eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2021/27887 20210721 21.07.2021 Inngående brev Obervasjon - Skunkkala (Lysichiton americanus) - Erslandsvatnet - Kvinnherad kommune Roald Løvberg
2020/34817 20210721 21.07.2021 Inngående brev Oppsigelse - garantiansvar - Osbuss AS - garanti nr 118377 org.nr. 990024898 SPAREBANKEN VEST
2021/27874 20210721 21.07.2021 Inngående brev Kopi - Bergenhus - plan for offentlige gang/skole-veier - skråningen ved Fløenbakken 50/52 - friområde i Fløen BERGEN KOMMUNE
2021/27876 20210721 21.07.2021 Inngående brev Nabovarsel - gnr 114 bnr 62 - Bømlo kommune Lars Ove Gilje
2021/27885 20210721 21.07.2021 Inngående brev Ber om - tenestebevis - Bergen hjelpepleierskole, Lønborg vgs og Åsane vgs - ***** ***** *****
2021/27886 20210721 21.07.2021 Inngående brev Arbeidstrening som lærling - attest *****
2021/27865 20210721 21.07.2021 Inngående brev Fv. 577 - skiltbestilling - skilt i kryss Nikolaikrikeallmenningen/Bryggen Presisvegdrift
2021/27866 20210721 21.07.2021 Inngående brev Teknisk plan - fv. 565 - Alversund skule Hege Løtveit
2021/27866 20210721 21.07.2021 Inngående brev Løyve til å gi skiltvedtak langs kommunal veg Alver Kommune
2021/27867 20210721 21.07.2021 Inngående brev Høringsbrev - EU-EØS - forslag til revidert direktiv 2014/94/EU - innfasing av infrastruktur for alternative drivstoff i transportsektoren SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
2021/27868 20210721 21.07.2021 Inngående brev Høringsbrev - EU-EØS - forslag til revidert forordning (EU) 631/2019 - CO2-utslippskrav til person- og varebiler SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
2021/27872 20210721 21.07.2021 Inngående brev Nabovarsel - gnr 39 bnr 57 - Bjørnafjorden kommune Svein Ole Gjuvsland
2021/27888 20210721 21.07.2021 Inngående brev Godkjenning - Vestland - Bergen - Møllendal gravplass - navnet minnelund STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
2021/27889 20210721 21.07.2021 Inngående brev Anmodning uttale - gnr 211 bnr 158 - oppføring naust kai og flytebrygge - Hernar - Øygarden kommune ØYGARDEN KOMMUNE
2021/27917 20210721 21.07.2021 Inngående brev Oversender søknad til uttalelse - gnr 38 bnr 4 - dispensasjon til bustadtomt - Skare - Ullensvang kommune - planid 12282007001 Ullensvang kommune
2021/27821 20210721 21.07.2021 Inngående brev Ber om - skilt - badeplass og parkering - Kvamsvågen Friluftsområde Magnar Jordal
2021/27819 20210721 21.07.2021 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning, gnr 116 bnr 117 - Bergen kommune Bergen Kommune
2021/27857 20210721 21.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på tannhelsejournal ***** ***** ***** *****
2021/27640 20210721 21.07.2021 Internt notat uten oppfølging Mindre endring av føresegn i detaljregulering - Eriksvik - Osvåg - Etne kommune - Kulturminnefagleg fråsegn Mona Elisabeth Steinsland
2021/27635 20210721 21.07.2021 Internt notat Ber om innspel- endring i planarbeid for Steinavegen 11-13 - Sunnfjord kommune Gunnhild Sande m.fl.
