eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2021/1 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/44840-9 Gunnhild Sindre
2021/1 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/70893-23 Gunnhild Sindre
2021/777 20210111 11.01.2021 Inngående brev Forespørsel om deltakelse på veiledningsmøte - Åsane - gnr 189 bnr 202 - Hesthaugvegen 16 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2021/718 20210111 11.01.2021 Inngående brev Utbetaling av opplæringstilskudd for 2. halvår 2020 (lærlingar) OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLEG SEKTOR I SOGN OG FJORDANE SA
2020/1011 20210111 11.01.2021 Inngående brev Spelemiddel Turveg Djupedalen - Risnakken 72276 STAD KOMMUNE
2020/910 20210111 11.01.2021 Inngående brev Utbetaling av opplæringstilskudd for 2. halvår 2020 - lærlingar - Mo og Øyrane vidaregåande skule OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLEG SEKTOR I SOGN OG FJORDANE SA
2021/697 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kulturminneloven - Leikanger kyrkje - Sogndal kommune COWI AS AVD HAUGESUND
2020/6 20210111 11.01.2021 Inngående brev Tilskot til trafikktryggleiksaktivitetar - sluttrapport – ref: 2020/6 SÆDALEN FAU
2021/694 20210111 11.01.2021 Inngående brev Fylkesarkivet bestille dokumentasjon *****
2020/6 20210111 11.01.2021 Inngående brev Tilskot til trafikktryggleiksaktivitetar - sluttrapport - reflekskampanje Fau Haukås skole
2020/1398 20210111 11.01.2021 Inngående brev Sluttrapport - Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) - Turboklubber i Hordaland BERGEN OG HORDALAND TURLAG
2020/35240 20210111 11.01.2021 Inngående brev Tilbakemelding og status frå Vestland vassregion om vassforvaltningsplanen MILJØDIREKTORATET
2021/1 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/55084-28 Sigbjørn Linga
2021/1 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/77432-2 Sigbjørn Linga
2021/1 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/78867-1 Sigbjørn Linga
2021/1 20210111 11.01.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/70893-43 Gunnhild Sindre
2021/16 20210111 11.01.2021 Inngående brev Oversending av søknader til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2020 - Kvinnherad kommune KVINNHERAD KOMMUNE
2021/37 20210111 11.01.2021 Utgående brev Fv. 564 - S2D1 - Rosslandsvegen 1074 - Alver kommune - Framføringsløyve for fiberkabel i luftspenn BERGEN FIBER AS
2021/53 20210111 11.01.2021 Utgående brev Søknad om godkjenning som lærebedrift - rørlegger SVANEVIK VVS AS
2021/56 20210111 11.01.2021 Inngående brev Prioriterte liste Vik kommune VIK KOMMUNE
2021/64 20210111 11.01.2021 Utgående brev Melding om funn av anker Eline Totland
2020/79935 20210111 11.01.2021 Utgående brev Klage til miljøverndepartementet på avslag frå Miljødirektoratet om overføring av midlar til Haukåsvassdraget til 2021 MILJØDIREKTORATET
2020/79967 20210111 11.01.2021 Utgående brev Dispensasjonssøknad til uttale - kai - gnr 90 bnr 128 - Rosendal - Kvinnherad kommune KVINNHERAD KOMMUNE
2020/79965 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar på nabovarsel - gnr 73 bnr 57 - fv 579 Hegglandsdalsvegen - ny lagerhall - Bjørnafjorden kommune FANAGRO AS
2020/79846 20210111 11.01.2021 Utgående brev Uttale- Fjellkirkegården i Aurldalen- Aurland kommune - Kulturminnefagleg uttale AURLAND KOMMUNE
2020/79907 20210111 11.01.2021 Inngående brev Ny søknad Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) - 2021 - Vandring og integrering NÆRØYFJORDEN VERDSARVPARK
