eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2020/57896 20200805 05.08.2020 Inngående brev Plan 349 - Bekreftelse på utsatt frist Askøy Kommune
2020/58230 20200805 05.08.2020 Inngående brev Anmodning om uttalelse til søknadspliktig tiltak. Gnr 158 bnr 72 - Damsgårdsveien 59 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2020/58245 20200805 05.08.2020 Inngående brev Godkjenning endring av visningsskilt - fv. 48 og fv. 500 - BKK - Kvinnherad kommune Statens vegvesen
2020/59198 20200805 05.08.2020 Inngående brev Orientering om oppstartsmøte for Bergenhus - gnr 216 bnr 853 mfl.,- Fagerdalen 4 (sak 202014452) BERGEN KOMMUNE
2020/59443 20200805 05.08.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Søknad om å være utplasseringsbedrift fra Midtun Vekst for skoleåret 2020 - 2021 MIDTUN VEKST AS
2020/60682 20200805 05.08.2020 Inngående brev Uttale til nabovarsel - Utfylling i havnebasseng - gnr 227 bnr 7 - Borgundvåg, Statlandet - Selje kommune Statens vegvesen
2020/60778 20200805 05.08.2020 Inngående brev NY VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING MED NY DATO DEN 20.08.2020 KL.10, GNR 137 BNR 3 MFL. KLARLEGGING / GRENSEJUSTERING - BØMLO KOMMUNE Bømlo kommune
2020/60795 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om graveløyve - Fv525 - S1D1 - Radøyvegen 1607 - Alver BERGEN FIBER AS
2020/60797 20200805 05.08.2020 Internt notat uten oppfølging Leigeavtale mellom Hamna aktivitet og helse AS og Vestland fylkeskommune (Eid vgs) skuleåret 2020/21
2020/60799 20200805 05.08.2020 Internt notat uten oppfølging Leigeavtale mellom Aktiv trening og Vestland fylkeskommune (Eid vgs) skuleåret 2020/21
2020/60803 20200805 05.08.2020 Inngående brev Oppfordring til samarbeid om sårbare barn og unge KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2020/60807 20200805 05.08.2020 Inngående brev Ber om redusert fart - Fv. 5168 - Hornes snuplass - Bergen kommune Erlend Seldal Vangen
2020/60808 20200805 05.08.2020 Inngående brev Ber om trafikksikringstiltak - speil - Augestavegen ved Tørvikbygd - Kvam herad Bogus Piskorz
2020/60810 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om graveløyve - FV558 - S1D1 - Kringsjåveien 24/ FV558 - Bergen Markus Thomsen
2020/60811 20200805 05.08.2020 Inngående brev Ber om utbedringer for overvann - Krohnegårdsveien og inn til tilkjørselveien til eiendommene Krohnegården 124 og Krohnegården 122 - Bergen kommune Terje Willy Haaland
2020/60812 20200805 05.08.2020 Inngående brev ESA - anmodning om rapportering av utbetalt støtte i 2019 NTL NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
2020/60813 20200805 05.08.2020 Inngående brev Egenkontroll og bilde - Graveløyve - fv. 5342 hp. 1 - Øvregaten 10 - Bergen kommune MINIMASKIN AS
2020/60815 20200805 05.08.2020 Inngående brev Henvendelse vedr uoversiktlig veikryss på Hatvikvegen fv552 v/steinsneset. Andre Olsen
2020/60818 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om graveløyve - FV579 - S4D1 - Hegglandsdalsvegen 100 - Bjørnafjorden OS KOMMUNE
2020/60821 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om graveløyve - Fv 5238 - S1D1 - Øyavegen 43 - Øygarden kommune Rolf Harkestad
2020/60826 20200805 05.08.2020 Inngående brev Ber om uttale angåande søknad om bygging av landbruksveg gnr 156 bnr 12 Austrheim - Alver kommune Alver kommune
2020/60832 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense - ny bygning fv. 5462 ved eiendommen gnr 43 bnr 19 i ALVER kommune KARSTEN OMA
2020/60837 20200805 05.08.2020 Inngående brev Nabovarsel - påbygg og endring av fasade - gnr 111 bnr 70 - Osterøy kommune Rune Birkeland