2021/24003 20210721 21.07.2021 Inngående brev Nabovarsel - fradeling nausttomt - gnr 45 bnr 8 - Bjelland - Austevoll kommune Åge Ringdal
Ingen tilgang 20210721 21.07.2021 Inngående brev Signert avtale - tiltreding og avtaleskjønn - gnr 43 bnr 50 - Sunnfjord kommune Målfrid Kirsten Haveland
Ingen tilgang 20210721 21.07.2021 Inngående brev Signert avtale om tiltreding og avtaleskjønn - gnr 490 bnr 1 og 2 - Sunnfjord kommune Arild Vonen
Ingen tilgang 20210721 21.07.2021 Inngående brev Søknad om godkjenning som lærebedrift i konditorfaget Okhardanger
Ingen tilgang 20210721 21.07.2021 Inngående brev Fv. 608 Ringstad parkeringsplass - aksept avtale - gnr 26 bnr 3 - Askvoll kommune Turi Frøholm
Ingen tilgang 20210721 21.07.2021 Inngående brev Godkjenning av lærebedrift i logistikkfaget Transportfag-Sfj
2021/26426 20210721 21.07.2021 Inngående brev Trainee - Klimapartnere Vestland (prosjekt i Vestland fylkeskommune) Bergen-Chamber
2021/26426 20210721 21.07.2021 Inngående brev Trainee Klimapartner Topp 8 kandidater Bonesvirik
2021/26426 20210721 21.07.2021 Inngående brev Trainee - Klimapartner Vestland topp 15 Bonesvirik
2021/26633 20210721 21.07.2021 Inngående brev Samtykke - grunnundersøkinger - gnr 134 bnr 219 Ivy Jolanda Lien
2021/26690 20210721 21.07.2021 Inngående brev Kopi - Uttale til oppstart av planarbeid - Detaljregulering - Molhusbakkane - gnr. 34 bnr. 204 m.fl. - Nore Neset Arena - Bjørnafjorden kommune - PlanID: 2007.09.02 Statens vegvesen
2021/27266 20210721 21.07.2021 Inngående brev Skrivestipend masteroppgave gaming og esport UNIVERSITETET I BERGEN
2021/27266 20210721 21.07.2021 Inngående brev Kjære klyngekolleger på UiB og HVL UNIVERSITETET I BERGEN
2021/27266 20210721 21.07.2021 Inngående brev Informasjon til søknad om skrivestipend UNIVERSITETET I BERGEN
2021/27266 20210721 21.07.2021 Inngående brev Master skrivestipend UNIVERSITETET I BERGEN
2021/27266 20210721 21.07.2021 Inngående brev Søknader skrivestipend UNIVERSITETET I BERGEN
2020/34817 20210721 21.07.2021 Inngående brev Ber om bekreftelse - oppsigelse garanti nr. 0401020150261 - drosjeløyve - ***** ***** ***** NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE
2020/35438 20210721 21.07.2021 Inngående brev Signert avtale om midlertidig anleggsområde og avtale om deponi gnr. 38 bnr. 1 i Bremanger kommune Per Erik Tidemann J Rise
2020/35438 20210721 21.07.2021 Inngående brev Signert avtale (tillegg til kjøpekontrakt) gnr. 38 bnr. 301 og 356 i Bremanger kommune KLAUSEN INDUSTRIER SVELGEN AS
2020/37083 20210721 21.07.2021 Inngående brev Pre-IB Programme Application Noah Hopson
2020/242 20210721 21.07.2021 Inngående brev Svar på førespurnad - bruk av restmidlar frå prosjekt - Kjelda – formidling av digital kunnskap NASJONALBIBLIOTEKET
2020/1064 20210721 21.07.2021 Inngående brev Kopi - Vedr. 20-57858-4 - Uttale til 1. gongs høytring og offentleg ettersyn - PlanID201901 - reguleringsplan Fitjar sentrum Statens vegvesen
2020/45105 20210721 21.07.2021 Internt notat Detaljreguleringsplan for Lammetun - høyring og offentleg ettersyn - Fjaler kommune Berit Anna Gjerland m.fl.
2020/46658 20210721 21.07.2021 Inngående brev Svar på førespurnad om nytt kart BRIAN BORU AS
2020/47448 20210721 21.07.2021 Inngående brev Sluttrapport - driftstilskot - Norsk klimastiftelse Lars-Henrik Paarup Michelsen
2020/47448 20210721 21.07.2021 Inngående brev Sluttrapport - Om i Morgen Omimorgen
2020/47553 20210721 21.07.2021 Inngående brev Signert avtale - tiltreding og avtaleskjønn - gnr 23 bnr 2 - Gloppen kommune Magnar Heimset
2020/47553 20210721 21.07.2021 Inngående brev Signert avtale - gnr 23 bnr 1 - Gloppen kommune Erik Martin Ommedal
2020/50379 20210721 21.07.2021 Inngående brev Rapportering Matarena
2020/54897 20210721 21.07.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Masfjorden kommune