eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2020/42659 20200329 29.03.2020 Inngående brev HORDALAND HUSFLIDSLAG HORDALAND HUSFLIDSLAG
2020/46092 20200329 29.03.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2020/46080 20200328 28.03.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2020/45911 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kupekraft kraftverk - Arealbruksplan BRØDRENE DAHL AS AVD DALE ELEKTRISK INSTALLASJON
2020/45922 20200327 27.03.2020 Inngående brev Status økonomi Visit Hardangerfjord AS VISIT HARDANGERFJORD AS
2020/45922 20200327 27.03.2020 Inngående brev Statusrapport - Visit Sunnfjord / Sunnfjord Utvikling AS - COVID 19 Konsekvensar SUNNFJORD UTVIKLING AS
2020/45922 20200327 27.03.2020 Inngående brev Status likviditet og drift Visit FjordKysten AS VISIT FJORDKYSTEN AS
2020/45922 20200327 27.03.2020 Inngående brev Støtte til Destinasjon Voss DESTINASJON VOSS AS
2020/45922 20200327 27.03.2020 Inngående brev Status Visit Bergen VISIT BERGEN
2020/45922 20200327 27.03.2020 Inngående brev Visit Sognefjord - litt oppdatering frå oss i fylkeskommunen pr 25.mars VISIT SOGNEFJORD AS
2020/45922 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding frå Visit Nordfjord VISIT NORDFJORD AS
2020/45922 20200327 27.03.2020 Inngående brev Fjord Norge sin likvidet INNOVASJON NORGE
2020/45922 20200327 27.03.2020 Inngående brev Reiseliv i ei krevande tid - litt oppdatering frå oss i fylkeskommunen pr 19.mars VISIT BERGEN
2020/45922 20200327 27.03.2020 Inngående brev Reiseliv i ei krevande tid - litt oppdatering frå oss i fylkeskommunen pr 26.mars VESTLAND FYLKESKOMMUNE
2020/45922 20200327 27.03.2020 Inngående brev Brev fra Visit Bergen om endring av bruk av utviklingsmidlar VISIT BERGEN
2020/45926 20200327 27.03.2020 Inngående brev Ålfotbreen verneområdestyre - Protokoll etter styremøte 1/2020 11.03.2020 Verneområdeforvaltar og sekretær
2020/45930 20200327 27.03.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2020/45931 20200327 27.03.2020 Inngående brev Fv 57 - Dingemoen - Skiltplan til høyring - Fjaler kommune FJALER KOMMUNE
2020/45935 20200327 27.03.2020 Inngående brev Namneendring på lærebedrift etter fusjon - Vestland elektro og rør avd. Jølster OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG SOGN OG FJORDANE
2020/45939 20200327 27.03.2020 Inngående brev Underretning om vedtak - Gnr 42 bnr 127 - Anlegging renovasjon - klagesak - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2020/45943 20200327 27.03.2020 Inngående brev Oversender søknad til uttale - Oppføring av tilbygg og fasadeendring Straume - gnr 35 bnr 393 - Øygarden kommune ØYGARDEN KOMMUNE
2020/45944 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om endret avkjørsel - Fv. 561 til eiendommen gnr. 30 bnr. 730 i ØYGARDEN kommune TORE STORESUND GARLID
2020/45944 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense - Fv. 561 - garasje - gnr. 30 bnr. 730 i ØYGARDEN kommune TORE STORESUND GARLID
2020/45945 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om utvidet bruk av avkjørsel - Fv. 5246 - gnr 12 bnr 1744 - Askøy kommune BERGEN ARKITEKTKONTOR AS
2020/45947 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon frå LNF-føremålet til uttale - oppretting grunneigedom - gnr 55 bnr 2 - Bruvoll - Alver kommune ALVER KOMMUNE
2020/45948 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om graveløyve - Fv. 5196 - Hp01 - Hardangervegen 23 - Bergen kommune BKK DIGITEK AS
2020/45790 20200327 27.03.2020 Inngående brev Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2020 - NOMINASJONAR STIFTELSEN NORSK KULTURARV
