eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2021/1 20210225 25.02.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/527-4 Anonym
2021/1 20210225 25.02.2021 Inngående brev Vedmaskin Havrå 2014/22591 Tove Mostrøm
2021/1 20210225 25.02.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/52921-51 Vegard Olai Vestbø
2020/1398 20210225 25.02.2021 Inngående brev Sluttrapport - Tilskudd til friluftsaktivitet - kap. 1420 post 78 - Rekruttering til jakt, fiske og friluftsliv NORGES JEGER‐ OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE
2020/1176 20210225 25.02.2021 Inngående brev Til uttale - detaljregulering - fv. 564 - Fløksand-Vikebø - Alver kommune Alver kommune
2020/1812 20210225 25.02.2021 Utgående brev Hotel Mundal - kulturhistorisk verdi GRUNDFOND AS
2020/1893 20210225 25.02.2021 Utgående brev Løyve til mellombels avkøyrsle - fv 5428 Raknesvegen - gnr 11 bnr 3 - Osterøy kommune Anne-Berit Greve
2020/34798 20210225 25.02.2021 Utgående brev Fv. 5633 Seimsdalstunnelen. Sluttoppgjer gnr. 27 bnr. 4 i Årdal kommune Kirsten Ørbech Hæreid
2020/34829 20210225 25.02.2021 Utgående brev Tilbakemelding - detaljreguleringsplan - Manger sentrum - planID 12602018000300 - Alver kommune Alver kommune
2020/35134 20210225 25.02.2021 Utgående brev Sluttutbetaling for Prosjekt 256985 Nytt forvaltningssystem for fleirbruk av ut SOGNDAL KOMMUNE
2020/35143 20210225 25.02.2021 Utgående brev Sluttutbetaling for Prosjekt 259183 Greenbag; En ny og innovativ produksjonsplattform for lukket oppdrett HARDINGSMOLT AS
2020/35170 20210225 25.02.2021 Inngående brev Vedtak - godkjent reguleringsplan - gnr 32 bnr 6 m.fl. - Kvamme - Masfjorden kommune MASFJORDEN KOMMUNE
2020/379 20210225 25.02.2021 Utgående brev Sluttutbetaling for prosjekt 290790 - Ny introduksjonsordning for flyktninger ALVER KOMMUNE
2020/487 20210225 25.02.2021 Utgående brev Drift av nettstaden Sunnfjordbibliotek.no Jorun Systad
2020/487 20210225 25.02.2021 Utgående brev Hjertesukk - oppgradering biblioteknettsider Guro
2020/487 20210225 25.02.2021 Utgående brev Drift av nettstaden brembib.no Bremanger folkebibliotek
2020/556 20210225 25.02.2021 Inngående brev Restutbetaling av spelemidlar til anleggsnr 60524 - Nesse gardslag - ballbinge - Bømlo kommune BØMLO KOMMUNE
2020/564 20210225 25.02.2021 Utgående brev Delutbetaling spelemidlar 2020 Sjusete hoppbakke for skileik anleggsnr 76184 - Kvam herad KVAM KOMMUNE
2020/592 20210225 25.02.2021 Utgående brev Sluttutbetaling spelemidlar 2019 for anleggsnr 74275 - Hjeltefjorden arena - Aktivitetsløype - Øygarden kommune ØYGARDEN KOMMUNE
2020/592 20210225 25.02.2021 Inngående brev Oppmoding om utbetaling av spelemidlar 2019 - anleggsnummer 59887 – Skogsvåg IL - Øygarden kommune Øygarden kommune
2020/777 20210225 25.02.2021 Inngående brev FKT - Medlemsinformasjon februar 2021 Fkt - Anne-Karin Femanger Pettersen
2020/1008 20210225 25.02.2021 Utgående brev Utbetaling av spelemidlar til anleggsnr. 50690 - Solund Klatrepark Solund Kommune - Anne Kristine Dyrdal m.fl.