2020/60838 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om graveløyve - FV5350 - S1D1 - Håkonsgaten - Bergen BKK NETT AS
2020/60857 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning som lærebedrift KVAM MASKIN OG TRANSPORT AS
2020/60860 20200805 05.08.2020 Inngående brev Dispensasjonsøknad -Stord sjukehus - solavskjerming Sykehusbygg
2020/60868 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon til uttale - Dobbelt naust - gnr 54 bnr 3 - Øvernesvegen 52 - Etne kommune Etne kommune
2020/60886 20200805 05.08.2020 Inngående brev Nabovarsel - gnr 42 bnr 581 - bruksendring - Nesttunvegen 90 - Bergen kommune LUND OG LAASTAD ARKITEKTER AS
2020/60886 20200805 05.08.2020 Inngående brev Nabovarsel 2 - gnr 42 bnr 581 - bruksendring - Nesttunvegen 90 - Bergen kommune LUND OG LAASTAD ARKITEKTER AS
2020/60891 20200805 05.08.2020 Inngående brev Nabovarsel - Støygjerde - gnr 37 bnr 128 - Aurdalslia 26 - Bergen kommune RAMBØLL NORGE AS AVD BERGEN
2020/60776 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon frå veglova - gnr 168 bnr 193 - Bergen kommune 3RW ARKITEKTER AS
2020/50976 20200805 05.08.2020 Inngående brev Brev frå Vestland fylkeskommune - svar på henvendelse vedr avkjørsel - gnr 1 bnr 107 - Bjørnafjorden kommune Bjørnafjorden kommune
2020/52173 20200805 05.08.2020 Inngående brev Fv. 5266 - nye gate-/vegnamnskilt - Fromreide - Askøy kommune Statens vegvesen
2020/53216 20200805 05.08.2020 Inngående brev Fv. 562 og fv. 5266 - nye gate-/vegnamnskilt - Kjerrgardvegen - Askøy kommune Statens vegvesen
2020/54638 20200805 05.08.2020 Inngående brev Melding om vedtak - Ullensvang eldrerådet sak 002/20: Konstituering av eldrerådet periode 2019 - 2023 med val av leiar og nestleiar Ullensvang kommune
2020/54962 20200805 05.08.2020 Inngående brev Plan 414 - Vedr. drøftingsmøte ASKØY KOMMUNE
2020/55130 20200805 05.08.2020 Inngående brev Innkommende mail 24.06.2020 - gnr 22 bnr 451 *****
2020/56473 20200805 05.08.2020 Inngående brev Bekreftelse på aksepter tilbud om støtte til prosjekt 2020/169 Grøn2020 Vegard Frihammer
2020/1 20200805 05.08.2020 Inngående brev Bestilling eInnsyn 20/35961-4 Anonym
2020/1 20200805 05.08.2020 Inngående brev Innsyn: Mobbere i den videregående skolen NRK Oslo og Viken
2020/39 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om fellingsløyve på kystsel *****
2020/919 20200805 05.08.2020 Inngående brev FAGDAGAR «SAMLINGAR PÅ FLYTTEFOT» -RAPPORT OG REKNESKAP VEDR. TILSKOT STIFTINGA MUSEUMSSENTERET I HORDALAND
2020/1149 20200805 05.08.2020 Inngående brev Innlevering av løyvedokument - løyvenr. 12030179 TRINE VÅGENES
2020/1545 20200805 05.08.2020 Inngående brev Støtteordning Tilskotsordning til klima- og miljøtiltak VESTLAND FYLKESKOMMUNE
2020/1579 20200805 05.08.2020 Inngående brev Mongstadvegen - Fiber - Egenkontroll og bilde MINI MASKIN AS
2020/34704 20200805 05.08.2020 Inngående brev Vedr ombygging Solberggården og nybygg - avkjørsel - varelevering og avfallshåndtering - gnr 42 bnr 26 - Bergen kommune B+B ARKITEKTER AS
2020/34817 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om overgang til annan sentral *****
2020/34817 20200805 05.08.2020 Inngående brev Løyvegaranti - garanti nr. 0035-02-0544387 - organisasjonsnummer 883739892 DNB BANK ASA
2020/34840 20200805 05.08.2020 Inngående brev Signert kjøpekontrakt – fv. 562 - gnr 15 bnr 142 - Askøy kommune *****
2020/34840 20200805 05.08.2020 Inngående brev Signert kjøpekontrakt – fv. 562 - gnr 15 bnr 68 og 107 - Askøy kommune *****