eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2021/27461 20211011 11.10.2021 Inngående brev Tilstandsrapport - Bømlo vgs BØMLO VIDAREGÅANDE SKULE
2021/27461 20211011 11.10.2021 Inngående brev Tilstandsrapport - Tertnes vgs TERTNES VIDAREGÅANDE SKULE
2020/37967 20211011 11.10.2021 Inngående brev Akseptskjema for kulturminneregistreringer - Fortun - Luster kommune STATNETT SF
2021/1 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2021/47877-17 May Britt Eide
2021/1 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2021/16293-6 May Britt Eide
2020/43256 20211011 11.10.2021 Inngående brev Rettelse - feil i referat frå Landstinget 2021 LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR
2021/1 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2021/46802-1 May Britt Eide
2021/7325 20211011 11.10.2021 Inngående brev Velkommen til Riksantikvartimen - 21. oktober - Hemmelige hytter RIKSANTIKVAREN
2021/1 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2021/48719-2 May Britt Eide
2020/37088 20211011 11.10.2021 Inngående brev Ber om utbetaling av tilskudd - rekonstruksjon av gjerder - Espeland fangeleir STIFTELSEN ESPELAND FANGELEIR OG GESTAPOHUSET I VEITEN 3
2020/39361 20211011 11.10.2021 Inngående brev Møtebok frå Villreinnemnda for Setesdalsområdet, arbeidsutvalet 10.10.2021 SULDAL KOMMUNE
2021/22859 20211011 11.10.2021 Inngående brev Ber om status - søknad - utsiktspunkt Gloføykje - Bremanger kommune Merete Kolseth
2020/37088 20211011 11.10.2021 Inngående brev Ber om utbetaling av tilskudd - restaurasjonsarbeid - Espeland fangeleir STIFTELSEN ESPELAND FANGELEIR OG GESTAPOHUSET I VEITEN 3
2021/1 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2021/21417-50 Vestnytt v/ Kyrre Styve
2021/46637 20211011 11.10.2021 Inngående brev Russestyre - Sogndal vgs SOGNDAL VIDAREGÅANDE SKULE
2021/43850 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gildskap - KULII 13.10 Øyvind Strømmen
Ingen tilgang 20211011 11.10.2021 Inngående brev Signert : TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 400 000 TIL prosjekt 2021-0649 Opplæring - Kommunikasjon og samarbeid Knut Olav Skaar
2021/47179 20211011 11.10.2021 Inngående brev Signert : TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 367 220 TIL prosjekt 2021-0694 Kompetanseheving på digitale hjelpemidler Knut Fredrik Jensen
2021/47186 20211011 11.10.2021 Inngående brev Signert : TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 60 000 TIL prosjekt 2021-0702 Personlig Trener / Salg av industrielt klatreutstyr Kristian Haga Orheim
2021/27672 20211011 11.10.2021 Inngående brev Uttale - marint kulturminne - dispensasjon frå kommuneplan - gnr 38 bnr 2 - Masfjorden kommune STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM
2021/47386 20211011 11.10.2021 Inngående brev Signert : TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 54 300 TIL prosjekt 2021-0710 SØKNAD OM BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING Grethe Fredheim
2021/47415 20211011 11.10.2021 Inngående brev Signert : Tilsegn om tilskot på inntil kr 90 000 for prosjekt 2021-0581 Tilskot til næringsutvikling *****
2021/48390 20211011 11.10.2021 Inngående brev Ber om status - fv. 5692 - Naustdal - Grimsetevegen 8 - Sunnfjord kommune Silje Strandos Vonen
2021/48674 20211011 11.10.2021 Internt notat uten oppfølging Ber om innspel- Høyring av kommuneplanen sin samfunnsdel for Sunnfjord 2021 - 2030 Fylkestinget
