eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2020/1 20200525 25.05.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/50022-4 Hordaland folkeblad
2020/1 20200525 25.05.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/50022-3 Hordaland Folkeblad
2020/52049 20200525 25.05.2020 Inngående brev Kopi - Unntak fra det samordnede opptaket – studieplasser i RNB 2020 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2020/1 20200525 25.05.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/50022-2 Hordaland Folkeblad
2020/1 20200525 25.05.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/50022-5 Hordaland Folkeblad
2020/35874 20200525 25.05.2020 Inngående brev Aksept vilkår for tilskot - Stryn - gnr 57 bnr 63 - Tingvoll Henny Staalnacke
2020/1 20200525 25.05.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/43849-7 Hordaland Folkeblad
2020/1 20200525 25.05.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/50684-1 Hordaland Folkeblad
2020/1 20200525 25.05.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/50153-1 Hordaland Folkeblad
2020/1 20200525 25.05.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/47592-2 Hordaland folkeblad
2020/9 20200525 25.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200525 25.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200525 25.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200525 25.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200525 25.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200525 25.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2019/157 20200525 25.05.2020 Inngående brev Interpellasjon frå Klementsen (FNB) - Klementsen - Morten Klementsen
2020/9 20200525 25.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200525 25.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200525 25.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200525 25.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200525 25.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200525 25.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200525 25.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/9 20200525 25.05.2020 Inngående brev Fråvær på eksamen *****
2020/13 20200525 25.05.2020 Inngående brev Klage på nettproblemer under 2P eksamen *****
2020/203 20200525 25.05.2020 Internt notat uten oppfølging Hurtigruten si økonomiske stode
2020/347 20200525 25.05.2020 Inngående brev Erasmus+ tildeling 2018 og 2019 DIREKTORATET FOR INTERNASJONALISERING OG KVALITETSUTVIKLING I HØYERE UTDANNING (DIKU)
2020/800 20200525 25.05.2020 Inngående brev Protokoll Nærøyfjorden verneområdestyre 18. mai FYLKESMANNEN I VESTLAND
2020/817 20200525 25.05.2020 Inngående brev Endre fag ansvarlig OPA Glass AS opplæringsbedrift OPA GLASS AS
2020/35704 20200525 25.05.2020 Inngående brev Signert kjøpekontrakt - gnr 100 bnr 1 i Hyllestad kommune Jorunn Arnhild Marøy
2020/35653 20200525 25.05.2020 Inngående brev Luster - gnr 1 bnr 1 - søknad dispensasjon stabburet i Ormelid STIFTINGA ORMELID GARD
2020/35653 20200525 25.05.2020 Inngående brev Luster - gnr 1 bnr 1 - søknad dispensasjon freda bygning Nilsastovo Ormelid Luster STIFTINGA ORMELID GARD
2020/35653 20200525 25.05.2020 Inngående brev Luster - gnr 1 bnr 1 - akseptskjema freda bygningar Ormelid Luster STIFTINGA ORMELID GARD
2020/35653 20200525 25.05.2020 Inngående brev Luster - gnr 1 bnr 1 - gjeld dispensasjon frå vedtak om freding Ormelid Luster STIFTINGA ORMELID GARD
2020/36007 20200525 25.05.2020 Inngående brev Rapport DKSS midler 2019 - Askøy kommune ASKØY KOMMUNE
2020/36283 20200525 25.05.2020 Inngående brev Endring av faglig leder - Industrimekanikerfaget - Bømlo Skipsservice BØMLO OPPLÆRINGSKONTOR (BOK)
2020/35317 20200525 25.05.2020 Inngående brev Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Ferde AS 27.05.2020 FERDE AS
2020/1007 20200525 25.05.2020 Inngående brev Leikanger skyttarlag - Tinglyst bruksrettavtale LEIKANGER SKYTTARLAG
2020/1118 20200525 25.05.2020 Inngående brev Kontaktopplysninger prøvenemndsmedlem *****
2020/1118 20200525 25.05.2020 Inngående brev Kontaktopplysninger prøvenemndsmedlem *****
2020/1149 20200525 25.05.2020 Inngående brev Innlevering grunna ny utskrift av løyvedokument - løyvenr. R-497 Henning Nordaas
2020/1149 20200525 25.05.2020 Inngående brev Oppsigelse av løyve R-802 Åse Merete Lyhammer
2020/1467 20200525 25.05.2020 Inngående brev Rapport - Prosjekttilskot kunst kultur 2019 Frontlosjen
2020/12707 20200525 25.05.2020 Inngående brev Insentivmidler 2019 NORSK SCENEKUNSTBRUK AS
2020/34796 20200525 25.05.2020 Internt notat uten oppfølging Status for arbeidet med nye bompengepakkar
2020/34796 20200525 25.05.2020 Internt notat uten oppfølging Status for inntekter og passeringar i bompengeprosjekt i Vestland 1. tertial 2020
2020/34817 20200525 25.05.2020 Inngående brev Ny garantiforpliktelse - Organisasjonsnummer 925083186 - garantinummer 110645 MATRIX INSURANCE AS
2020/37198 20200525 25.05.2020 Inngående brev Rapport og utbetalingsanmodning, KUP FORENINGEN V-O-L-T
2020/37230 20200525 25.05.2020 Inngående brev Signert avtale - gnr 35 bnr 616 i Øygarden kommune BRØDRENE ULVESETH EIENDOM AS