eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2020/60683 20200803 03.08.2020 Inngående brev Ølmheim kyrkje - Bygging av nettstasjon nærare kyrkja enn 60 meter Bjørgvin bispedømekontor
2020/45963 20200803 03.08.2020 Inngående brev Høyring i samband med SMIL-søknad - restaurering og flytting av gamalt stabbur på Berdal gnr 174 bnr 7 - Vik kommune Vik kommune
2020/43678 20200803 03.08.2020 Inngående brev Ettersending av protokoll - gnr 107 bnr 247 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2020/44249 20200803 03.08.2020 Internt notat uten oppfølging Signert overleveringsprotokoll
2020/44249 20200803 03.08.2020 Internt notat uten oppfølging Addendum Krokatjønnveien 11C Lomp
2020/47961 20200803 03.08.2020 Inngående brev Kontaktinformasjon - integrering i kommunane Modalen Kommune
2020/47961 20200803 03.08.2020 Inngående brev Kontaktinformasjon Integrering i kommunane Nav Stord
2020/48173 20200803 03.08.2020 Inngående brev Aksept av vilkår - Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket i Vestland 2020 Ola Hammer Langleite
2020/49965 20200803 03.08.2020 Inngående brev Frist for tilbakemelding om klage vert oppretthalden - gnr 1 bnr 80 og gnr 1 bnr 285 Flatøy - Alver kommune Alver kommune
2020/1 20200803 03.08.2020 Inngående brev Forespørsel om karakterstatistikk fra Bergens Tidende Bt
2020/489 20200803 03.08.2020 Inngående brev Kompensasjon for reduserte kostnadar NORSK BIBLIOTEKTRANSPORT AS
2020/38395 20200803 03.08.2020 Inngående brev Mangler ved sluttdokumentasjon Gnr 189 bnr 215 Åsane videregående skole BERGEN KOMMUNE
2020/40903 20200803 03.08.2020 Inngående brev Ferdigattest Sunnfjord kommune SUNNFJORD KOMMUNE
2020/41180 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om endra vilkår NÆRØYFJORDEN VERDSARVPARK
2020/41328 20200803 03.08.2020 Inngående brev Vestland fylkeskommune - Høring og offentlig ettersyn av planprogram - Regional plan for innovasjon og næringsutvikling - Uttalelse fra Avinor Avinor
2020/41603 20200803 03.08.2020 Inngående brev Fv. 541 Sakseid Hestaneset - 12-3372 Lyklingselva bru. Søknad om fravik fra vegnormal N400 punkt 7.8.1 Statens vegvesen
2020/60684 20200803 03.08.2020 Inngående brev Utbetring av naust gnr 31 bnr 9 - Lærdal kommune Lærdal kommune
2020/60691 20200803 03.08.2020 Inngående brev Vurdering av tannbehandling - ***** ***** ***** *****
2020/60692 20200803 03.08.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2020/60693 20200803 03.08.2020 Inngående brev Melding om skilt som er fjerna eller skada Henry J. Lie
2020/60698 20200803 03.08.2020 Inngående brev Nabovarsel - Sikra friluftsområde Solnes - gnr 4 bnr 1255 - Askøy kommune RAMBØLL NORGE AS AVD BERGEN
2020/60699 20200803 03.08.2020 Inngående brev Ber om uttale vedr plankrav i kommuneplanen - Sundts veg 45 - gnr 98 bnr 281 - Bergen kommune I.S.arkitekter AS
2020/60706 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om graveløyve - FV562 - FV 562 S2d10m2962 - Askøy Askøy kommune
2020/60707 20200803 03.08.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2020/60603 20200803 03.08.2020 Inngående brev Tilbakemelding lærlingstilskot perioden 01.01 - 30.06.2020 HELSE FØRDE HF
2020/60662 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av ny utkjørsel, sekundært ny frist for ferdigstilling - gnr 106 bnr 64 - Bergen kommune Rolf Myr