2020/79913 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar på mottatt melding om tiltak ved K015 i Seimsdalen i Årdal Kommune Ardal-Energinett - Edvard Holsæter
2020/79644 20210111 11.01.2021 Utgående brev Statistikktal for e-medium 2019 Biblioteksjefane
2020/79691 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar - Nabovarsel - Fradeling og opprettelse av 5 grunneigedommer - gnr 23 bnr 31 - Gulen kommune Paul Thorstein Vikse
2020/79697 20210111 11.01.2021 Inngående brev Takkar for svar på nabovarsel MARTIN LID TRELAST AS
2020/79787 20210111 11.01.2021 Utgående brev Løyve til endra bruk av avkøyrsle - gnr 12 bnr 3 - Austevoll kommune NAGLA AS
2021/723 20210111 11.01.2021 Inngående brev Om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2021 KULTURDEPARTEMENTET
2021/725 20210111 11.01.2021 Inngående brev Fylkesarkivet: Bestille dokumentasjon Tomas Johannessen
2021/726 20210111 11.01.2021 Inngående brev Melding om farleg avkøyrsle og auka trafikk - fv. 5150 - Lepsøy kai - Bjørnafjorden kommune Johannes Brimsholm
2021/729 20210111 11.01.2021 Inngående brev Utbetaling av opplæringstilskudd for 2. halvår 2020 (lærlingar) OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLEG SEKTOR I SOGN OG FJORDANE SA
2021/732 20210111 11.01.2021 Inngående brev Dispensasjonssøknad til uttale - deling av grunneigedom - gnr 92 bnr 5 - Fjaler kommune Fjaler kommune
2021/733 20210111 11.01.2021 Inngående brev Gjennomføring av grunnundersøkelser på Hegrenes - Sunnfjord kommune STATENS VEGVESEN
2021/734 20210111 11.01.2021 Inngående brev Dispensasjonssøknad til uttale - oppføring av to naust - gnr 251 bnr 3 - Harkestad - Øygarden kommune Øygarden kommune
2021/735 20210111 11.01.2021 Inngående brev Oversender søknad til uttale - oppføring garasje - gnr 50 bnr 681 - Øygarden kommune Øygarden kommune
2021/738 20210111 11.01.2021 Inngående brev Dispensasjonssøknad til uttale - frådeling av kårhus - gnr 500 bnr 1 - Sunnfjord kommune Sunnfjord kommune
2021/743 20210111 11.01.2021 Inngående brev Dispensasjonssøknad til uttale - oppføring av bolig - gnr 12 bnr 911 - Hetlevik - Askøy kommune Askøy kommune
2021/744 20210111 11.01.2021 Inngående brev Dispensasjonssøknad til uttale - oppgradere avløpsledning - gnr 33 bnr 265 - Kolltveit - Øygarden kommune Øygarden kommune
2021/747 20210111 11.01.2021 Inngående brev Kopi - Svar vedrørende innsigelse - Reguleringsplan gnr 38 bnr 15 mfl. - Søvikmarka - Bergen kommune Statens vegvesen
2021/752 20210111 11.01.2021 Inngående brev Uttale - søknad om uttak av massar frå Svidalselva - reparasjon av bruer etter flaum juli 2019 - Sunnfjord kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2021/762 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om ny avkjørsel fv. 5226 til eiendommen gnr 139 bnr 125 i Øygarden kommune GRO ELLEN JOHANSEN
2021/763 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om plassering av container - Fv 5347 - Komediebakken 9 - Bergen kommune Robert Sperrevik
2021/771 20210111 11.01.2021 Inngående brev Trafikksikringstiltak på fylkesveger i Ulvik herad ULVIK HERAD
2021/771 20210111 11.01.2021 Inngående brev Fylkesvegar i Ulvik herad - trafikksikringstiltak ULVIK HERAD
2021/772 20210111 11.01.2021 Inngående brev Postforkynning med mottakskvittering - 20-177147RFA-JSTO - Kviteberg - Kvinnherad kommune HAUGALANDET OG SUNNHORDALAND JORDSKIFTERETT
2021/773 20210111 11.01.2021 Inngående brev Kopi - Tiltak - kryss mellom E39 og KV1624 til Alvera - Sunnfjord kommune. Statens vegvesen