelbrev med meir - gnr 214 bnr 19 mfl. - Ullensvang kommune Ullensvang kommune
2021/6876 20210510 10.05.2021 Inngående brev Uttale - Planprogram - Interkommunal arealplan for sjøområda i Nordhordland Statsforvaltaren i Vestland
2021/6876 20210510 10.05.2021 Inngående brev Uttale - Interkommunal plan for sjøområda i Nordhordland NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2021/7325 20210510 10.05.2021 Inngående brev Forvaltningsforum - Litt informasjon, referater og presentasjoner fra vårens møter ARKIVVERKET
2021/16293 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging Tildeling av tilskot til sårbare barn og unge 2021 Åsta Navelsaker Røed m.fl.
2021/16441 20210510 10.05.2021 Inngående brev Klage på formelle feil på munnleg, munnleg-praktisk og praktisk *****
2021/16441 20210510 10.05.2021 Inngående brev Klage på formelle feil på munnleg, munnleg-praktisk og praktisk *****
2021/16441 20210510 10.05.2021 Inngående brev Klage på formelle feil på munnleg, munnleg-praktisk og praktisk *****
2021/16559 20210510 10.05.2021 Inngående brev Tilsegn om støtte til opptrapping av rehabilitering, meistring og friskliv i Voss Herad VOSS HERAD
2021/16841 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging Vegfagleg uttale med motsegn - innspel til offentleg høyring av detaljregulering for Ytrebygda - gnr 111 bnr 25 - Lilandsvegen 90 - Bergen kommune Sigrid Næsheim Bjercke
2021/17107 20210510 10.05.2021 Inngående brev Rammetillatelse - nybygg bolig - gnr 186 bnr 1344 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2021/17147 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging Innspel til Kommunedelplan vassforsyning og avløp 2021-2050 - Bømlo kommune? Fylkestinget
2021/17376 20210510 10.05.2021 Inngående brev Fagleg leiar Retura Nomil AS - Søknad om godkjenning som lærebedrift OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG OG BERGFAGENE
2021/17485 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging Reguleringsplan - idrettshall - gnr 7 - Fana - Indre Sædal - planID 70470000 - Bergen kommune Fylkestinget
2021/17508 20210510 10.05.2021 Inngående brev Høyring av frivillig skogvern for Lykkja i Årdal kommune STATSFORVALTAREN I VESTLAND
2021/17730 20210510 10.05.2021 Internt notat uten oppfølging Declaration of Honour - Signert ADU og VET Lene Mari Fjeldsbø
2021/17730 20210510 10.05.2021 Inngående brev Erasmus+ mobilitetsprosjekt 2021 - Søknad for opplæringskontor/lærebedrifter i Vestland - lærlingar (praksisopphald)
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Inngående brev Bestilling av røystesetlar til stortingsvalet 2021 - Kommune LUSTER KOMMUNE
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Inngående brev Bestilling av røystesetlar til stortingsvalet 2021 - Kommune ASKØY KOMMUNE
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Inngående brev Bestilling av røystesetlar til stortingsvalet 2021 - Kommune BJØRNAFJORDEN KOMMUNE
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Inngående brev Bestilling av røystesetlar til stortingsvalet 2021 - Kommune MASFJORDEN KOMMUNE
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Inngående brev Bestilling av røystesetlar til stortingsvalet 2021 - Kommune AURLAND KOMMUNE
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Inngående brev Bestilling av røystesetlar til stortingsvalet 2021 - Kommune GULEN KOMMUNE
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Inngående brev Bestilling av røystesetlar til stortingsvalet 2021 - Kommune AUSTRHEIM KOMMUNE
Ingen tilgang 20210510 10.05.2021 Inngående brev Bestilling av røystesetlar til stortingsvalet 2021 - Kommune SVEIO KOMMUNE
2021/17889 20210510 10.05.2021 Inngående brev Svar reklamasjon Dagsturhytte REKNES BYGGJEVARER L/L
2021/17911 20210510 10.05.2021 Inngående brev Signert avtale om skogryddingtiltak - gnr 44 bnr 9 - Stryn kommune Arne Tysnes
2021/17981 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad Dyrholmen vest AKVAHUB AS
2021/18078 20210510 10.05.2021 Inngående brev Protokoll, kart og koordinator for oppmålingsforretning - gnr 17 bnr 3 - Tysnes kommune Tysnes kommune