2020/60663 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om graveløyve - 5633 - s1d1 - FV 5633 - Årdal ÅRDAL KOMMUNE
2020/60666 20200803 03.08.2020 Inngående brev Oversender søknad til uttalelse - tilbygg brannstasjon - gnr 50 bnr 9 - Austevoll kommune Austevoll kommune
2020/60668 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad godkjenning lærebedrift - PRO Opplæringskontoret - Elkjøp Fjordane AS *****
2020/60670 20200803 03.08.2020 Inngående brev Foreløpig svar - melding om saksbehandlingstid - gnr 206 bnr 854 - Bergen kommune Arbeidstilsynet
2020/60671 20200803 03.08.2020 Inngående brev Ber om uttale - oppføring av nybygg - gnr 10 bnr 66 - Strusshamn - Askøy kommune Askøy kommune
2020/60682 20200803 03.08.2020 Inngående brev Nabovarsel - utfylling i sjø - gnr 227 - bnr 7 - Stad kommune BORGUNDVÅG BRYGGE AS
2020/59209 20200803 03.08.2020 Inngående brev Nygaten 5 - Egenkontroll og bilder MINIMASKIN AS
2020/60043 20200803 03.08.2020 Inngående brev Utkast til GBER-skjema og følgenotat - bredbånd NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
2020/60192 20200803 03.08.2020 Inngående brev Retur av utlånt mappe GLOPPEN KOMMUNE
2020/60366 20200803 03.08.2020 Inngående brev Avkøyrsle på Skjeldestad NORDPLAN AS
2020/60496 20200803 03.08.2020 Inngående brev Svarbrev *****
2020/60555 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om graveløyve - Fv 5248 - Marikovvegen 37 - Askøy kommune TERTNES MASKIN AS
2020/57687 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om graveløyve - Ettersendt dokumentasjon - Fv. 5198 - Sanddalsringen 260 - Bergen kommune MINI MASKIN AS
2020/58473 20200803 03.08.2020 Inngående brev Mindre reguleringsendring for småbåthamna i Tørvikbygd KVAM KOMMUNE
2020/58473 20200803 03.08.2020 Inngående brev Utlegging av bølgedemper ved Tørvikbygd ferjekai Ingunn Økland Straumstein
2020/51598 20200803 03.08.2020 Inngående brev Uttale vedr - Telavåg Settefisk AS - Søknad om løyve til etablering av landbasert anlegg for oppdrett av settefisk og matfisk på lokalitet Selstøvågen i Øygarden kommune Kystverket
2020/54664 20200803 03.08.2020 Inngående brev Vedr. Planforslag til offentlig ettersyn - Bergenhus - Gnr 168 Bnr 298 - Aspedalen - Reguleringsplan - Forholdet til marine kulturminne STIFTELSEN MUSEUM VEST
2020/54841 20200803 03.08.2020 Inngående brev Manglar dokumentasjon for uttale - Reguleringsendring, Skjersholmane - Stord kommune Statens vegvesen
2020/54885 20200803 03.08.2020 Inngående brev Anmodning om uttalelse til søknadspliktig tiltak - Gnr 199 bnr 207 - Olav Bjordals Veg - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2020/55512 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om forlengelse av vedtak om midlertidig avkjørsel - Fv 585 - Allehelgens gate - Bybanen til Fyllingsdalen - gnr 168 bnr 324 - Bergen kommune ASPLAN VIAK AS AVD BERGEN
2020/56372 20200803 03.08.2020 Inngående brev Vedr. Ber om kulturminnefagleg fråsegn - Dispensasjon tilbygg til naust - gnr 85 bnr 12 - Kvalvåg - Alver kommune. Forholdet til marine kulturminne. STIFTELSEN MUSEUM VEST
2020/39 20200802 02.08.2020 Inngående brev Søknad om fellingsløyve på kystsel *****
2020/39 20200731 31.07.2020 Inngående brev Fangstrapport - jakt på kystsel *****
2020/219 20200731 31.07.2020 Inngående brev Saksliste til styremøte 23.06 kl 14.00 via Zoom IMPACT HUB BERGEN AS