eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2020/77597 20201125 25.11.2020 Inngående brev Forespørsel vedr sportsparkett i idrettshall ved Amalie Skram vgs Parkettservice - Morten Birkeland
2020/77597 20201125 25.11.2020 Inngående brev Forespørsel vedr sportsparkett i idrettshall ved Amalie Skram vgs, Bergen Gulvogtakteknikk - Nicolai Brechan
2020/76582 20201125 25.11.2020 Inngående brev Fusavegen 566 - Trukket tilbake søknad om bygging av båtopptrekk gnr 128 bnr /9 - Bjørnafjorden kommune Eivind Blindheim
2020/77563 20201125 25.11.2020 Inngående brev Innsending på allerede utført atbeid Fv 578 Åsamyra, lekkasje i vegbane - Bergen kommune VEISKILTKONSULENTEN AS
2020/1963 20201125 25.11.2020 Inngående brev Naustdal-Gjengedal verneområdestyre - Protokoll etter styremøte 4-2020 FYLKESMANNEN I VESTLAND
2020/1 20201125 25.11.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/43294-6 Christian Vik
2020/41047 20201125 25.11.2020 Inngående brev Spørsmål til tillatelse av 23.10.2020 - Status -Lærdal kommune - Øvre Kvamme kraftverk - arkeologisk registrering NGK UTBYGGING AS
2020/74497 20201125 25.11.2020 Inngående brev Husmannsplassen Grolid - kva er status? Oddvar Arild Bukkestein
2020/77611 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad VM i Vektløfting i Sunnfjord og Vestland i 2025 NORGES VEKTLØFTERFORBUND
2020/61260 20201125 25.11.2020 Inngående brev Austrhiem vidaregåande skule – LOKAL RUSSEAVTALE Vlfk - Sigbjørn Georg Tresvik
2020/800 20201125 25.11.2020 Inngående brev Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre 12. oktober Fylkesmannen - Vallestad, Jorunn
2020/800 20201125 25.11.2020 Inngående brev Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre 12. oktober Fylkesmannen - Vallestad, Jorunn
2020/44675 20201125 25.11.2020 Inngående brev Kopi - Klage på vedtak - Ullensvang - utsetting av fisk - Røldal Statsallmenning - Røldal Fjellstyre FYLKESMANNEN I VESTLAND
2020/77578 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om tiltak - Vassleidning Grønevika - Vatnadalsvegen - gnr 29 bnr 1 mfl. - Stord kommune STORD KOMMUNE
2020/74297 20201125 25.11.2020 Inngående brev Ber om status - forespørsel om samtykke til skilting - næringsbygg på Kjøtteinsvegen 68 - gnr 39 bnr 36 - Stord kommune BJELLAND SENTER AS
2020/1 20201125 25.11.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/70893-32 Eirik Dyrøy Lotsberg
2020/1 20201125 25.11.2020 Inngående brev Innsyn i søkarliste - avd. for infrastruktur og veg SOGNDAL KOMMUNE
2020/8 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på klage på formelle feil på munnleg, munnleg-praktisk og praktisk *****
2020/39 20201125 25.11.2020 Inngående brev Svar - Søknad på jakt på kystsel 2020 *****
2020/51 20201125 25.11.2020 Inngående brev Webinar for fagleg leiarar og instruktørar BØMLO OPPLÆRINGSKONTOR (BOK)
2020/68 20201125 25.11.2020 Inngående brev Innspill til egenevaluering av bevaringsprogrammene BARK og BERG RIKSANTIKVAREN
2020/256 20201125 25.11.2020 Inngående brev Kopi - Jacobsfjorden - Hjortegården - Bygning 6a og 6b – Bryggen 23 - innvilget søknad dispensasjon istandsetting - Bergen kommune RIKSANTIKVAREN
2020/595 20201125 25.11.2020 Utgående brev Varsel om høyring og offentleg ettersyn - detaljregulering Firdavegen 12B - Sunnfjord kommune SUNNFJORD KOMMUNE
2020/277 20201125 25.11.2020 Utgående brev Request from Japan Yuzuki Takano
2020/564 20201125 25.11.2020 Inngående brev Førespurnad om forskotering av spelemidlar -50 pistolbane i Vangdalsåsen -anleggsnummer 17672 Kvam Kommune