2021/49099 20211011 11.10.2021 Internt notat Sak 2021/49099 Tiltaksplan fullføringsmidlar hausten 21 BØV Mari Anne Sundal
2021/49915 20211011 11.10.2021 Internt notat uten oppfølging Oppstart - Detaljregulering - gnr 81 bnr 181 mfl. - Rosendal hyttetun og camping - planID. 20210004 - Kvinnherad kommune - Kulturminnefagleg innspel Nina Gjester Hoel
2021/50837 20211011 11.10.2021 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning - 22.10.21 - kl.10:30 - på tomta - Gloppen kommune GLOPPEN KOMMUNE
2021/50844 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad om graveløyve - Fv 546 - Krokeidevegen ved nr. 511 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2021/50862 20211011 11.10.2021 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2021/50876 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad om reduksjon av fartsgrense - fv. 630 - fartsgrense - Borgund sentrum - Lærdal kommune BORGUND BARNEHAGE
2021/50901 20211011 11.10.2021 Inngående brev Innsyn i tannlegejournal - Nygård skole BERGEN BYARKIV
2021/50944 20211011 11.10.2021 Inngående brev Innsynskrav elevdokumentasjon *****
2020/36500 20211011 11.10.2021 Inngående brev Klage på avslag på innsyn - gnr 105 bnr 1 - Sogndal kommune KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/36500 20211011 11.10.2021 Inngående brev Purring på svar - forvaltningsplan for Kaupanger Hovedgård - Sogndal kommune KAUPANGER HOVEDGÅRD
2020/49475 20211011 11.10.2021 Internt notat uten oppfølging Oppfølgingsmail til bedriftsbesøk
2020/49475 20211011 11.10.2021 Internt notat uten oppfølging 22.09.21Referat frå bedriftsbesøk A2G GRUPPEN AS
2020/50118 20211011 11.10.2021 Inngående brev Iinvitasjon - gjennomgang av digitaliset N301 - Arbeid på og ved veg STATENS VEGVESEN
2020/79259 20211011 11.10.2021 Inngående brev Klagesak MOWI ASA avdeling Fjæra RÅDGIVENDE BIOLOGER AS
2021/17918 20211011 11.10.2021 Utgående brev Sluttutbetaling for GRØN søk21600060 – prosjekt: NORCE: Søknad om støtte til kvantifisering av positive klima og miljø effekter, frå Handlingsprogram for innovasjon og næringsutvikling i Vestland NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS
Ingen tilgang 20211011 11.10.2021 Internt notat uten oppfølging Det fylkeskommunale tilskotet til eigne fagskular
2021/25378 20211011 11.10.2021 Inngående brev Kopi - vedtak - skilting - forvarsel fartsgrense - fv. 605 - Eivindvik - Gulen kommune Statens vegvesen
2021/25378 20211011 11.10.2021 Internt notat Bestilling av skiltoppsett - fv. 7 - Eivindvik - Gulen kommune Bente Kristin Taule
2021/26217 20211011 11.10.2021 Inngående brev Signert : Kontrakt for hausten 2021 – Installasjonskunst som øyeåpner - org.nr. 980293858 GIDSKEN BRAADLIE
2021/26217 20211011 11.10.2021 Inngående brev Signert : Kontrakt for våren 2022 – Et blikk på hverandre - org.nr. 992714727 ØIJORD: TEKST OG FOTO
2021/26217 20211011 11.10.2021 Utgående brev Kontrakt for våren 2022 – Ønskedrøm - org.nr. 995967758 DET ANDRE TEATRET AS
2021/27461 20211011 11.10.2021 Inngående brev Tilstandsrapport - Os vgs OS VIDAREGÅANDE SKULE
2021/27461 20211011 11.10.2021 Inngående brev Tilstandsrapport - Odda vgs ODDA VIDAREGÅANDE SKULE
2021/27461 20211011 11.10.2021 Inngående brev Tilstandsrapport - Arna vgs ARNA VIDAREGÅANDE SKULE
2021/19291 20211011 11.10.2021 Utgående brev Fråsegn - Hovudutval for opplæring og kompetanse - praksisplassar HØGSKULEN PÅ VESTLANDET m.fl.
2020/43229 20211011 11.10.2021 Internt notat uten oppfølging Habilitetsvurdering MC/forhandlingsleder