eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2021/1 20211123 23.11.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/21417-80 Anonym
2021/1 20211123 23.11.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/40501-4 Hf - Sigbjørn Linga
2021/1 20211123 23.11.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/40501-3 Hf - Sigbjørn Linga
2021/1 20211123 23.11.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/53443-3 Hf - Sigbjørn Linga
2021/1 20211123 23.11.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/53443-8 Hf - Sigbjørn Linga
2021/1 20211123 23.11.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/53443-7 Hf - Sigbjørn Linga
2021/1 20211123 23.11.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/53443-4 Hf - Sigbjørn Linga
2021/1 20211123 23.11.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/27106-3 Bjarte olav Mjelstaf
2021/1 20211123 23.11.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/27106-8 Bjarte Olav Mjelstad
2021/1 20211123 23.11.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/37312-24 Rune Vingenno
2021/3076 20211123 23.11.2021 Inngående brev Referat - underveismøte - gnr 9 bnr 285 m.fl - terrenginngrep - nytt anlegg - Askøy kommune ASKØY KOMMUNE
2021/5537 20211123 23.11.2021 Utgående brev Trekking av motsegn - Detaljreguleringsplan, Rv. 13 Fosshagen bru - Sogndal kommune SOGNDAL KOMMUNE
2021/21261 20211123 23.11.2021 Utgående brev Søknad om graveløyve - fv. 5627 - Skulevegen 49 - Aurland kommune Jarle Sandvik m.fl.
2020/79517 20211123 23.11.2021 Inngående brev Uttale - Detaljreguleringsplan - gnr. 35 bnr 14 mfl. - Eide - Eide hamn - planid 2020002 - Hyllestad kommune Statens vegvesen
2020/59426 20211123 23.11.2021 Inngående brev Tillatelse til tiltak med ansvarsrett- Gnr 141 bnr 28- Olsvikveien 238. Bergen Kommune
2020/35175 20211123 23.11.2021 Inngående brev Vabakkjen, Stord - 11052 Hovedkontrakt Vestland fylkeskommune - Budsjett bruksavhengige driftskostnader 2022 Statsbygg
2020/35543 20211123 23.11.2021 Inngående brev Bok "Di gamle songadne" Song og musikktradisjon frå Etne Solveig Sørheim
2020/37083 20211123 23.11.2021 Inngående brev Pre-IB Programme Application *****
2021/25699 20211123 23.11.2021 Inngående brev Plan for gang og sykkelbru over Jølstra ved Naustøyna, vedtak Sunnfjord kommune
2021/48081 20211123 23.11.2021 Inngående brev U.2 Be om utbetaling eller omdisponering TORHILD KVINGEDAL
2021/49215 20211123 23.11.2021 Inngående brev Gnr 17 bnr 3 - Ber om uttale i byggjesak innafor omsynssone bevaring kulturmiljø i KPA - Vaksdal kommune
2021/50778 20211123 23.11.2021 Inngående brev Kopi - uttale - oppstart av planarbeid - reguleringsplan - gnr 147 bnr 64 mfl. - fv 558 - Laksevåg - Lyderhornsveien - Bergen kommune Statens vegvesen
2021/52573 20211123 23.11.2021 Utgående brev Kulturminnefagleg fråsegn - dispensasjon frå kommuneplan - gnr 27 bnr 29 mfl. - Strønevegen - Bjørnafjorden kommune BJØRNAFJORDEN KOMMUNE
2021/53791 20211123 23.11.2021 Utgående brev Gjeld nabovarsel - fasadeendring fritidsbolig - gnr 59 bnr 46 - Mauranger - Kvinnherad kommune Bjørn Inge Fitjar
2021/54291 20211123 23.11.2021 Utgående brev Uttale til dispensasjonssak - veg - Algrøyna - gnr 18 bnr 7 - Øygarden kommune Øygarden kommune
2021/54352 20211123 23.11.2021 Utgående brev Fv 563 - S1D145 - Erdalsvegen i Askøy kommune - Grave- og framføringsløyve for installasjon av ny kum BKK ENOTEK AS
2021/54545 20211123 23.11.2021 Utgående brev Svar - Nabovarsel - Fv. 57 og fv. 5466 - Riving og oppføring pumpestasjon - Gnr 103 bnr 48 - Alver kommune NORCONSULT AS
2021/54959 20211123 23.11.2021 Utgående brev Godkjenning som ny faglig leder i kontor- og administrasjonsfaget ÅRDAL KOMMUNE m.fl.