2020/562 20201125 25.11.2020 Utgående brev Sluttutbetaling spelemidlar 2020 for anleggsnr 29792 - Os Idrettshall - Bjørnafjorden kommune BJØRNAFJORDEN KOMMUNE
2020/564 20201125 25.11.2020 Inngående brev Førespurnad om utbetaling av midlar - anleggsnummer 75565 - Kvam herad Kvam herad
2020/1020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Oppmoding om utbetaling av spelemidlar til anleggsnr. 14501 Osen Stadion REKNESKAP FJORDANE AS
2020/1538 20201125 25.11.2020 Inngående brev Rekneskapssamandrag - fleirbrukslokale ved Steinparken, anleggsnummer 73436 KVINNHERAD KOMMUNE
2020/1613 20201125 25.11.2020 Utgående brev Offentleg høyring - Detaljreguleringsplan for Eidfjord resort Sysendalen - Eidfjord kommune - Fråsegn om kulturminne EIDFJORD KOMMUNE
2020/3515 20201125 25.11.2020 Inngående brev Retur av signert protokoll for omklassifisering av fylkesveg 5270, 5272 og 5274 til kommunal veg ØYGARDEN KOMMUNE
2020/35036 20201125 25.11.2020 Inngående brev Fv 611 Eikefjorden - Hovlandbruene Bru nr 14-3366 Nye Hovland Indre Bru nr 14-3368 Nye Hovland Ytre - Teknisk kontroll av brukonsept STATENS VEGVESEN
2020/35074 20201125 25.11.2020 Utgående brev Medlemskap er allerede registrert - kontrakt opprettet Oppl.ktr for Servce og samferdsel
2020/35679 20201125 25.11.2020 Inngående brev Svar til purring på søknad - Femanger laks AS - Femangervågen - Bjørnafjorden kommune Bjørnafjorden kommune
2020/35899 20201125 25.11.2020 Inngående brev Kopi - Gulen Kraft AS - tillatelse til elektriske anlegg - Engesetelva kraftverk - Gulen kommune Anette Ødegård
2020/36330 20201125 25.11.2020 Inngående brev Delutbetaling av tilskot - Nordbygda samfunnshus - anleggsnummer 11333 Masfjorden kommune
2020/36288 20201125 25.11.2020 Internt notat uten oppfølging Vinterfestivaler / juletre til Skottland
2020/36330 20201125 25.11.2020 Utgående brev Klage på fordeling spelemidlar 2020 - 76519 Herdla Fort Krateret - søknad om tilskot til kulturbygg ASKØY KOMMUNE
2020/44770 20201125 25.11.2020 Inngående brev Matrikkelbrev - gnr 172 bnr 212 til 217 - Hopland - Alver kommune Alver kommune
2020/45220 20201125 25.11.2020 Inngående brev Kvitteringar - innrapportert til Vestland fylkeskommune vedr. permittering lærlinger HOTEL ULLENSVANG AS
2020/45220 20201125 25.11.2020 Inngående brev Spørsmål - status lærlinger ihht opplæringsplanen HOTEL ULLENSVANG AS
2020/45220 20201125 25.11.2020 Inngående brev Om godkjenning som lærebedrift HOTEL ULLENSVANG AS
2020/45254 20201125 25.11.2020 Inngående brev Ber om dato for oppstart - Arekologisk registrering Drage i Tørvikbygd - Kvam Herad GEOPLAN AS
2020/46186 20201125 25.11.2020 Utgående brev Otternes bygdetun - svar på brev av 4. november 2020 Laila Kvellestad
2020/46186 20201125 25.11.2020 Utgående brev Vedrørande varsel om oppstart av fredingssak for Otternestunet i Aurland kommune Solveig Fossly
2020/46329 20201125 25.11.2020 Inngående brev Vedtak - tildeling av driftskonsesjon - Moa grustak - Årdal kommune Direktoratet for mineralforvaltning
2020/46334 20201125 25.11.2020 Inngående brev Kopi - fråsegn - søknad om dispensasjon - tilbygg fritidsbustad - gnr 280 bnr 16 - Stad kommune FYLKESMANNEN I VESTLAND
2020/46632 20201125 25.11.2020 Inngående brev Kopi - uttale med motsegn - detaljregulering - Alverstraumen kai - Alver kommune FYLKESMANNEN I VESTLAND
2020/43586 20201125 25.11.2020 Inngående brev Kopi - svar på føresepurnad om innsyn - den Trondhjemske postveg - Langeland - Sunnfjord kommune Statens vegvesen
2020/44065 20201125 25.11.2020 Utgående brev Ullensvang kommune, Eide Sykehjem, referat fra teamsmøte Stødle Rasmussen, Thomas m.fl.