eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2020/1 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/37835-1 Vidir Reyr Bjørgvinsson
2020/1 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/37835-1 Øystein Nes
2020/1 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/39189-1 Ytre Sogn avis
2020/1 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/37835-1 Thomas Poul R. Hals
2020/1 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/38058-1 Ytre Sogn avis
2020/40739 20200217 17.02.2020 Inngående brev Innkalling til styremøte i Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - måndag 24.februar kl 09:30 i Gaupne Jostedalsbreen nasjonalparkstyre
2020/1 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 20/37793-1 Ytre Sogn avis
2020/1 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/38453-1 Ytre Sogn avis
2020/40736 20200217 17.02.2020 Inngående brev Kontoutskrift skogfond 2019 for gnr 47 bnr 1 Mo og Øyrane vgs avdeling Mo SUNNFJORD KOMMUNE
2020/1 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/37835-1 Lina Lien Bruland
2020/1 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/37835-1 Torbjørn Ruud Hagen
2020/1 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/37835-1 Stig Tore Gilleshammer
2020/1 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/35719-1 Stig Erik Elliott
2020/1 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/39088-1 Stig Erik Elliott
2020/1 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/1601-2 Stig Erik Elliott
2020/40610 20200217 17.02.2020 Inngående brev Høyring ved søknadar om konkurrerande ruteløyve WIKBORG REIN ADVOKATFIRMA AS
2020/1 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/1601-5 Stig Erik Elliott
2020/40580 20200217 17.02.2020 Inngående brev Klage på marknadsføring av drosjetenester ***** ***** ***** *****
2020/39560 20200217 17.02.2020 Inngående brev Årsrapport kommunalt næringsfond for Førde, Gaular, Naustdal og Jølster SUNNFJORD KOMMUNE
2020/39685 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad endring av anlegg ved lokaliteten Hovden (39437) SUB AQUA TECH AS
2020/39381 20200217 17.02.2020 Inngående brev Vedteke planprogram - Åreiddalen - planid 201817 - reguleingsplan for høgdebasseng og ny vassleidning - Bømlo kommune BØMLO KOMMUNE
2020/40585 20200217 17.02.2020 Inngående brev Nabovarsel - gnr 159 bnr 36 - ladestasjoner El-biler - Bergen kommune SIV ING BRAATHEN-SØMME AS
2020/40590 20200217 17.02.2020 Inngående brev Bruksendring fra tomannsbolig til enebolig STATENS VEGVESEN
2020/40597 20200217 17.02.2020 Inngående brev Melding om sikringsbehov 2020 - Søknad etter statsbudsjettet kap. 1429, post 70, sikringsbehov UM, UIB 2020 Universitetsmuseet i Bergen
2020/40606 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknader fra elever med vedtak om særskilt norskopplæring - frist 1. februar Ny-Krohnborg skole
2020/40573 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om lærebedrift for Alsaker LFC Service AS ALSAKER FJORDBRUK AS
2020/40574 20200217 17.02.2020 Inngående brev Samarbeidsmøte Fylkeskonservator - UiB 6. februar: Dagsorden og saksframlegg Universitetet i Bergen, Eiendomsavdelingen
2020/40575 20200217 17.02.2020 Inngående brev Kopi - Anna yrkersretning ***** ***** ***** *****
2020/40577 20200217 17.02.2020 Inngående brev Nytt renseanlegg Sysendalen Arild Olav Kolseth
2020/40741 20200217 17.02.2020 Inngående brev Munkebryggen 1 - gnr 165 bnr 466 - dispensasjon - fasadeendring annet bygg - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2020/40743 20200217 17.02.2020 Inngående brev Samordna registermelding er godkjent REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND
2020/40745 20200217 17.02.2020 Inngående brev Prøvenemndsmedlemmar - hjulrustningsfaget *****
2020/40752 20200217 17.02.2020 Inngående brev Periodisk kontroll kraner - ASEA HEA-280 - Godkjennt til 09.01.2021 - RUB MULTIMEKANISK KRAN & TRUCKSERVICE AS
2020/40612 20200217 17.02.2020 Inngående brev Nabovarsel - gnr 95 bnr 25 og 3 - Krokeidevegen 313 - Oppretting - Endring av matrikkelenhet eller bortfeste - Bergen kommune Ellen Tyssøy
2020/40613 20200217 17.02.2020 Inngående brev Åpen høring – Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge, del 2 HELSEDIREKTORATET
2020/40616 20200217 17.02.2020 Inngående brev Veiledningsmøte - Sandsliåsen 46 - torsdag 12. mars kl. 12:00 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2020/40619 20200217 17.02.2020 Inngående brev Nabovarsel - oppføring av leskur - Gnr 70 bnr 37 og 18 Bulandet - Askvoll kommune Daniel Fedøy
2020/40623 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense - Fv. 5633 - gnr 23 bnr 196 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2020/40625 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel - Fv. 5430 - gnr 15 bnr 35 - Osterøy kommune Gunnar Gryttingslien
2020/40634 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning som lærebedrift salg ÅSHILD KNUTSEN AS
2020/40665 20200217 17.02.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning som opplæringsbedrift elektrofag LM ELEKTRO AS
2020/40675 20200217 17.02.2020 Inngående brev Tilskot til verna kulturminne - rapport STORD KOMMUNE
2020/40684 20200217 17.02.2020 Inngående brev Vurdering av behandlings- og kostnadsoverslag på tannbehandling NAV Bergen Sør
2020/40685 20200217 17.02.2020 Inngående brev Høring. Fornyet konsesjon for Jølster Helikopterplass, Klakegg LUFTFARTSTILSYNET
2020/40715 20200217 17.02.2020 Inngående brev Dispensasjon - gnr 70 bnr 6 - sprenging / muldring - flytebrygge - Løfallstrand - Kvinnherad kommune KVINNHERAD KOMMUNE
2020/40719 20200217 17.02.2020 Inngående brev Kompensasjonsmidlar - spørsmål ETNE KOMMUNE
2020/40722 20200217 17.02.2020 Inngående brev Gamle Vossebanen - tilskudd kulturminnevern - Tilsagn om tilskudd til vedlikehold av infrastruktur og bygninger i 2020 BANE NOR SF
2020/40723 20200217 17.02.2020 Inngående brev Havbruksteknologi UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/40724 20200217 17.02.2020 Inngående brev Kopi - Gamle Kirkevegen - gnr 42 bnr 321 m.fl. - tilbaketrekking av innsigelse planid 62660000 - Bergen kommune STATENS VEGVESEN REGION VEST LEIKANGER KONTORSTED
2020/40731 20200217 17.02.2020 Inngående brev Oppdatering/revisjon av veglister i Vestland fylkeskommune - Fylkesvegar STATENS VEGVESEN REGION VEST LEIKANGER KONTORSTED