eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2021/27704 20210921 21.09.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2021/27704-1 Anonym
2021/46637 20210921 21.09.2021 Inngående brev Russestyre - Austrheim vidaregåande skule AUSTRHEIM VIDAREGÅANDE SKULE
2021/1 20210921 21.09.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/54965-18 Ba - Geir Kvile
2021/1 20210921 21.09.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn 2020/75418-3 Ba - Geir Kvile
Ingen tilgang 20210921 21.09.2021 Inngående brev Merknad til budsjettsøknad 2022 - post Bygningsvernkonsulent STIFTELSEN BYMUSEET I BERGEN
Ingen tilgang 20210921 21.09.2021 Inngående brev Rapportar og oppdaterte budsjett 2021 og detaljerte planer for 2022 STIFTELSEN BIT20 ENSEMBLE
2021/251 20210921 21.09.2021 Inngående brev Flyttemelding - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/547 20210921 21.09.2021 Inngående brev Ber om tilbakemelding - Invitasjon til Konferanse. Opplæringskontoret for forsvaret
2021/834 20210921 21.09.2021 Inngående brev Invitasjon til å delta på nettverkssamlinger for prosjekter INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2021/69 20210921 21.09.2021 Inngående brev Innlevering feilsendt selskapsløyvedokument - 12040005 - Org.nr 981477006 BERGENLIMOSERVICE GEIR OLSEN
2021/69 20210921 21.09.2021 Utgående brev Tilbakemelding - Innlevering av feilsendt selskapsløyvedokument - 12040005 - org.nr 981477006 BERGENLIMOSERVICE GEIR OLSEN
2021/69 20210921 21.09.2021 Inngående brev Oppsigelse av løyvegaranti nr 207 HANDELSBANKEN AVD ÅSANE
2021/965 20210921 21.09.2021 Internt notat uten oppfølging Bruk av stillingsnemningar i samsvar med kap. 4 og 5 i hovudtariffavtalen for Vestland fylkeskommune
2021/965 20210921 21.09.2021 Internt notat uten oppfølging Orientering om prosjekt "bruk av stillingstitlar i VLFK" Ingrid Kristine Holm Svendsen
2021/1088 20210921 21.09.2021 Internt notat uten oppfølging Kulturminnefagleg merknad - off. høyring Detaljreguleringsplan - Nesjane - gnr 52 bnr 1 - Kinn kommune Fylkestinget
2021/1314 20210921 21.09.2021 Utgående brev Juletre frå Vestland og vinterfestivalen i Edinburgh 2021 Røhne, Mona
2021/1314 20210921 21.09.2021 Utgående brev Greetings from Orkney Maureen Spence
2021/1980 20210921 21.09.2021 Inngående brev Svar på spørsmål om status i samanheng med vedtak i sak - gnr 67 bnr 116 - Austevoll kommune AUSTEVOLL KOMMUNE
2021/1980 20210921 21.09.2021 Utgående brev Spørsmål og svar i samanheng med sporing - gnr 67 bnr 116 - Austevoll kommune Post Austevoll plan og bygg
2021/1980 20210921 21.09.2021 Utgående brev Spørsmål om status i samanheng med vedtak i sak - gnr 67 bnr 116 - Austevoll kommune Kai Bærheim
2021/2778 20210921 21.09.2021 Inngående brev Aksepteskjema Sandeåsen NORDPLAN AS
2021/2778 20210921 21.09.2021 Inngående brev Vedr kulturminneregistreringar Sandeåsen- Stryn kommune NORDPLAN AS
2021/2778 20210921 21.09.2021 Utgående brev Omfang og budsjett - kulturminneregistreringar Sandeåsen, Stryn kommune NORDPLAN AS
2021/3606 20210921 21.09.2021 Inngående brev Særutskrift - vedtak - ny fritidsbustad m.m. - gnr 114 bnr 8 m.fl. - Snilstveitøy - Kvinnherad kommune KVINNHERAD KOMMUNE
2021/3981 20210921 21.09.2021 Inngående brev Forespørsel om møte - Busstopp Fyllingsdalen - Rosenlundveien - gnr 26 bnr 318 og 129 - Bergen kommune HAUGEN VVA AS
2021/4862 20210921 21.09.2021 Inngående brev Spørsmål om å vurdere saka på nytt - Dispensasjon byggegrense fv. 582 - ladeplass for el-bil - gnr 42 bnr 874 - Nesttun - Bergen kommune CIRCLE K DETALJIST AS AVD CIRCLE K NESTTUN
2021/4890 20210921 21.09.2021 Inngående brev Detaljregulering - begrensa varsel - gnr 252 bnr 88 mfl. - Tjeldstø - Øygarden kommune Ole Bertin Rabben
2021/6340 20210921 21.09.2021 Inngående brev Vedtak - dispensasjon - bruksendring driftsbyggning - gnr 99 bnr 1 - Dimmelsvik - Kvinnherad kommune KVINNHERAD KOMMUNE
2021/8697 20210921 21.09.2021 Utgående brev Arealoverføring gnr 63 bnr 22 Gulen kommune
2021/15819 20210921 21.09.2021 Inngående brev Kopi - Løyve til oppføring av tilbygg - gnr 33 bnr 2 fnr 16 - Hølatangen - Hardangervidda nasjonalpark - Eidfjord kommune STATSFORVALTAREN I VESTLAND
2021/15974 20210921 21.09.2021 Inngående brev Kopi - Strønegylta AS - Mattilsynet endrer vedtak om avvisning av etableringssøknad til vedtak om avslag etter klagebehandling Mattilsynet
2021/16765 20210921 21.09.2021 Internt notat Utført skiltoppsett på Fv5024 Kathrine Mari Njåstad Blaaflat
2021/17098 20210921 21.09.2021 Utgående brev Ber om utbetring av veg - overvann - fv. 585 - Gamle Kalvedalsveien 12B - Bergen kommune Hans Einar Eriksen
2021/17098 20210921 21.09.2021 Utgående brev Ber om utbetring av veg - overvann - fv. 585 - Gamle Kalvedalsveien 12B - Bergen kommune Hans Einar Eriksen
2021/17337 20210921 21.09.2021 Internt notat Fv. 5150 - Røtingavegen - Bestilling av skiltoppsett - Bjørnafjorden kommune Bente Kristin Taule
2021/17924 20210921 21.09.2021 Inngående brev RF13.50 - Automatisk epost til arkiv GRØN søk21590059 SUSTAINABLE ENERGY AS
2021/18138 20210921 21.09.2021 Inngående brev Signert kjøpekontrakt gnr. 107 bnr. 1 i Stryn kommune Bergljot Yri
2021/19750 20210921 21.09.2021 Inngående brev Garanti frå Entreprenørservice AS SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE
2021/19956 20210921 21.09.2021 Utgående brev Vedtak om skoleskyss for skoleåret 21/22 *****
2021/19956 20210921 21.09.2021 Utgående brev Vedtak om skoleskyss for skoleåret 21/22 *****
2021/19956 20210921 21.09.2021 Inngående brev Refusjon av utgifter - skoleskyss ***** ***** ***** Knarvik vgs
2021/19956 20210921 21.09.2021 Utgående brev Vedtak om skoleskyss for skoleåret 21/22 *****
2021/19956 20210921 21.09.2021 Utgående brev Vedtak om skoleskyss for skoleåret 21/22 *****
2021/19956 20210921 21.09.2021 Utgående brev Vedtak om skoleskyss for skoleåret 21/22 *****
2021/19956 20210921 21.09.2021 Utgående brev Vedtak om skoleskyss for skoleåret 21/22 *****
2021/19956 20210921 21.09.2021 Utgående brev Vedtak om skoleskyss for skoleåret 21/22 *****
2021/20122 20210921 21.09.2021 Inngående brev Dokumentasjon faglig leder i VOA for Bydrift OKAB Hordaland og Nord-Rogaland
2021/20555 20210921 21.09.2021 Utgående brev Tilbakemelding på supplerande teikningar - fv 5202 Vadmyrveien - gnr 124 bnr 180 - Bergen kommune BERGEN KOMMUNE
2021/21634 20210921 21.09.2021 Inngående brev Uttalelse - Skjønnsbegjæring ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS AVD BERGEN
2021/22393 20210921 21.09.2021 Inngående brev Ny vurdering - dispensasjonssøknad til uttale - frådeling nausttomt - gnr 96 bnr 1 - Alværa - Høyanger kommune HØYANGER KOMMUNE