eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2021/1 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/44840-9 Gunnhild Sindre
2021/1 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/70893-23 Gunnhild Sindre
2021/777 20210111 11.01.2021 Inngående brev Forespørsel om deltakelse på veiledningsmøte - Åsane - gnr 189 bnr 202 - Hesthaugvegen 16 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2021/718 20210111 11.01.2021 Inngående brev Utbetaling av opplæringstilskudd for 2. halvår 2020 (lærlingar) OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLEG SEKTOR I SOGN OG FJORDANE SA
2020/1011 20210111 11.01.2021 Inngående brev Spelemiddel Turveg Djupedalen - Risnakken 72276 STAD KOMMUNE
2020/910 20210111 11.01.2021 Inngående brev Utbetaling av opplæringstilskudd for 2. halvår 2020 - lærlingar - Mo og Øyrane vidaregåande skule OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLEG SEKTOR I SOGN OG FJORDANE SA
2021/697 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kulturminneloven - Leikanger kyrkje - Sogndal kommune COWI AS AVD HAUGESUND
2020/6 20210111 11.01.2021 Inngående brev Tilskot til trafikktryggleiksaktivitetar - sluttrapport – ref: 2020/6 SÆDALEN FAU
2021/694 20210111 11.01.2021 Inngående brev Fylkesarkivet bestille dokumentasjon *****
2020/6 20210111 11.01.2021 Inngående brev Tilskot til trafikktryggleiksaktivitetar - sluttrapport - reflekskampanje Fau Haukås skole
2020/1398 20210111 11.01.2021 Inngående brev Sluttrapport - Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) - Turboklubber i Hordaland BERGEN OG HORDALAND TURLAG
2020/35240 20210111 11.01.2021 Inngående brev Tilbakemelding og status frå Vestland vassregion om vassforvaltningsplanen MILJØDIREKTORATET
2021/1 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/55084-28 Sigbjørn Linga
2021/1 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/77432-2 Sigbjørn Linga
2021/1 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/78867-1 Sigbjørn Linga
2021/1 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/70893-43 Gunnhild Sindre
2020/79965 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar på nabovarsel - gnr 73 bnr 57 - fv 579 Hegglandsdalsvegen - ny lagerhall - Bjørnafjorden kommune FANAGRO AS
2021/16 20210111 11.01.2021 Inngående brev Oversending av søknader til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2020 - Kvinnherad kommune KVINNHERAD KOMMUNE
2021/37 20210111 11.01.2021 Utgående brev Fv. 564 - S2D1 - Rosslandsvegen 1074 - Alver kommune - Framføringsløyve for fiberkabel i luftspenn BERGEN FIBER AS
2020/79907 20210111 11.01.2021 Inngående brev Ny søknad Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) - 2021 - Vandring og integrering NÆRØYFJORDEN VERDSARVPARK
2020/79913 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar på mottatt melding om tiltak ved K015 i Seimsdalen i Årdal Kommune Ardal-Energinett - Edvard Holsæter
2020/79935 20210111 11.01.2021 Utgående brev Klage til miljøverndepartementet på avslag frå Miljødirektoratet om overføring av midlar til Haukåsvassdraget til 2021 MILJØDIREKTORATET
2020/79967 20210111 11.01.2021 Utgående brev Dispensasjonssøknad til uttale - kai - gnr 90 bnr 128 - Rosendal - Kvinnherad kommune KVINNHERAD KOMMUNE
2020/79846 20210111 11.01.2021 Utgående brev Uttale- Fjellkirkegården i Aurldalen- Aurland kommune - Kulturminnefagleg uttale AURLAND KOMMUNE
2020/79644 20210111 11.01.2021 Utgående brev Statistikktal for e-medium 2019 Biblioteksjefane
