eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2021/1 20211020 20.10.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2021/21417-71 Knut Bårtvedt
2021/1 20211020 20.10.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2021/42355-1 Sander Eide Aase
2021/1 20211020 20.10.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/74406-5 Sander Eide Aase
2021/1 20211020 20.10.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2021/32745-10 Sander Eide Aase
2021/1 20211020 20.10.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2021/46637-28 Sander Eide Aase
2021/1 20211020 20.10.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2021/50818-18 Geir Tøfte
2021/1 20211020 20.10.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/74406-5 Sander Eide Aase
2021/1 20211020 20.10.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2021/50818-19 Geir Tøfte
2021/1 20211020 20.10.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2021/50818-20 Geir Tøfte
2021/1 20211020 20.10.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2021/46637-28 Sander Eide Aase
2021/1 20211020 20.10.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/57497-59 Sander Eide Aase
2021/1 20211020 20.10.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2020/75837-10 Sander Eide Aase
2021/1 20211020 20.10.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - 2021/50245-1 Anonym
2020/73114 20211020 20.10.2021 Inngående brev Jernrosa - politisk litteraturfestival Lars Ove Seljestad
2020/73114 20211020 20.10.2021 Inngående brev Moving Images Grov Productions
2020/79517 20211020 20.10.2021 Inngående brev Kopi - avslutta planprosess - detaljregulering - Eide - Eide økogrend - Hyllestad kommune STRACON AS
2020/1118 20211020 20.10.2021 Inngående brev Kontaktopplysningar for nye prøvenemdsmedlemmar *****
2021/6848 20211020 20.10.2021 Utgående brev Fv. 500 Herøysundet G/S veg - Forhåndsvarsel om ekspropriasjonsvedtak og forslag til avtale om tiltredelse og avtaleskjønn - gnr. 135 bnr. 10 i Kvinnherad kommune Trond Martin Bjelland m.fl.
2021/21261 20211020 20.10.2021 Inngående brev Ber om svar - søknad om graveløyve - fv. 5627 - Skulevegen 49 - Aurland kommune Jarle Sandvik m.fl.
2021/22511 20211020 20.10.2021 Utgående brev Sluttutbetaling for 2017-000141 – prosjekt Driftstilskot 2018 og 2019 NÆRØYFJORDEN VERDSARVPARK
2021/46209 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon - løyve til arealoverføring "Makabyte" - Singelstad - gnr 147 bnr 2, 3 - Tysnes kommune TYSNES KOMMUNE
2021/46952 20211020 20.10.2021 Utgående brev Fv 5715 - Oppedalsvegen - Holvik - Kinn kommune - Grave- og framføringsløyve for el-kabel LINJA AS
2021/47656 20211020 20.10.2021 Inngående brev Tilrettelegging av privatisteksamen høsten 2021 *****
2021/48465 20211020 20.10.2021 Inngående brev D45 Tenders - OneCO Technologies AS 18.09.2019. OneCO Technologies AS
2021/48465 20211020 20.10.2021 Internt notat uten oppfølging Evalueringsdokumentasjon - D45 Elektro signert saksinnstilling anskaffelse
2021/49601 20211020 20.10.2021 Inngående brev Invitasjon, til elever ved VGS og rådgivere med ansvar for utdanningsvalg Ntnu - NTNU Studentrekruttering (ntnu_studentrekrut)
2021/50242 20211020 20.10.2021 Utgående brev Fv 5466 - Fv 5470 - S1D1 - Fv 5466 Fjellangersvingane / Fv 5470 Veråsvegen - Alver kommune - Framføringsløyve for fiber i luftstrekk i eksisterande stopletrase TELENOR NORGE AS
2021/51369 20211020 20.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om graveløyve - Fv - Klostervegen - Kvinnherad kommune KVINNHERAD KOMMUNE
2021/51737 20211020 20.10.2021 Internt notat Løpenr. 301 - erstatning reparasjon av påkjørt lysmast i Leirvik sentrum fv. 544 hp 05 - 09.08.2021 - Stord kommune Bente Kristin Taule
2021/51769 20211020 20.10.2021 Inngående brev Fremtidig kjøremønster - Strømgaten - Kong Oscars gate - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE m.fl.
