eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2021/1 20210913 13.09.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/17521-14 Hf - Sigbjørn Linga
2021/1 20210913 13.09.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/39272-2 Hf - Sigbjørn Linga
2021/1 20210913 13.09.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/39272-1 Hf - SIgbjørn Linga
2021/1 20210913 13.09.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/52921-61 Hf - Sigbjørn Linga
2021/1 20210913 13.09.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/42351-2 Hf - Sigbjørn Linga
2021/1 20210913 13.09.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/42351-1 Hf - Sigbjørn Linga
2021/1 20210913 13.09.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/45272-1 Hf - Sigbjørn Linga
2021/1 20210913 13.09.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/45504-1 Hf - Sigbjørn Linga
2021/1 20210913 13.09.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/45988-1 Hf - Sigbjørn Linga
2021/1 20210913 13.09.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/45504-2 Hf - Sigbjørn Linga
2021/1 20210913 13.09.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/49319-64 Anonym
2021/1 20210913 13.09.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/49319-61 Anonym
2021/1 20210913 13.09.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/26591-1 Bt
2021/47436 20210913 13.09.2021 Inngående brev Innsyn i sak 2014/144-9 WIKBORG REIN & CO ADVOKATFIRMA AS AVD BERGEN
2021/47444 20210913 13.09.2021 Internt notat uten oppfølging Kvittering
2021/47445 20210913 13.09.2021 Inngående brev Kopi - Dispensasjon - slamavskiller- gnr 1bnr 115 - Askøy kommune ASKØY KOMMUNE
2021/47447 20210913 13.09.2021 Inngående brev Førehandsvurdering av bompengeopplegg for delvis bompengefinansiering - E16 - Arna - Stanghelle STATENS VEGVESEN
2021/47448 20210913 13.09.2021 Inngående brev Dispensasjon frå byggegrense - nybygg - fv. 574 -gnr 122 bnr 76 - Bergen kommune NORSTRAND EIENDOMSRÅDGIVNING AS
2021/47453 20210913 13.09.2021 Inngående brev Melding om trafikkfarleg kryss - fv. 5362 - Fyllingsdalen - Bergen kommune Helge Petersen
2021/47459 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om graveløyve - Fv 582 - Storetveitvegen - Bergen kommune BKK NETT AS
2021/47462 20210913 13.09.2021 Internt notat Løpenr. 105 - erstatning reparasjon av påkjørt rekkverk i Austmarka fv. 565 hp 02 - 15.03.2021 - Bergen kommune Bente Kristin Taule
2021/47466 20210913 13.09.2021 Inngående brev Høyring - temaplan for klima, berekraft og naturmangfald -2022 - 2032 KINN KOMMUNE
2021/47467 20210913 13.09.2021 Internt notat Tannhelsejournal - ***** ***** ***** ***** Dorthea Rennestraum Alisøy
2021/47468 20210913 13.09.2021 Inngående brev Trafikksikringtiltak - fv. 567 - hol i veg - Fotlandsvåg til Tyssebotnen - Osterøy kommune Tatjana Tysse
2021/47473 20210913 13.09.2021 Internt notat Løpenr. 976 - erstatning reparasjon av påkjørt autovern på Storebø fv. 546 hp 07 - 23.09.2021 - Bergen kommune Bente Kristin Taule
2021/47476 20210913 13.09.2021 Internt notat uten oppfølging Kvittering for utlånt materiale - ***** ***** ***** ***** *****
2021/47476 20210913 13.09.2021 Internt notat Utlån av barnevernsmappe frå ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dorthea Rennestraum Alisøy
2021/47480 20210913 13.09.2021 Inngående brev Nabovarsel - frådeling - gnr 32 bnr 2 - Masfjorden kommune HOLMAAS IVAR
2021/47484 20210913 13.09.2021 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2021/47495 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om graveløyve - Fv 585 - Kalfarveien 43 / FV 585 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE ETAT FOR UTBYGGING
2021/47496 20210913 13.09.2021 Inngående brev Nabovarsel - terrasse - gnr 31 bnr 37 - Austfjordvegen - Masfjorden kommune Lise Kristine Viken
2021/47499 20210913 13.09.2021 Inngående brev Nabovarsel - ny demning - gnr 130 bnr 2 - Alvøveien - Bergen kommune TERJE J LEDAHL AS
2021/47504 20210913 13.09.2021 Inngående brev Førespurnad frå Institutt for sosialantropologi Mari-Kristine Morberg
2021/47510 20210913 13.09.2021 Inngående brev Nabovarsel - lekeplass m.m. - gnr 158 bnr 149 - Bergen kommune TAG ARKITEKTER AS AVD BERGEN
2021/47512 20210913 13.09.2021 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2021/47513 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om graveløyve - Fv 614 - FV614 Hjortefaret - FV616 Sørsida, Bremanger - Bremanger kommune TELENOR NORGE AS
2021/47514 20210913 13.09.2021 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2021/47356 20210913 13.09.2021 Inngående brev Førespurnad møter KVINNHERAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
2021/47251 20210913 13.09.2021 Inngående brev Nabovarsel - rehablitering dammer - gnr 25 bnr 4 - Storavatnet - Bergen kommune MULTICONSULT NORGE AS
2021/47378 20210913 13.09.2021 Inngående brev Høring - ombruk av byggevarer DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
2021/47382 20210913 13.09.2021 Internt notat Løpenr. 648 - erstatning reparasjon av påkjørt kum på Kleppestø kai fv. 563 hp 50 - 26.04.2021 - Askøy kommune Bente Kristin Taule
2021/47384 20210913 13.09.2021 Inngående brev Perspektiv - ny bane og europaveg - Hønefoss- Oslo FOR JERNBANE
2021/47385 20210913 13.09.2021 Internt notat uten oppfølging 060511_Sløvåg-Byrknes_Skiltplan Kathrine Mari Njåstad Blaaflat
2021/47392 20210913 13.09.2021 Internt notat Løpenr. 649 - erstatning reparasjon av påkjørt kum i Bønesskogen fv. 5368 hp 02 - 21.04.2021 - Bergen kommune Bente Kristin Taule
2021/47393 20210913 13.09.2021 Inngående brev Trafikksikringstiltak - fv. 57 - Bjørvikstranda - Bjørnafjorden kommune Egil Arne Vårdal
2021/47394 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om graveløyve - Fv 5354 - Garnesveien - Bergen kommune OBOS BLOCK WATNE AS
2021/47396 20210913 13.09.2021 Inngående brev Nabovarsel - dispensasjonssøknad - bruksendring - gnr 4601 bnr 166, 519 - Kong Oscarsgate 21 - Bergen kommune CARDO 8614 AS
2021/47401 20210913 13.09.2021 Inngående brev Tildeling - fartøy - opplæringssammenheng - kjenningssignal og IMO-nummer - LGZX - IMO 9950026 SJØFARTSDIREKTORATET
2021/47408 20210913 13.09.2021 Inngående brev Fjord Miljø AS - søknad lokalitetsklarering - lokalitet 12036 - Hisdal - Kvinnherad kommune SEGEL AS
2021/47409 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om graveløyve - Fv 5136 - Bekkjarvik - Austevoll kommune Ida Sekkingstad