eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2021/24000 20210614 14.06.2021 Inngående brev Utbedring veg mm på Tveita - Vei,fortau og veilys - Fitjar kommune Aslaug Vassel
2021/23999 20210614 14.06.2021 Inngående brev Fylkesarkivet: Haster - Utskrift av vitnemål ( ikke fagbrevet ) fra Bergen Yrkes skole. *****
2021/23998 20210614 14.06.2021 Inngående brev Forsøpling gamle Duesund fergekai - fv. 570 - Masfjorden kommune Øystein Lindgren
2021/23994 20210614 14.06.2021 Inngående brev Mulighet for utvidelse av parkeringsplass ved Bjellanselva - Sveio VIGDAR GRUNNEIGARLAG BA
2021/1 20210614 14.06.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/23018-1 Anonym
2021/23943 20210614 14.06.2021 Inngående brev Kulturminneregistrering - heller i Dyrkollbotnen / Dyrkollbotn - Alver kommune Helge Paul Stumpf Titland
2021/17632 20210614 14.06.2021 Inngående brev Refusjon på skadeutbedring i vei etter sprengingsarbeid på Strømsnes -Hop Olivia Kristoffersen
2021/831 20210614 14.06.2021 Inngående brev Skadenummer - 2053779700011 - erkjenner ansvar FREMTIND FORSIKRING AS
2020/44287 20210614 14.06.2021 Inngående brev Karakterutskrift *****
2021/23927 20210614 14.06.2021 Inngående brev Navn på bybanestopp ved Gamle Bergen Ågot Gammersvik
2021/23910 20210614 14.06.2021 Inngående brev Viltgjerder og tildelt hjorteareal / skadedyr Viltutvalet i Etne
2020/48580 20210614 14.06.2021 Inngående brev Faktura 9 frå arbeid Sophies Minde Ole C L Endresen
2021/15553 20210614 14.06.2021 Inngående brev Utsett frist til 21.06.2021 - Riksantikvarens klimastrategi - Høyring RIKSANTIKVAREN
2021/23889 20210614 14.06.2021 Inngående brev Årsmelding for Ungdomen sitt kommunestyre i Luster, 2020. LUSTER KOMMUNE
2021/23893 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om utvida bruk av avkøyrsle - fv. 630 - gnr 67 bnr 1 - Lærdal kommune JON OLAV BRENNE VOLDEN
2021/23893 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om ny midlertidig avkøyrsle - fv. 630 - gnr 67 bnr 1 - Lærdal kommune JON OLAV BRENNE VOLDEN
2021/23899 20210614 14.06.2021 Inngående brev Forelegging Elanlegg i Masfjorden kommune BKK AS
2021/23904 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om løyve til riving av gamalt tilbygg samt oppføring av nytt tilbygg på gnr 25 bnr 205 i Eidfjord kommune LOFTHUS BYGG AS
2021/23906 20210614 14.06.2021 Inngående brev Graveforskrift for Vestland Fylkeskommune BKK AS
2021/23909 20210614 14.06.2021 Internt notat Løpenr. 613 - erstatning - oljesøl på Brattholmen fv. 5286 hp 01 - 02.05.2021 - Øygarden kommune Bente Kristin Taule
2021/23928 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om å bygge Landbruksveg - gnr 63 bnr 3 mm. - Sogndal kommune Nye Sogndal kommune
2021/23931 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om graveløyve - Fv 5350 - Håkonsgaten 24 - Bergen kommune TELENOR ASA
2021/23932 20210614 14.06.2021 Internt notat uten oppfølging Kontakt oss: Langs veien - Trafikkskilt og trafikkregler - Trafikkskilt Sigmund Matias Bødal
2021/23934 20210614 14.06.2021 Internt notat uten oppfølging Leiargruppa på Firda 1974-2008
2021/23939 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om reklameskilting ved fv. 55 i Høyanger tettstad - Høyanger kommune FINURLIG
2021/23940 20210614 14.06.2021 Inngående brev Ber om uttale - nydyrking - gnr 178 bnr 4 - Ullensvang kommune Ullensvang kommune
2021/23941 20210614 14.06.2021 Internt notat uten oppfølging Bruksløyve for Magnhild Reme
2021/23942 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om godkjenning som lærebedrift - Renholdsoperatør RSV GRUPPEN AS
2021/23942 20210614 14.06.2021 Inngående brev Vedlegg til søknad om godkjenning som lærebedrift *****
2021/23912 20210614 14.06.2021 Inngående brev Dispensasjonssøknad til uttale - gnr 33 bnr 342 - flytebrygge - Øygarden kommune Øygarden kommune
2021/23915 20210614 14.06.2021 Inngående brev Fv. 616 Kalvåg-Oldeide Vegutbetring og møteplassar Tommy Nygård
2021/23916 20210614 14.06.2021 Inngående brev Dispensasjon frå reguleringsplan til uttale - bruksendring - gnr 166 bnr 706 - Bispengsgaten - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2021/23918 20210614 14.06.2021 Internt notat uten oppfølging Skilt vi planlegger å bytte på Fv57 Geir Sverre Andreassen
2021/23919 20210614 14.06.2021 Inngående brev Dispensasjon til uttale - avløpsledning - gnr 105 bnr 207 - Hjellestadvegen - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2021/23921 20210614 14.06.2021 Inngående brev Varsel om oppstart av fredingssak for Årbakka - Tysnes kommune Lars Mæland
2021/23944 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om plassering av container eller stillas - Fv 585 - Kong Oskars gate 59 - Bergen kommune Mikhail Nilsen
2021/23945 20210614 14.06.2021 Internt notat uten oppfølging Sakkyndig vurdering ***** ***** *****
2021/23947 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om godkjenning som lærebedrift - Industrimekaniker og Plastformefaget HERDE KOMPOSITT AS
2021/23952 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om endra avkøyrsle - FV. 5661 - gnr 4 bnr 3 - Askvoll kommune MERETE MANDELID
2021/23962 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om tilskot - kulturminne - gnr 49 bnr 10 - gårdshus - Hellandsneset - Fitjar kommune Fitjar kommune
2021/23963 20210614 14.06.2021 Inngående brev Kopi - forhåndsvarsel om tilbaketrekking - Telavåg Fiskemottak AS - H-S-307 - lokalitet 11625 - Langholmen Fiskeridirektoratet
2021/23965 20210614 14.06.2021 Inngående brev BU - skade - gnr 163 bnr 503 - Ulriksdal 29 Sigvald Johansen
2021/23965 20210614 14.06.2021 Utgående brev BU - skade - gnr 163 bnr 503 - Ulriksdal 29 Sigvald Johansen
2021/23966 20210614 14.06.2021 Inngående brev Kopi - forhåndsvarsel om tilbaketrekking - Sandvik Sverre - lokalitet 17395 - Vikane - H-FJ-319 Fiskeridirektoratet
2021/23967 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om tilskot - kulturminne - gnr 20 bnr 1 - våningshus - bukkholmen - Fitjar kommune Fitjar kommune
2021/23969 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om godkjenning som lærebedrift - Elektrikerfagbrev YS ELEKTRO AS
2021/23977 20210614 14.06.2021 Inngående brev BU - skade - gnr 162 bnr 256 - Jonas Lies vei 49 Marianne Grytaas
2021/23977 20210614 14.06.2021 Utgående brev BU - skade - gnr 162 bnr 256 - Jonas Lies vei 49 Marianne Grytaas
2021/23990 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om godkjenning som lærebedrift - Riggservice Vest AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG OG BERGFAGENE I HORDALAND OG N
2021/23992 20210614 14.06.2021 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse