eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2020/8 20200524 24.05.2020 Inngående brev Klage på formelle feil på munnleg, munnleg-praktisk og praktisk *****
2020/9 20200524 24.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200524 24.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200524 24.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200524 24.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200524 24.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200524 24.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200524 24.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200524 24.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200524 24.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200524 24.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200524 24.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200523 23.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200523 23.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200523 23.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200523 23.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200523 23.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200523 23.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/8 20200523 23.05.2020 Inngående brev Klage på formelle feil på munnleg, munnleg-praktisk og praktisk *****
2020/8 20200523 23.05.2020 Inngående brev Klage på formelle feil på munnleg, munnleg-praktisk og praktisk *****
2020/1 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innsynskrav 2020/49916-1 BT
2020/1 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innsynskrav 2020/49917-1 BT
2020/1 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innsynskrav 2020/49918-1 BT
2020/1 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innsynskrav 2020/277-57 BT
2020/1 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innsynskrav 2020/277-57 BT
2020/1 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innsynskrav 2020/46296- 23 BT
2020/1 20200522 22.05.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/1034 25 anonym
2019/85 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Spørsmål frå Marthe Hammer om båtrute til Sotra
2019/85 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Sviktande korrespondansar på snøggbåt,- spørsmål frå Trym Aafløy
2019/85 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Kollektivfelt på 4-felts innfartsårer - spørsmål frå Marthe Hammer.
2019/85 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Svar på spørsmål frå Moland - H - Forskotering gang- og sykkelveg, Stryn kommune.
2019/85 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Takstsamarbeid buss/tog
2019/85 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Spørsmål om svikt i venta bompengar
2019/85 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Plassreservasjon på Sunnhordlandsruta - spørsmål frå Arve Helle
2019/85 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Haldeplassopprop i buss - spørsmål frå Hanne Eva Husebø Kristensen
2019/85 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Bruk av valideringsautomatar på buss - spørsmål frå Linda Merkesdal
2019/85 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Spørsmål om bompengar
2019/85 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Spørsmål frå Trude Brosvik (KRF)
2019/85 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Spørsmål kring drift av Beffen AS
2019/85 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Svar på spørsmål frå Aafløy - FNB - Kontrollutvalets bindingar og Ferde
2019/86 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Spørsmål frå Alexander Fosse Andersen (SP) om handtering av personsensitive elevopplysingar
2019/121 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Medlemmer og varamedlemmer i AMU VLFK 2020
2019/121 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Møteplan 2020 AMU VLFK
2019/121 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Organisering og ansvar for HMS i VLFK
2019/157 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Svar på interpellasjon frå Berthelsen - Ei framtidsretta og berekraftig mineralnæring
2019/157 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Svar på spørsmål frå representanten Stormoen (FRP) - journalføring og eierskap til kommunikasjon
2019/157 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Spørsmål om ferjeanbod frå Anders Hamre Sveen
2020/9 20200522 22.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200522 22.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200522 22.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****