2020/45751 20200327 27.03.2020 Utgående brev D12 Konkurransegrunnlag Til den det måtte gjelde
2020/45268 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning som lærebedrift HELLAND HOGST AS
2020/45434 20200327 27.03.2020 Inngående brev Brev om tilbaketrekking av permitteringsvarsel for to lærlinger *****
2020/45463 20200327 27.03.2020 Inngående brev Offentlig ettersyn og høring - Planforslag - Verkstomten, Straumsneset - gnr 4 bnr 424, 425 m.fl. - Plan 481 - Askøy kommune STATENS VEGVESEN REGION VEST LEIKANGER KONTORSTED
2020/45463 20200327 27.03.2020 Inngående brev Plan 481 - Verkstomten småbåthavn, Straumsneset - Varsel om offentlig ettersyn og høring STATENS VEGVESEN REGION VEST LEIKANGER KONTORSTED
2020/45598 20200327 27.03.2020 Inngående brev Oversendelse av klagesak - avkjørsel fv. 563 - gnr 3 bnr 200 - Askøy kommune STATENS VEGVESEN REGION VEST LEIKANGER KONTORSTED
2020/46364 20200327 27.03.2020 Inngående brev DELEGERT VEDTAK - AREALOVERFØRING AV BEBYGD PARSELL - ÅRBAKKA GNR 135 BNR 2 - TYSNES KOMMUNE Tysnes kommune
2020/45950 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad - dispensasjon frå byggegrense FV - påbygg garasje - gnr 109 bnr 242 - Fleslandvegen 232B - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2020/45951 20200327 27.03.2020 Inngående brev Sletting av klausul - anmodning om uttale - gnr 213 bnr 16 Selvikveien 91 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2020/45952 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om utvidet bruk av avkjørsel - Fv. 5150 gnr 29 bnr 3 - Bjørnafjorden kommune BERGEN ARKITEKTKONTOR AS
2020/45953 20200327 27.03.2020 Inngående brev Til søknad om nytt va-anlegg for utslepp i sjø, søknad om dispensasjon pbl § 1-8 og § 29-4 gnr 17 bnr 5 Eidabrekko 12 - Tysnes kommune TYSNES KOMMUNE
2020/45959 20200327 27.03.2020 Inngående brev Ber om uttale - søknad om løyve til planering og utfylling i sjø samt vei kai og båtoppdrag - gnr 52 bnr 1,2,3,4,5,6 og 8 - Tysnes kommune TYSNES KOMMUNE
2020/45960 20200327 27.03.2020 Inngående brev Støydemping tiltak ved fylkesveg Jude Dhushyanthan
2020/45963 20200327 27.03.2020 Inngående brev Stad kommune - høyring - SMIL-strategiplan STAD KOMMUNE
2020/45964 20200327 27.03.2020 Inngående brev Igangsetting av avkøyrsel - Rammeløyve - Gnr 234 bnr 24 - Øygarden kommune ØYGARDEN KOMMUNE
2020/45965 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om graveløyve - Fv 5306 - Fv 5302 hp1 - Morvikvegen - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2020/45967 20200327 27.03.2020 Inngående brev Framlegg til Kommunedelplan for skulanlegg 2019-2027 STORD KOMMUNE
2020/45971 20200327 27.03.2020 Inngående brev Dokumentasjon på bestått fagbrev Arild Andersen Kjørlaug
2020/45972 20200327 27.03.2020 Inngående brev H-K-21 H-K-22 Mowi ASA - 964118191 Lokalitet 10147 Tungesvik i Etne kommune - Vedtak om tilbaketrekking av lokalitet FISKERIDIREKTORATET
2020/45974 20200327 27.03.2020 Inngående brev Oversendelse av oppdatert matrikkelbrev til naboer - gnr 22 bnr 50 - Askøy kommune ASKØY KOMMUNE
2020/45982 20200327 27.03.2020 Inngående brev Oversender søknad om dispensasjon til uttale - gnr 137 bnr 150 - Alver kommune ALVER KOMMUNE
2020/45986 20200327 27.03.2020 Inngående brev Oversendelse av søknad om dispensasjon for uttale - Gnr. 3 bnr. 4 og 38 i Askøy kommune - vesentlige terrenginngrep ASKØY KOMMUNE
2020/45988 20200327 27.03.2020 Inngående brev Oversender dispensasjonssøknad til uttale- tilbygg hytte - gnr 81 bnr 4 Risøy - Alver kommune Alver kommune