2020/36159 20210225 25.02.2021 Inngående brev Tilskot til kulturminne på verdarvlista - Bakka Grendalag - Rimstigen Borgen-Gard - Svein Tufte
2020/36504 20210225 25.02.2021 Inngående brev Ny vurdering av søknad om å opprette Klima- og miljøfag 1 og 2 som permanente programfag på studieforberedende utdanningsprogram KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2020/36671 20210225 25.02.2021 Inngående brev Innspel til RTP Vestland - 2022-2033 Bremanger kommune
2020/37079 20210225 25.02.2021 Inngående brev Application - International Baccalaureate Diploma Programme *****
2020/37079 20210225 25.02.2021 Inngående brev Application - International Baccalaureate Diploma Programme *****
2020/37079 20210225 25.02.2021 Inngående brev Application - International Baccalaureate Diploma Programme *****
2020/37132 20210225 25.02.2021 Utgående brev Fv. 564 Fløksand - Vikebø. Oversending av planutkast til offentleg ettersyn ALVER KOMMUNE
2020/37508 20210225 25.02.2021 Inngående brev Kopi - tilrådning om vesentlige innvendinger - regional plan - Hardangervidda - 2019-2035 MILJØDIREKTORATET
2020/37752 20210225 25.02.2021 Utgående brev Ny sluttdao_Prosjekt 272035. Søknad om utsetting Marta Strandos
2020/38501 20210225 25.02.2021 Utgående brev Gnr 149, bnr 171 m.fl. i Bergen kommune - Tinglysing av avtale om infrastruktur og vann. Deres ref. 18960962. Sak/dok.: 21/03827-1 Statens Kartverk Tinglysing
2020/38516 20210225 25.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/40574 20210225 25.02.2021 Inngående brev Samarbeidsmøte VLFK - UiB: Referat 6. Mai 2020 UNIVERSITETET I BERGEN
2020/40574 20210225 25.02.2021 Inngående brev Referat samarbeidsmøte 6.2.2020 VLFK - UiB UNIVERSITETET I BERGEN
2020/40574 20210225 25.02.2021 Inngående brev Referat samarbeidsmøte VLFK og UiB 25.3.2020 UNIVERSITETET I BERGEN
2020/40724 20210225 25.02.2021 Inngående brev Forespørsel om tilbaketrekking av innsigelse - gnr 42 bnr 321 mfl. - Gamle Kirkevegen - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2020/40869 20210225 25.02.2021 Inngående brev Kopi - oversendelse av klagesak - nybygg bolig - gnr 129 bnr 789 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2020/41266 20210225 25.02.2021 Utgående brev Tilsegnsbrev - Søknad om tilskot til elbilladestasjon for taxi Camilla Arentsen
2020/41266 20210225 25.02.2021 Inngående brev Signert - Tilsegnsbrev - Søknad om tilskot til elbilladestasjon for taxi Joachim Hauge
2020/42175 20210225 25.02.2021 Utgående brev Fråsegn til varsel om justert planavgrensing- Detaljreguleringsplan - gnr 61 bnr 485 m.fl. - Sunnfjord kommune NORDPLAN AS
2020/42618 20210225 25.02.2021 Inngående brev Delegert vedtak - bygging av bustadhus etter brann - gnr 67 bnr 35 - Uggdal - Tysnes kommune Tysnes kommune
2020/43233 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar på nabovarsel - minnesmerke i form av benker Vågsallmenningen - gnr 166 bnr 575 - Bergen kommune ARKOCONSULT AS
2020/43391 20210225 25.02.2021 Inngående brev Fv. 562 Lavik - Haugland - 46-0040 - Berget mur - teknisk godkjenning av arbeidsgrunnlag - Askøy kommune STATENS VEGVESEN
2020/43432 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om ny avkjørsel - fv. 545 - gnr 58 bnr 10 - Stord kommune ARTUR GRZEGORZ KEDZIOR
2020/43961 20210225 25.02.2021 Inngående brev Signert kjøpekontrakt gnr. 141 bnr. 69 i Alver kommune ALVER KOMMUNE
2020/44500 20210225 25.02.2021 Inngående brev Kunngjering av vedteken detaljreguleringsplan - fritidsbustader Årvikneset, del av gnr 342 bnr 1 og gnr 343 bnr 343 bnr 5 m.fl, planID 12272012001 Ullensvang kommune
2020/45400 20210225 25.02.2021 Utgående brev Spørsmål om mulig samarbeid med Trigger fra Askøy vgs - kantinedrift Bjarne.ramsvik@trigger-as.no m.fl.
2020/45922 20210225 25.02.2021 Utgående brev Sluttutbetaling Destinasjon Voss - manglar akkumulerte kostnader Gry Bystøl
2020/46845 20210225 25.02.2021 Utgående brev Søknad om skuleskyss for ***** ***** elev på Garnes ungdomsskule *****