eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for kultur, idrett og integrering Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 01 21 20200121 21.01.2020 11:00 Fylkeshuset Sandsli, Sandslihaugen 30 Fylkesutvalssalen Hovudutval for kultur, idrett og integrering
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12020 GK 1/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK22020 GK 2/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i hovudutval for kultur, idrett og integrering 02.12.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI12020 SI 1/2020 Skriftleg spørsmål frå Sabanovic (A) til KULII. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI22020 SI 2/2020 Spørsmål frå Kollbotn - R - Jernrosa politisk litteraturfestival Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12020 RS 1/2020 Innspel til ny idrettsmelding frå Idrettscampus Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22020 RS 2/2020 Møteplan 2020 for hovudutval for kultur, idrett og integrering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32020 RS 3/2020 Invitasjon til Halmstadkonferansen 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42020 RS 4/2020 Anleggskonferansen 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52020 RS 5/2020 Nasjonal arrangementsstrategi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62020 RS 6/2020 Rapport om skjøtsel, tilrettelegging og formidling av arkeologiske kulturminne i Vestland innanfor Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminne (BARK) og Bevaringsprogram for bergkunst (BERG) 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72020 RS 7/2020 Rapport frå NTNU - Sykkel-VM 2017 - Frå folkefest til økonomisk bakrus Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12020 PS 1/2020 Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminne - Prioritering av søknader til Riksantikvaren 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22020 PS 2/2020 Stønad etter vedtak. Fordeling av posten og retningsliner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32020 PS 3/2020 Tilskot til kulturbygg. Retningsliner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42020 PS 4/2020 Fullmaktar i samband med Den kulturelle skulesekken 2020-2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52020 PS 5/2020 Rom for møte - folkebibliotek som ein lokal integreringsarena Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll