eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2020/1398 20210412 12.04.2021 Inngående brev Ny rapport - Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) NORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND
Ingen tilgang 20210412 12.04.2021 Inngående brev Fv. 620 dokumentasjon 1941 Chris Nybakk
2021/16965 20210412 12.04.2021 Inngående brev Forventer på svar - Søknad om dispensasjon fra byggegrense Torbjørg Børdal Hovgaard
2021/16648 20210412 12.04.2021 Inngående brev Nabovarsel - endring fasader - gnr 82 bnr 62 - Golfparken 12 - Voss herad MARTIN LID TRELAST AS
2021/16806 20210412 12.04.2021 Inngående brev Svar - bedre sikring av busskur - fv. 5300 - Salhuskrysset - Åsane - Bergen kommune STATENS VEGVESEN
2021/17469 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om graveløyve - Fv 57 - Mongstadvegen - Alver kommune BKK NETT AS
2021/17477 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om graveløyve - Fv FV49 S8D1 - Grova 8 - Kvam kommune KVAM ENERGI NETT AS
2021/17481 20210412 12.04.2021 Utgående brev Innkalling til møte i representantskapet NDLA 30.04.21 Representantskapet
2021/17481 20210412 12.04.2021 Inngående brev Innkalling til møte i representantskaper NDLA til orientering NDLA
2021/17485 20210412 12.04.2021 Inngående brev Oppstart av nytt planprogram - reguleringsplan - idrettshall - gnr 7 - Fana - Indre Sædal - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2021/17490 20210412 12.04.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt søknad - gnr 163 bnr 27 - Møllendalsbakken - Møllendal - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2021/17491 20210412 12.04.2021 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning - 21.04.2021 kl. 10:00 - på staden, Hilleren 31A - gnr 15 bnr 602 - Askøy kommune ASKØY KOMMUNE
2021/17493 20210412 12.04.2021 Inngående brev Krav om erstatning for skade på bil - Fv. 49 - Hardangervegen - Trengereid - Bergen kommune Maria Knoph Grønn-Nielsen
2021/17497 20210412 12.04.2021 Inngående brev Informasjonsmøte - Kraft fra land til NOA/Krafla-feltene i Nordsjøen - Lokalitet 24975 KVERNAVIKA MULTICONSULT NORGE AS
2021/17498 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon - PBL § 1-8 - flytebrygge - gnr 95 bnr 338 - Gulen kommune Eivind Rong
2021/17500 20210412 12.04.2021 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning-E16 Lundarosen - Skulestad - gnr 50 bnr 2 og gnr 54 bnr 5 - 27.04.2021 - Voss herad VOSS HERAD
2021/17504 20210412 12.04.2021 Inngående brev Krav om erstatning - Frostproblem i vasstilførsel til Hardangerfjordvegen 200 etter arbeid med ny tilkomstveg - Kvam herad Einar Larsen
2021/17505 20210412 12.04.2021 Inngående brev Kopi - Underretning om vedtak - Løyve til motorferdsel - Frakt av bygningsmateriell til hytte - Stovegolvet Stord kommune
2021/17506 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om godkjenning som lærebedrift - Salgsfaget TORGERSEN DAGLIGVARER AS
2021/17508 20210412 12.04.2021 Inngående brev Vi startar verneprosess for gnr 11 bnr 5, 4 mfl - Lykkja naturreservat i Årdal STATSFORVALTAREN I VESTLAND
2021/17510 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om læreplass ved Vestland fylkeskommune *****
2021/17512 20210412 12.04.2021 Inngående brev Informasjon ***** ***** ***** ***** ***** ***** GYLDENDAL ASA
2021/17518 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om graveløyve - Fv 585 - Kong Oscars Gate 90 - Bergen kommune BKK VARME AS
2021/17519 20210412 12.04.2021 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2021/17521 20210412 12.04.2021 Inngående brev Lingalaks AS - endringssøknad Tveitnes - lokalitet 30717 - Kvam herad LINGALAKS AS
2021/17522 20210412 12.04.2021 Inngående brev Klage på Åsane tannklinikk *****
2021/17525 20210412 12.04.2021 Inngående brev Fv 5150 - Røtingavegen - Fortau i reguleringsplan Stølshaugen - Bjørnafjorden kommune Johannes Brimsholm
2021/17528 20210412 12.04.2021 Inngående brev Tolking av ny læreplan i Vg2 Transport og Logistikk STATSFORVALTAREN I VESTLAND
2021/17530 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om graveløyve - Fv FV50 - matersvegen 82 - Kvinnherad kommune TELENOR NORGE AS
2021/17537 20210412 12.04.2021 Inngående brev Overføring av lærebedrift i brannforebyggerfaget ØYGARDEN BRANN OG REDNING KF
2021/17553 20210412 12.04.2021 Inngående brev Nabovarsel - nytt lagerbygg - gnr 59 bnr 48 - Dåfjordvegen 135 - Stord kommune ENGEVIK & TISLEVOLL AS
2021/17555 20210412 12.04.2021 Inngående brev Nabovarsel - oppføring garasje - gnr 310 bnr 49 - Balestrandvegen 21 - Sogndal kommune Brit Hilde Sundgot
2021/17557 20210412 12.04.2021 Inngående brev Skilting -Kjevikjo og Kyrkjevatnet- Tysnes kommune Tysnes Kommune - Synnøve Bakke
2021/17560 20210412 12.04.2021 Inngående brev Nabovarsel - ny vannledning - gnr 46 bnr 7 - Kobbhaugen 9 - Øygarden kommune SARTOR MASKIN AS
2021/17563 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad til uttalelse - dispensasjon flytebryggje - gnr 102 bnr 6 - Vabø - Alver kommune ALVER KOMMUNE
2021/17567 20210412 12.04.2021 Inngående brev Skilting - tillegg - endring - fv. 549 - Tysnes rådhus og legevaktsentral - Tysnes kommune TYSNES KOMMUNE
2021/17571 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad til uttalelse - Kai og flytebrygge - gnr 62 bnr 66 og 62 - Tofting - Alver kommune Alver kommune
2021/17573 20210412 12.04.2021 Inngående brev Ferdigmelding - loggbok og bilder - resing fartsdemper - fv. 565 - Alverflaten - Alver kommune LØVAAS MASKIN AS
2021/17576 20210412 12.04.2021 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2021/17578 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad til uttalelse - naust - gnr 62 bnr 67 - Tofting - Alver kommune Alver kommune
2021/17581 20210412 12.04.2021 Inngående brev Oversvømmelse - vann inn på beite - fv. 548 - Valen - Kvinnherad kommune Karin Oppedal Harsvik
2021/17608 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om graveløyve - Fv. 5294 - Ekrevegen - Bergen kommune FYLLINGEN MASKIN AS
2020/41266 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om tilskot til elbilladestasjon for taxi MORTEN LANDAAS
2020/20311 20210412 12.04.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/960 20210412 12.04.2021 Inngående brev Kopi - KVU/KS1 Rv.7 - Hardangervidda - behov for slutthandsaming og vedtak om konsept K2 EIDFJORD NÆRINGSLAG
2020/1157 20210412 12.04.2021 Inngående brev Refusjon av skysskort - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/46186 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon frå pbl § 1-8 restaurering av naust - gnr 33, bnr 3 Otternes - Aurland kommune AURLAND KOMMUNE
2020/46843 20210412 12.04.2021 Inngående brev Dokumentasjon elever - Lægreid skule *****
2020/46843 20210412 12.04.2021 Inngående brev Refusjon av skuleskyss - ***** ***** ***** STIFTELSEN MONTESSORISKOLEN I BERGEN
2020/47533 20210412 12.04.2021 Internt notat uten oppfølging Ansvars- og oppdragsbrev for organisasjons- og økonomiavdelinga 2021 Ingrid Kristine Holm Svendsen