2021/51794 20211020 20.10.2021 Internt notat Løpenr. 310 - erstatning reparasjon av påkjørt lysfundament i Strandgaten - Kong Oskars gate fv. 585 - 08.06.2021 - Bergen kommune Bente Kristin Taule
2021/51812 20211020 20.10.2021 Inngående brev Karaktersetjing etter privatist eksamen AUSTEVOLL OPPLÆRINGSKONTOR
2020/36319 20211020 20.10.2021 Internt notat uten oppfølging Svar på spørsmål om investering og driftskostnader for Bybanen til Åsane
2020/39351 20211020 20.10.2021 Internt notat uten oppfølging Samarbeidsavtale mellom ÅVS og Utekontaktene i Bergen 2021/2022
2020/44595 20211020 20.10.2021 Inngående brev Vedtak - dispensasjon - oppført terrasse - gnr 119 bnr 6 - Gripne - Tysnes kommune TYSNES KOMMUNE
2020/55096 20211020 20.10.2021 Internt notat uten oppfølging Byggemøtereferat nr. 18
2020/75307 20211020 20.10.2021 Internt notat Ber om innspel - Oppstart Planarbeid - S10 i områdereguleringsplanen for Paradis - gnr 13 bnr 535, 70, 636 og 539 - Bergen kommune Anja Cathrine Wannag m.fl.
2020/76863 20211020 20.10.2021 Utgående brev Fv. 579 Hegglandsdalsvegen - arbeidsløyve Bjarte Bøe
2020/79907 20211020 20.10.2021 Inngående brev Ny rapport - Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) MILJØDIREKTORATET
2021/832 20211020 20.10.2021 Inngående brev Invitasjon til informasjonsmøte - Lingalaks AS - 22.10.21 kl. 17.15 - Kvam kommune LINGALAKS AS
2021/832 20211020 20.10.2021 Inngående brev Invitasjon fra Nkom til nettpresentasjon - 21.10 kl. 10 - regionale og kommunale dekningstall for bredbånd i Norge NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET
2021/5484 20211020 20.10.2021 Inngående brev Vedtak - dispensasjon - frådeling tomt - gnr 4 bnr 12 - Flatråker - Tysnes kommune TYSNES KOMMUNE
2021/24897 20211020 20.10.2021 Inngående brev Uttale - søknad - endring av sjøvassinntaket - lokalitet Årskog II - Fitjar kommune FITJAR KOMMUNE
2021/47624 20211020 20.10.2021 Utgående brev Godkjenning av ny fagleg leiar i rørleggjarfaget MJELSTAD VVS AS
2021/47624 20211020 20.10.2021 Utgående brev Velkommen som fagleg leiar i rørleggjarfaget Daniel Mjelstad
2021/47877 20211020 20.10.2021 Internt notat Innspel til opplæringstilbodet 2022-23 Bergen Katedralskole Susan Kathinka Halvorsen Husabø
2021/49062 20211020 20.10.2021 Internt notat uten oppfølging Kulturminnefagleg innspel - Kommunedelplan vatn og avlaup - Øygarden kommune Fylkestinget
2021/49611 20211020 20.10.2021 Utgående brev Fv 546 Krokeidevegen - opning i rekkverk Marte Eriksen
2021/50582 20211020 20.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om graveløyve - Fv 500 - Sæbøvikvegen 103 - Kvinnherad kommune HALSNØY KULTURHUS SA
2021/50595 20211020 20.10.2021 Utgående brev Løyve til mellombels plassering av stillas - Fv 585 - Kalfarveien 1 - Bergen kommune SEM SIKKERHET - STILLASENTREPRENØRENES MÅLEKONTOR AS