eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2020/1 20201019 19.10.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/42086-23 Geir Kleppe
2020/1 20201019 19.10.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/42086-23 Matti Maria Berger
2020/1 20201019 19.10.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/42086-22 Matti Maria Berger
2020/1 20201019 19.10.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/42086-23 Anonym
2020/1 20201019 19.10.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/42086-22 Anonym
2020/1 20201019 19.10.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/42086-21 Anonym
2020/1 20201019 19.10.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/42086-18 Anonym
2020/800 20201019 19.10.2020 Inngående brev SV: Førehandsvarsel - møte i Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap. Kristoffer Ullern Hansen
2020/36330 20201019 19.10.2020 Inngående brev Tildeling av tilskot til kulturbygg - Bedehus ved Kyrkjelydshuset i Førde Leon Haugsbø
2020/74554 20201019 19.10.2020 Inngående brev Tilskot til installasjon av ladeanlegg for elbil i burettslag Sverresplass Borettslag
2020/74523 20201019 19.10.2020 Inngående brev Bilete frå Sefrak-registrering Lindås Aril Langesæter
2020/74515 20201019 19.10.2020 Inngående brev Ambulanse og persontrafikk i Florabassenget Rune Nilsen
2020/1 20201019 19.10.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/47914 jp 15 og 21 Rune Lothe
2020/72947 20201019 19.10.2020 Inngående brev Veilys ved Lindåsvegen 1881 - Bergen kommune Geir Rune Skodvin
2020/74499 20201019 19.10.2020 Inngående brev Fylkesvei. 5244, Landrovegen - Ågotnes - Bergen kommune Richard Sørensen
2020/74488 20201019 19.10.2020 Inngående brev Fylkesarkivet: Bestille dokumentasjon Kristine Wiersen
2020/38029 20201019 19.10.2020 Inngående brev SV:Klage på anskaffelse - Pensjon til Vestland fylkeskommune KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP
2020/1 20201019 19.10.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/60783-1 Anonym
2020/1 20201019 19.10.2020 Internt notat uten oppfølging Offentleg versjon - 2020/47914-21
2020/1 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på krav om innsyn - 2020/47914-21 Rune Lothe
2020/1 20201019 19.10.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/42086-17 Anonym
2020/1 20201019 19.10.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/42086-18 VILLY ROGNALDSEN
2019/32 20201019 19.10.2020 Inngående brev Årsrapport 2019 verdensarvkoordinator Bryggen BERGEN KOMMUNE
2020/12 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innspill opplæring - inntak og økonomi Olympiatoppen Vest
2020/12 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innspill opplæring - inntak og økonomi Olympiatoppen Vest
2020/12 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innspill opplæring - inntak og økonomi Olympiatoppen Vest
2020/12 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innspill opplæring - inntak og økonomi Olympiatoppen Vest
2020/12 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innspill opplæring - inntak og økonomi Olympiatoppen Vest
2020/12 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innspill opplæring - inntak og økonomi Olympiatoppen Vest
2020/89 20201019 19.10.2020 Utgående brev Innkalling til ekstraordinært info- og drøftingsmøte 21.08.20 HTV andre
2020/89 20201019 19.10.2020 Utgående brev Innkalling til ekstraordinært info- og drøftingsmøte 25.08.20 HTV andre
2020/800 20201019 19.10.2020 Inngående brev Protokoll Nærøyfjorden verneområdestyre 12. oktober Nærøyfjorden verneområdestyre
2020/915 20201019 19.10.2020 Utgående brev LivOGLyst FemFemti Agnethe Jåstad Raaen
2020/580 20201019 19.10.2020 Inngående brev Kopi - Førehandsgodkjenning - anleggsnr 36667 - Nysæter ungdomsskule - symjebasseng - Stord kommune STORD KOMMUNE
2020/592 20201019 19.10.2020 Inngående brev Oppmoding om utbetaling av spelemidlar 2020 for anleggsnr 73109- Straume Idrettspark - Sotra Turnhall – Øygarden kommune ØYGARDEN KOMMUNE
2020/1064 20201019 19.10.2020 Inngående brev Kopi - Gnr 65 bnr 6 Fitjar Sentrum - Godkjend rammeløyve for brannstasjon og parkeringsplass FITJAR KOMMUNE
2020/1065 20201019 19.10.2020 Utgående brev Møte i kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune 12.10.2020 - Møteprotokoll Jon Askeland m.fl.
2020/1958 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad - Forprosjekt: Sentralisert biogassanlegg i samarbeid med bonden: Kartlegging av logistikk, byggteknisk og biorest løysingar INOVANZA AS
2020/37981 20201019 19.10.2020 Inngående brev Fv. 55 Fritekstskilt ved Krossen/Nestangen - gnr. 11 bnr. 6 i Sogndal kommune Ola Aaberge
2020/38164 20201019 19.10.2020 Utgående brev Kronstad hovedgård - hovedbygning - Statsbudsjettet 2020 kap 1429 post 71 - Sluttutbetaling KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTAD HOVEDGÅRD
2020/37793 20201019 19.10.2020 Inngående brev Spørsmål om sal av Svartemyr ferjekai - gnr 25 bnr 9 - Høyanger kommune Asbjørn Massnes
2020/36583 20201019 19.10.2020 Utgående brev MS Vestgar -Tilskot til forvalting og drift av verna fartøy 2020 - Sluttutbetaling ØYGARDSBÅTANE AS
2020/36738 20201019 19.10.2020 Inngående brev Førehandsvarsel - møte i Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap. Nærøyfjorden
2020/36738 20201019 19.10.2020 Inngående brev Førehandsvarsel - møte i Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap. MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2020/36888 20201019 19.10.2020 Inngående brev Juridisk bistand gnr 120 bnr 1 Holen i Stryn kommune Reidar Bjarne Holen
2020/36910 20201019 19.10.2020 Inngående brev Utkast til fråsegn til kommuneplanens arealdel for Voss herad 2020-2032, dykkar saksnr. 2020/36910-15 - kulturminneinteresser VOSS HERAD
2020/37088 20201019 19.10.2020 Utgående brev Espeland Fangeleir - takrenner - førehandstilskot 2020 - statsbudsjettet kap 1429 post 71 - Delutbetaling STIFTELSEN ESPELAND FANGELEIR OG GESTAPOHUSET I VEITEN 3
2020/37088 20201019 19.10.2020 Utgående brev Espeland fangeleir - takrenner - Statsbudsjettet 2019 og førehandstilskot 2020 kap 1429 post 71 - Utbetaling av tilskot STIFTELSEN ESPELAND FANGELEIR OG GESTAPOHUSET I VEITEN 3
2020/24887 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om lærlingkvote 1792892 FISKERIDIREKTORATET
2020/34817 20201019 19.10.2020 Inngående brev Oppsigelse av Løyvegaranti Katrine Steen