2020/79691 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar - Nabovarsel - Fradeling og opprettelse av 5 grunneigedommer - gnr 23 bnr 31 - Gulen kommune Paul Thorstein Vikse
2020/79697 20210111 11.01.2021 Inngående brev Takkar for svar på nabovarsel MARTIN LID TRELAST AS
2020/79787 20210111 11.01.2021 Utgående brev Løyve til endra bruk av avkøyrsle - gnr 12 bnr 3 - Austevoll kommune NAGLA AS
2021/695 20210111 11.01.2021 Inngående brev Nabovarsel - etablering nytt butikkbygg - gnr 121 bnr 320 - Rådal - Bergen kommune SWECO NORGE AS
2021/714 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om graveløyve - fv. 5060 - S1D1 - Gruvevegen - Stord kommune ENGELSEN ANLEGG AS
2021/495 20210111 11.01.2021 Utgående brev Bremanger - Framlegging av tiltak - 22kV linje Dyrstad - Aspenes Steffen Hestenes
2021/684 20210111 11.01.2021 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning - 25.01.2021 kl. 11:00 - gnr 51 bnr 103 - Voss herad VOSS HERAD
2021/693 20210111 11.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****
2021/593 20210111 11.01.2021 Utgående brev Førebels svar - Innsynsførespurnad, årsoppgåver for folkevalde 2020 Kommunal Rapport A/S
2021/674 20210111 11.01.2021 Inngående brev Høring - forslag om endringer i smittevernloven - portforbud JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
2021/675 20210111 11.01.2021 Inngående brev Spørsmål frå Andersen - FNB - Kunstgrasbaner - revidere tildelingskriterier i spelemiddelordninga Knut Inge Andersen
2021/584 20210111 11.01.2021 Utgående brev Re-godkjenning av faglig leder i betongfaget VOSS BYGG & ANLEGG AS m.fl.
2021/584 20210111 11.01.2021 Utgående brev Informasjon til faglig leder Voss bygg og anlegg as
2021/485 20210111 11.01.2021 Utgående brev Kopi av vitnemål *****
2021/498 20210111 11.01.2021 Inngående brev Ny søknad Tilskudd til vilttiltak - Vilt i og ved vann i Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2021/523 20210111 11.01.2021 Utgående brev Spørsmål til SVV om tidlegare søknad om skilt frå Øyrane Torg Kjøpesenter - Indre Arna - Bergen kommune Jajcinovic Tomislav
2021/523 20210111 11.01.2021 Inngående brev Svar frå SVV på spørsmål om tidlegare søknad om virksomhetsvisning Øyrane Torg Kjøpesenter - Indre Arna - Bergen kommune NTL VEG REGION VEST-45-03
2021/523 20210111 11.01.2021 Utgående brev Sørvisskilt til Øyrane torg Jajcinovic Tomislav
2021/523 20210111 11.01.2021 Utgående brev Etterlyser svar for søknad vedr. virksomhetsvisning - E16 /fv 276 - Øyrane Torg Kjøpesenter - Indre Arna - Bergen kommune Myhren, Vibeke
2021/523 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om verksemdvisning til Øyrane Torg - Indre Arna - Bergen kommune DNB NÆRINGSEIENDOM AS
2021/523 20210111 11.01.2021 Inngående brev Etterlyser svar for søknad vedr. virksomhetsvisning - E16 / fv 276 - Øyrane Torg Kjøpesenter - Indre Arna - Bergen kommune DNB NÆRINGSEIENDOM AS
2021/344 20210111 11.01.2021 Utgående brev Erasmus+ 2020- 2022 Tildeling - Mobilitet for lærlingar (praksisopphald) - Bergen kommune Bergen kommune
2021/344 20210111 11.01.2021 Utgående brev Erasmus+ 2020- 2022 Tildeling - Mobilitet for lærlingar (praksisopphald) - Handalag opplæringskontor Handalag opplæringskontor
2021/344 20210111 11.01.2021 Utgående brev Erasmus+ 2020- 2022 Tildeling - Mobilitet for lærlingar (praksisopphald) - Hyssingen produksjonsskole Baste Bruarøy</o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=ae7bf06aabf644fba2301b723d444c04-Baste Bruar>
2021/344 20210111 11.01.2021 Utgående brev Erasmus+ 2020- 2022 Tildeling - Mobilitet for lærlingar (praksisopphald) - NHH NHH