2021/54959 20211123 23.11.2021 Utgående brev Informasjon til faglig leder Årdal kommune
2021/55152 20211123 23.11.2021 Utgående brev Fv. 49 Kalvanes - Ullensvang kommune - skade på rekkverk - gjerde 10.09.2021 FRENDE SKADEFORSIKRING AS
2021/55313 20211123 23.11.2021 Inngående brev Til uttale - oppsetting av sjøbod - gnr 336 bnr 28 - Sjøssvegen 29 - Ullensvang kommune ULLENSVANG KOMMUNE
2021/55320 20211123 23.11.2021 Inngående brev Søknad om graveløyve - Fv 578 - Ervikveien - Bergen kommune TELENOR ASA
2021/55327 20211123 23.11.2021 Inngående brev Kopi- Tillatelse til tiltak med ansvarsrett. Gnr 98 bnr 237, Hordnesvegen 200. Bergen Kommune
2021/55345 20211123 23.11.2021 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning - 09.12.21 - kl. 09:00 - krysset ved avkjøring til Åsevegen - Ullensvang kommune ULLENSVANG KOMMUNE
2021/55352 20211123 23.11.2021 Inngående brev Varsel om retting i matrikkelen - gnr 283 bnr 54 - Bergen kommune Bergen Kommune
2020/40975 20211123 23.11.2021 Utgående brev E-læringskurs - fagleg leder Harry Aasen
2020/61818 20211123 23.11.2021 Inngående brev Kopi- Tillatelse til endring- Gnr 125 bnr 2, Haakonsvernveien 90. Bergen Kommune
2020/71452 20211123 23.11.2021 Inngående brev Vestland Fylkeskommune 821311632 - Vurdering av driftsplan for 2022-2023 Vedtak for driftsplan for 2022 Fiskeridirektoratet
2021/5133 20211123 23.11.2021 Inngående brev Foredrag i vidaregåande skular i Vestland Mads Gøran Glenja
2021/20090 20211123 23.11.2021 Utgående brev Vedrørande skoleruter skoleåret 22/23 Kommunekontakter m.fl.
2021/27810 20211123 23.11.2021 Inngående brev Høring - landbruksveg - gnr 49 bnr 10 - Fitjar kommune Fitjar kommune
2021/52515 20211123 23.11.2021 Internt notat uten oppfølging Offentlig søkerliste
2021/53251 20211123 23.11.2021 Utgående brev Etablering av sjøkabel indre Vanylvsfjorden, Stad k. og Vanylven k. KYSTVERKET
2021/54188 20211123 23.11.2021 Utgående brev Informasjon til faglig leder Bright
2021/54538 20211123 23.11.2021 Utgående brev Oppmålingsforretning gnr 45 bnr 1 Askvoll kommune. Askvoll kommune
2021/55291 20211123 23.11.2021 Utgående brev Innkalling og saksliste til styremøtet i kommunearkivordninga 30.11.2021 Arnvid Hovland m.fl.
2021/55306 20211123 23.11.2021 Inngående brev FV 5462 til eiendommen gnr 100 bnr 5 i Alver kommune - Søknad om Flytting av avkjørsel CHRISTOFFER EUGÈN EDØY
2021/55324 20211123 23.11.2021 Inngående brev Nabovarsel - nytt anlegg - konstruksjon - gnr 15 bnr 456, 454, 453 m.fl. - Conrad Mohrs vei - Bergen kommune SWECO NORGE AS
2021/55356 20211123 23.11.2021 Inngående brev Protector skilt AS - søknad om skilting- Øyraplassen 8 - gnr 31 bnr 637 - Lærdal tannklinikk Lærdal kommune
2021/55373 20211123 23.11.2021 Inngående brev Søknad om graveløyve - Fv 546 - Espehaugen 54 - Bergen kommune BERGEN VANN KF