eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 10 15 20191015 15.10.2019 10:30 Hotel Norge by Scandic, Bergen 1.etg. Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12019 GK 1/2019 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12019 RS 1/2019 H-4/19. Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting - rettleiing om val til folkevalde organ med meir. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12019 PS 1/2019 Godkjenning av fylkestingsvalet 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22019 PS 2/2019 Reglement for folkevalde organ og delegering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32019 PS 3/2019 Reglement for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42019 PS 4/2019 Val av fylkesutval for perioden 2019-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52019 PS 5/2019 Val av fylkesordførar og fylkesvaraordførar for valbolken 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62019 PS 6/2019 Val av kontrollutval valbolken 2019 - 2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72019 PS 7/2019 Val av valnemnd. Valbolken 2019 - 2023. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82019 PS 8/2019 Val til folkevalde organ. Valbolken 2019-2023. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92019 PS 9/2019 KS-Val til Landstinget og Fylkesmøtet for perioden 2019-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102019 PS 10/2019 Folkevalde i Vestland - rettar og plikter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112019 PS 11/2019 Vestlandsrådet - ny samarbeidsavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122019 PS 12/2019 Val av representantar til Vestlandsrådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132019 PS 13/2019 Oppdatert møteplan for Vestland fylkeskommune hausten 2019 og året 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll